เงินมีทางออกไปหมด เก็บเอาไว้ไม่อยู่ ให้ทำ 4 สิ่งนี่

0

เงินมีทางออกไปหมด เก็บเอาไว้ไม่อยู่ ให้ทำ 4 สิ่งนี่

ในเรื่องของการเงินนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น เพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใดๆนั้นเรื่องเงินเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่ ออกไปข้างนอกในแต่ละวันก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้น หากไม่มีเงินก็มักจะมีแต่อุปสรรคและมีปัญหาต่างๆเข้ามาในเรื่องของการเงินอยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็จะทำให้การใช้ชีวิตไม่ราบรื่น มีสิ่งที่ติดขัดอยู่ตลอดเวลา

สำหรับใครที่กำลังได้เจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ในเรื่องของการเงิน มีเงินเข้ามาก็มีทางออกไปเสมอ หรือมีเงินเก็บกับตัวเก็บเอาไว้ไม่อยู่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ หากใครที่กำลังได้เจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ความเชื่อของคนโบราณนั้นได้ว่ากันว่าตัวคุณเองกำลังมีก ร ร ม

วันนี้และได้มีวิธีการแก้ก ร ร ม ที่จะนำมาเป็นตัวช่วยในการลดปัญหาให้เบาลงไปได้ จะช่วยทำให้ในด้านของการเงิน เรื่องเงินจากที่ติด ขั ด ก็จะดีขึ้นได้ เราได้นำทั้ง 4 สิ่งนี้มาบอกกัน เมื่อได้ทำแล้วก็จะดีขึ้น

1 ความเชื่อของคนโบร่ำโบราณได้บอกกันเอาไว้ว่าให้ใส่บาตรด้วยการถวายข้าวส า รและให้เลือกเป็นข้าวส า ร ชนิดที่ดีตามที่กำลังของเรานั้น จะสามารถทำได้ข้าวส า รห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วนำมาถวาย อานิสงส์ที่จะได้รับนั้นจะทำให้ตัวเรามีกินมีใช้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาหารการกินที่ไม่อด จะได้ดีในเรื่องของการทำมาค้าข า ย การทำมาหากิน เก็บเงินอยู่ เงินทองที่เข้ามาก็จะไม่รั่วออกไปข้างนอก

2 ในเรื่องของการเงินที่ไม่คล่องตัว ใช้จ่ายไม่พอ มีเข้ามาก็มีทางออก คนโบราณได้บอกกันว่าในชาติที่แล้วนั้นคุณได้ไปติดเงินยืมเงินคนอื่นเขามาเยอะ ยืมมาแล้วก็ไม่คืน

วิธีการแก้ให้ดีขึ้นด้วยการถวายข้าวส า รที่ให้มีน้ำ หนักมากกว่าตัวเราบวกเข้าไป 1 กิโล เพื่อที่จะเป็นการแก้ก ร ร ม เสริมช ะ ต า ให้หลุด พ้ น ก ร รม เก่าที่มีได้ หากมีน้ำหนัก 55 ให้บวก 1 ก็เป็น 56 ให้ถวายข้าวส า รจำนวน 56 กิโลกรัม หากได้ถวายใน 1 ครั้งไม่หมด ก็ให้แบ่งถวายในระยะเวลา 3 เดือน

3 การทำบุญที่หนุนขึ้นสูง ซึ่งการทำบุญหนีจะช่วยให้หลุด พ้ นจากปัญหาต่างๆจากผลก ร ร มเก่าที่มีมาตั้งแต่ในสมัยเมื่อก่อน อย่างเช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เครื่องลาดปู รองเท้า เสื่อสาด อาสน ส ง ฆ์ ถนน สร้างสะพาน ทำแล้วจะเป็นผลที่ดีมากสำหรับตัวคุณเอง

4 การร่วมสร้างทำซุ้มประตูวัดหรือทำป้ายบอกทางไปยังวัดให้กับผู้อื่นได้เห็น ให้ผู้อื่นได้รับรู้ เหมือนเป็นการบอกบุญให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งก็จะทำให้ตัวเราได้รับผลบุญในครั้งนี้ที่เราได้ทำ ก็จะส่งผลที่ดี กับตัวเราเอง

การชำระหนี้สงฆ์ทั้ง 4 ข้อข้างต้นที่ได้กล่าวมานี้นั้น จะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยแก้ก ร ร มเก่าที่เราได้มีมาที่สะสมมา ทำให้ผลบุญที่เราได้ทำในครั้งนี้นั้นเป็นการหนุนนำ ชะ ต า ชีวิตให้ดีขึ้นปัญหาต่างๆที่พบเจอจากหนักก็จะกลับกลายเป็นเบา การเงินก็ดีขึ้น การใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้น จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญขึ้นมีความสุขได้ในทุกวัน ได้รับผลที่ดีตามมา

ขอบคุณข้อมูลจาก : bangpunsara

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่