สวดมนต์ คำอธิษฐาน ให้ได้เกิดผลดีในชีวิต

0

สวดมนต์ คำอธิษฐาน ให้ได้เกิดผลดีในชีวิต

ผลอนิสงของการสวดมนต์ ตัวเรานั้นได้มีการสวดมนต์หรือมีการพิมพ์บทสวดมนต์ให้เป็นธรรมทานที่จะเป็นมหากุศลที่ใหญ่มาก จะช่วยเสริมบุญบารมีให้หลุด พ้นจากเวรก ร ร มเก่าที่ได้กระทำมา

บุญใหญ่ที่เราได้กระทำนี้จะทำให้เจ้าก ร ร มนายเวรอ โห สิก ร ร มได้ง่ายและถอนตัวจากอุปสรรคปัญหาต่างๆทั้งปวงด้วย ซึ่งจะทำให้ชีวิตครอบครัวพบเจอแต่ความสุขความเจริญ การขัดแย้งใดๆจะจบลง ลูกหลานจะเป็นคนดี คนทำมาค้าขายกิจการธุรกิจส่วนตัวอย่างราบรื่น เงินทองไหลมาเทมา การงานจากที่เคยติดขัดไม่สะดวก จะเกิดความคล่องตัวได้มากขึ้น บรรพบุรุตจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมากซึ่งจะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีได้

การสวดมนต์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างดีขึ้น แต่จะต้องรู้ถึงวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นด้วยและลงมือปฏิบัติได้จริง การสวดมนต์ที่เป็นธรรมทานนั้นได้อานิสงส์ที่สูงมากๆ

ขั้นตอนที่1 สร้างบุญด้วยการทำสมาธิก่อนสวด

การมีสมาธิเจริญภาวนา นั้นถือได้ว่าเป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดเหนือกว่าทาน เหนือกว่าศีล เป็นการรวมจิตและเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดเหมือนเป็นภาชนะที่พร้อมจะรับรองสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

ก่อนที่จะสวดอยู่ในท่าที่สบายๆกราบ 3 ครั้ง กราบครั้งที่ 1 ให้จิตเรานั้นน้อมระลึกถึงพระมหาบุญบารมีของพระพุทธเจ้า กราบครั้งที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมะเจ้า กราบครั้งที่ 3 ให้ระลึกถึงพระสังฆเจ้า การกราบแบบทั้ง 3 ครั้งนี้ สรรพสัตว์ทั้งหลายพบเจอหนทางที่สว่างเป็นวิธีการดับทุ ก ข์ทั้งปวง

โดยหลังจากนั้นให้นั่งสมาธิสักครู่ พยายามที่จะมีสมาธิมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ระลึกถึงคุณงามความดีจิตใจไม่วอกแวก

ขั้นตอนที่2 น้อมถวายบุญตั้งจิตอธิษฐาน

หลังจากที่ได้ทำสมาธิแล้วให้ตั้งจิตให้ หมั่นอุทิศบุญในการทำสมาธิครั้งนี้ ร่วมบุญทั้งหมดน้อมถวายพระพุทธเจ้า พระธรรมะเจ้า พระสังฆ เจ้าครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นเจ้าของคาถาเพื่อเป็นการเชื่อมบุญ

ขั้นตอนที่3 สวดมนต์แบบสวดทั้งหัวใจและเข้าใจ

ในเวลานี้ได้เริ่มทำการสวดมนต์นั้นเตรียมจิตใจให้มีความมั่นคง ผลอานิสงส์ที่เราจะได้รับนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจิตที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เวลาที่ได้ทำการสวดมนต์ควรมีการสวดด้วยความตั้งใจและมีความเคารพอย่างจริงใจ หากสวดแบบเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตั้งใจจิตไม่ได้จดจ่อ เป็นการสวดที่ได้ผลอนิสงค์น้อย

การสวดมนต์ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับจิต หากจิตของเรามีความนิ่งจะสวดได้นานแค่ไหนก็ได้ หากได้สวดครบทุกบทที่ตั้งใจเอาไว้ก็จะดีมากๆ ถ้าจิตที่ไม่นิ่งสงบให้หยุดพักทำสมาธิตั้งจิตสักครู่ แล้วค่อยทำการสวดมนต์ใหม่ก็ได้ เป็นการฝึกจิตให้มีกำลังและมีความอดทนในการสวดมนต์

ขั้นตอนสุดท้าย สวดมนต์เสร็จ ทำสมาธิ แผ่เมตตา

เมื่อได้สวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้กลับมาทำสมาธิอยู่ในสมาธิจนรู้สึกได้ว่าจิตใจมีความนิ่งดีแล้ว ในเรื่องของสัจธรรมของโลกใบนี้สิ่งที่เข้ามาย่อมได้จากไปล้วนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งที่ได้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืน ใจของตัวเองก็จะเกิดเป็นสุข ลดความอยา กได้อยา กมีออกไป ในการพิจารณานี้เรียกได้ว่าเป็นการเจริญวิปัสสนา

ซึ่งเป็นมหาบุญกุศลและได้มีประโยชน์มากในชีวิตของคนเรา การฝึกจิตให้เกิดเป็นความสงบ หรือตามภาษาชาวบ้ า นเรียกกันว่าสมาธิ แล้วต้องเอาจิตนั้นมาพิจารณาให้เกิดเป็นประโยชน์กับตัวเราซึ่งถือได้ว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาก ร ร มฐาน

ขอบุญรักษา

ขอขอบคุณ : ธ.ธรรมรักษ์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here