Home ข่าว ธูป 36 ดอก จุดแล้วปักบริเวณกลางแจ้ง ทำก่อนสิ้นปี

ธูป 36 ดอก จุดแล้วปักบริเวณกลางแจ้ง ทำก่อนสิ้นปี

0

ธูป 36 ดอก จุดแล้วปักบริเวณกลางแจ้ง ทำก่อนสิ้นปี

ความเชื่อในหลายๆเรื่องราว มีความเชื่อที่ต่างกัน ความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนได้ถือปฏิบัติกันมา เพราะหลายๆคนทำแล้วก็เกิดเป็นผลที่ดี กับตนเอง กับคนรอบข้าง ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจที่ได้ทำ

ต่างคนก็เกิดมาในหลายภพหลายชาติ มีเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่ต่างกันออกไป เราจึงทำการสวดเพื่อที่จะเป็นการขอขมาเจ้าก ร ร ม นายเ ว รทั้งในอดีตที่ได้ผ่ า นมา และในปัจจุบันนี้หรือบุคคลใดที่เราได้ล่ ว งเกิน ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งเทพยดาที่ได้เคยพูดได้เคย บ น บาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สิ่งที่มองไม่เห็นในทุกประการ เป็นพิธีในการกราบไหว้การขอขมาก ร ร ม ไม่ใช่การล ด กร ร มเพียงอย่างใด เป็นการขอข ม าต่อสิ่งที่เคยได้ทำมาในทุกภพทุกชาติอโหสิก ร ร มต่อกันและกัน

ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป

ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปวัด สามารถทำที่ไหนก็ได้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและให้ทำก่อนช่วงเวลาเที่ยงหรือก่อนเที่ยงวันก็ได้ เฝ้ารอจนกว่าธูปที่จุดจะดับ หากธูปติดลุกเป็นไฟ แสดงยังไม่ผ่ า น หลังจากนั้น 6 เดือน ค่อยทำใหม่

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง)

เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว(หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศาลหรือพระบูชาในบ้านได้ครับ และกล่าว (นะ โม 3 จบ)

” สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต ”

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง)

จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่ ว งเกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์

พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถ อ นคำอธิษฐานคำส า บ า น ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ า นมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร ค ภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำ ส า บาน คำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว รสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใด ก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ขอให้ข้าพเจ้า พ้ นจากคำสา ปแ ช่ ง ของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร

ขอให้พ้นนรก ภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ …

แนะนำให้ทำกัรทุกๆท่าน เพื่อเป็นการขออโหสิก ร ร มที่เคยมี ต่ อ กันมา ในสิ่งที่เราได้เคยล่ ว ง เกินเอาไว้ หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการสะสมสิ่งที่ดีให้กับตนเอง บุญที่เราได้สร้างขึ้นมานั้นจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ทั้งในวันนี้ และในวันข้างหน้า

ขอขอบคุณ : chonburipost

แสดงความคิดเห็น

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

error: Content is protected !!