ธูปจะต้องจุด กี่ดอก เอาไว้ไหว้อะไรบ้าง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

0

ธูปจะต้องจุด กี่ดอก เอาไว้ไหว้อะไรง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เชื่อว่าเวลาที่เราไปวัด ไปทำบุญ ไปกราบไหว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือแม้แต่การไหว้ศาล พระ ภูมิที่บ้ า น การทำพิธีในการกราบไหว้ จะต้องมีคำถามที่ว่า ใช้ธูปจำนวนกี่ดอก

เคยสงสัยเหมือนกันไหมว่า การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละอย่างนั้น ทำไมจุดธูปต้องไม่เท่ากันด้วย 3 ดอก 5 ดอก 10-20 ดอกก็มี วันนี้เราถึงได้นำมาฝากให้กับทุกๆท่านกัน ว่าในการไหว้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ต่างๆนั้นจะต้องใช้จำนวนธูปในการไหว้ ทั้งหมด กี่ดอก

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปกี่ดอก

ธูป เป็นเครื่องสักกา ร ะ บูชาสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วทั้งโลก วิธีการใช้และจุดประสงค์ก็เพื่อจะทำให้เกิดเป็นควัน สื่อถึงจิตใจที่ได้เคารพและบูชา แต่สิ่งที่มีความต่างกันก็คือในเรื่องของจำนวนของธูปที่ใช้ในการกราบไหว้ ในแต่ละแบบก็จะไม่เท่ากัน

ธูปกี่ดอกบอกอะไร ?

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จุดธูปกี่ดอก

ธูป 1 ดอก ใช้ไหว้ศ พ สั ม ภ เ วสี

ธูป 2 ดอก ใช้ไหว้เจ้าที่ วิญ ญ า ณ หรือใช้ในการปักอยู่บนอาหารเครื่องเซ่น

ธูป 3 ดอก ใช้ไหว้พระ รัตนตรัย อันหมายถึง พระพุทธ พระธ ร รม และพระสงฆ์

ธูป 4 ดอก ใช้ไหว้เสริม ด ว งช ะ ตา หรือไหว้บูชาธาตุ หรือทิศทั้ง 4

ธูป 5 ดอก ใช้ไหว้บูชาพระ รัตนตรัย (พระพุทธ พระธ ร ร ม พระสงฆ์) คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ โดยธูป 5 ดอก แทนทิศทั้ง 5 คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และกลาง

ธูป 8 ดอก ใช้ไหว้พระราหู ไหว้เทพเจ้า ชั้นสูงในความเชื่อของ ฮิ น ดู เช่น ไหว้พระศิวะ ไหว้พระนา รายณ์ ไหว้พระพรหม ไหว้พระแม่อุ ม าเทวี ไหว้พระแม่ลักษมี ไหว้พระแม่สุรัสวดี และไหว้พระพิ ฆ เนศด้วย

ธูป 9 ดอก ใช้ไหว้บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณทั้ง 9 พระเทพา รักษ์หรือรุกขเทวดา ศาลพระภูมิ (พระชัย ม ง ค ล) ศาลเ ท พ รวมถึงการไหว้แม่ย่า นางรถยนต์ด้วย ซึ่งคนไ ท ยนิยมใช้ธูปจำนวนนี้ในการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพราะถือเคล็ดว่า เลข 9 จะเป็นเลขที่มีความเป็นม ง ค ล

ธูป 11 ดอก ใช้ไหว้สักการบูชาเทวดาชั้นสูง

ธูป 12 ดอก ใช้ไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม ไหว้พระคุณของแม่ พระราหู และใช้ไหว้เสริมด ว งชะ ต าคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

ธูป 14 ดอก ใช้ไหว้บูชาคุณพระสงฆ์ หรือสักการะรูปปั้นพระสงฆ์

ธูป 31 ดอก ใช้ไหว้เพื่อ เ ชิ ญ เ ท พยดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า และ 15 ชั้นดิน นิยมใช้ในการบวง สรวงเครื่องบัตรพลีใหญ่

ธูป 32 ดอก ใช้ไหว้เวลา ส ว ด ชุมนุมเทวดาทุกทิศ (16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และ 1 โลกมนุษย์)

ธูป 36 ดอก ใช้ไหว้แก้บน แก้เคล็ด หรือขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร

ธูป 108 ดอก ใช้ไหว้บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า รวมถึงใช้ไหว้ในพิธีก ร รมสวดเสริมด ว งด้วย

ในการจุดธูปในการไหว้การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้น ไม่ว่าจะเป็นในการบอกกล่าว การขอพร การ บ น บานต่างๆ เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติกันมานาน

ขอบคุณข้อมูลจาก horolive, horoguide และ duanglive

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่