เศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณ ‘6 ราศี’ ชีวิตขาขึ้นทำอะไรก็ดีไปหมด เงินทองล้นมือ รับทรัพย์เต็มๆ ปี 61 เช็คด่วนๆ!!

0

เศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณ ‘6 ราศี’ ชีวิตขาขึ้นทำอะไรก็ดีไปหมด เงินทองล้นมือ รับทรัพย์เต็มๆ ปี 61 เช็คด่วนๆ!!

ราศีตุลย์ (ช่วงเวลาเกิดระหว่าง 17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ราศีตุล เป็นราศีที่ 7 แห่งจักรราศี เป็นราศีแห่งความเที่ยงธรรม กฎหมาย การเงิน มีความอ่อนโยน มีจินตนาการสูง มีความงาม ความเฉลียวฉลาด ชอบศิลปะและดนตรี มีความมุมานะและความสุขุมรอบคอบดี

ชาวราศีตุล ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี ในปี 2561 จะทำให้มีอะไรดี ๆ เข้ามาในชีวิต โชคดี จะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทำให้ได้เป็นผู้นำ จะมีโชคใหญ่ ประสบความสำเร็จด้านการงานและการเงิน มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจาย ได้รับการยกย่องจากสังคม จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จนเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป จะได้เลื่อนยศตำแหน่ง สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ จะได้รับรางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างหรือบุคคลดีเด่น จะได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมสร้างกุศลกรรม จะเชื่อในหลักการและเหตุผลมากขึ้น

ตามเกณฑ์ราหู ก็ต้องระวัง จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน มีภาระความรับผิดชอบมากขึ้น มีปัญหาเรื่องการงานที่คั่งค้าง ให้เร่งสะสาง ระวังจะมีหนี้สินเกี่ยวกับการงานและการลงทุน บางคนอาจถูกเลิกจ้าง มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน บริวารคนใต้บังคับบัญชาจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการงาน ราหูคือความลุ่มหลงมัวเมา คิดเอาแต่ได้ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ระวังจะหลงเชื่อเพื่อนฝูง จะถูกชักชวนให้ไปในทางที่ผิด ควรระมัดระวังดูแลบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชาให้ดี รวมถึงเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยด้วย

ตามเกณฑ์ดาวเสาร์ จะได้คบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะมีการเดินทางไปกับครอบครัว และญาติมิตร มีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า คนเก่าแก่ที่ไม่ได้พบกันมานาน การเดินทางควรรอบคอบในทุกเรื่อง ระวังจะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด ควรดูแลเอาใจใส่ญาติพี่น้อง อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้

ราศีพิจิก (ช่วงเวลาเกิดระหว่าง 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ราศีพิจิก เป็นราศีที่ 8 สนใจเรื่องครอบครัวและเบญจกามารมณ์ ความเร้นลับ ความกร้าวแกร่ง ความดึงดูดเร้าใจ ชอบให้ผู้คนยกย่องว่าตนเก่งเป็นหัวหน้าคนได้ ชอบสร้างกฎเกณฑ์ ระเบียบ ทำอะไรมักทำด้วยจิตใจที่ร้อนรน

ชาวราศีพิจิก ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี ในปี 2561 จะทำให้มีความพลิกแพลง แต่ขาดสติสัมปชัญญะ ควรระวังการใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิด นอกลู่นอกทาง ขาดความรอบคอบ อย่าทำเรื่องเล็ก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ควรดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีเพราะอาจเจ็บป่วย ควรมีสติรอบคอบคิดทบทวนพิจารณาด้วยเหตุผลจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จะมีความคิดพลิกแพลงที่แยบยล รู้จักเอาตัวรอด และควรระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองให้ดี เพราะจะเก็บเงินไว้ไม่อยู่ การเงินจะมีการใช้จ่ายมากกว่าปกติ หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้น มักจะมีการใช้เงินแบบขาดสติ ขาดเหตุผล ไปกับเรื่องของบุตรบริวาร การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของผู้หลักผู้ใหญ่

ตามเกณฑ์ราหู จะเหมาะแก่การลงทุนทำการค้าขายร่วมกับคนในครอบครัว จะมีคนต่างถิ่นต่างแดนมาขอร่วมลงทุนด้วย จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ คนในครอบครัวมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อควรระวังคือ ควรเอาใจใส่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่และคนในครอบครัวให้ดี เพราะอาจเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาพยาบาลกัน การสร้างหลักฐานประสบความสำเร็จสมความปรารถนา

ตามเกณฑ์ดาวเสาร์ ชีวิตยังต้องเหนื่อยยาก รับภาระเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ทำให้ต้องคิดมาก เกิดความทุกข์ วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การทำมาหาได้ การใช้จ่ายเงินทองเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิด จะแบกรับภาระอย่างหนัก ระวังเรื่องการเงินจะเสียหาย ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บสะสมไว้จะถูกนำมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง การซ่อมแซมยวดยานพาหนะ การรักษาหน้าตาให้ดูดีทางสังคม

ราศีธนู (ช่วงเวลาเกิดระหว่าง 16 ธ.ค. – 14 ม.ค.)

ราศีธนู เป็นราศีที่ 9 แห่งจักรราศี เป็นราศีแห่งความใฝ่รู้ มีจินตนาการ มีจิตวิญญาณที่เสรี ชอบการวางแผน เป็นคนช่างคิด เจ้าหลักการ เป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ชอบคิดและทำด้วยตนเอง

ชาวราศีธนู ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี ในปี 2561 ได้ “สิงห์เกณฑ์” ดาวครู ดาวหมอ ดาววิชาการให้คุณ ทำให้มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญาเฉียบแหลมมั่นคงดี มีความคิดอ่านแจ่มใส จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จ มีความชื่นอกชื่นใจ จะได้เป็นนักพูด มีการเรียนรู้ จะได้เป็นที่ปรึกษา ครูอาจารย์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทำให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ การงานการเงินดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น มีโชคลาภบ่อย ๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี และจะได้ลาภจากผู้ใหญ่ มีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง จะได้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยวดยานพาหนะ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สร้างเนื้อสร้างตัวได้สำเร็จ มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ดี

ตามเกณฑ์ราหู ระวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และคนใกล้ชิด ชาวราศีธนูจะมีการเดินทาง ต้องพลัดพรากจากกัน การเดินทางมีปัญหาหรือเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดให้ดี เพราะอาจจะเกิดการสูญเสียได้ ได้คบค้าสมาคมกับผู้มีอิทธิพล และนำมาซึ่งปัญหา มีความผิดพลาดอย่างคาดไม่ถึง “ราหู (๘) จรอยู่ภพมรณะ” จะมีดีอยู่บ้างก็คือหลังการสูญเสียอาจจะมีโชคลาภ ได้มรดก พินัยกรรม การทำธุรกิจกับต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศ จะส่งผลดีเกินความคาดหมาย

ตามเกณฑ์ดาวเสาร์ ควรดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง สุขุมรอบคอบให้มาก เช่นเดียวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ที่มักจะมีเรื่องใช้จ่ายมากมาย ควรดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยให้ดี อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ช่วงนี้จะทำอะไรควรสุขุมรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงิน มักมีปัญหากับญาติพี่น้องเสมอ จะมีเรื่องร้อนใจ จะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้น ศัตรูหาโอกาสทำร้าย ควรระมัดระวังการดำเนินชีวิต ต้องไม่ประมาท

ราศีมังกร (ช่วงเวลาเกิดระหว่าง 15 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ราศีมังกร เป็นราศีที่ 10 เป็นราศีแห่งการกระทำ มุ่งมั่น จริงจัง รอบคอบ เจ้าระเบียบ ใฝ่รู้ เป็นนักสร้างสรรค์ นักลงทุน นักบุกเบิก นักปฏิรูป มีจิตใจหนักแน่น มีพรรคพวกมาก ไม่ชอบเด่นดัง เป็นคนรักบ้านและครอบครัว

ชาวราศีมังกร ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี ในปี 2561 การงานจะประสบความสำเร็จ จะมีการลงทุน มีการริเริ่มกิจการงานสำคัญ ๆ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องเพื่อนฝูงตลอดจนบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะมีการสมาคมร่วมงานกับผู้ใหญ่ มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาร่วมงาน มีโอกาสได้สร้างตัวเป็นปึกแผ่นมั่นคง ได้หลักทรัพย์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี จะโชคดีมีรายได้และผลประโยชน์ จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงาน มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น จะได้โชคลาภ มีผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่การงาน ทำให้มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันความลับเกี่ยวกับงานจะถูกเปิดเผย

ตามเกณฑ์ราหู จะเกิดการเปลี่ยนแปลง มีปัญหาเรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม ตำราว่า “เสาร์เพ่งเล็งลัคน์ แล้วอสุรา” เป็นพินทุบาทว์จร หมายถึง ดวงช้ำ ดวงร้าว ดวงแตก จึงควรระวังดูแลเอาใจใส่เรื่องคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้ามให้ดี เพราะจะทำให้เจ้าชะตาเร่าร้อน มีปัญหาต้องเสียเงินและเสียรู้เกี่ยวกับคู่ครอง หุ้นส่วน เพศตรงข้าม การลงทุนทางธุรกิจควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ อย่าเอาแต่ใจตนเอง ระวังจะเสียเงินทองไปกับเพศตรงข้าม คู่ครองอาจเจ็บป่วยต้องดูแลรักษาพยาบาล มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าใจกัน จึงควรดูแลเอาใจใส่คนรักคู่ครองให้ดี ๆ

ตามเกณฑ์ดาวเสาร์ จะส่งผลให้เกิดปัญหา มีความอึดอัดใจ ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจตัวเองได้เหมือนก่อนมา เกิดความเดือดร้อนเสียหายโดยที่ตัวเองเป็นสาเหตุ ควรรอบคอบในการดำเนินชีวิต การทำอะไรควรอยู่เบื้องหลังจะเป็นการดีต่อตนเอง ระวังเรื่องการเงินจะมีปัญหา มีการใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติ เงินที่เก็บสะสมไว้ถูกนำมาใช้ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงควรระมัดระวังการดำเนินชีวิตให้ดี ๆ

ราศีกุมภ์ (ช่วงเวลาเกิดระหว่าง 13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ราศีกุมภ์ เป็นราศีที่ 11 แห่งจักรราศี เป็นคนชอบแข่งขัน ชอบเก็งกำไร มีเบญจกามารมณ์สูง มักประสบความสำเร็จโดยไม่คาดฝัน ชอบทำงานใหญ่ มีพรรคพวกมาก มีความแปลกแยกแตกต่าง ความแปรปรวน และความเสรี

ชาวราศีกุมภ์ ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสบดี ในปี 2561 ได้ “ธรรมเกณฑ์” ชีวิตจะมีความสงบสุข ร่มเย็น อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีความเคารพศรัทธาเชื่อถือในหลักธรรมของศาสนา มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีงาม มีครรลองชีวิตและความเป็นอยู่ภายในบ้านสงบเรียบร้อยดี จะมีการเดินทางไกล ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือยกย่องนับถือเป็นอย่างดี จะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งเรื่องการเงิน การงาน ชื่อเสียงเกียรติยศ จะมีจิตใจสงบสุขร่มเย็น มีสติสัมปชัญญะดี รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา มีโอกาสได้ศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น จะได้บวชเรียน จะมีผลประโยชน์ตอบแทนสูง เงินทองไหลมาเทมา สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ เรื่องร้าย ๆ จะกลับกลายเป็นดี มีโชคลาภ และประสบความสำเร็จในชีวิต

ตามเกณฑ์ราหู ได้เกณฑ์ “ราหู (๘) ขันธพล” จะให้คุณ จะแคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ ศัตรูทำอันตรายไม่ได้ มีชัยชนะเหนือศัตรู เพราะราหูเป็นดาวประจำตัวของคนราศีกุมภ์ จึงทำให้ต้องต่อสู้ดิ้นรน มีการแข่งขัน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ แต่กว่าจะสำเร็จได้จะต้องต่อสู้ดิ้น รน ต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อย สุดท้ายสิ่งที่ตนเองทำจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จ จะได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในความรู้ความสามารถ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี การสร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสำเร็จ มีกำลังใจในการต่อสู้ดิ้นรนกับอุปสรรคปัญหาจนเต็มความสามารถจึงจะประสบความสำเร็จ งานที่คนอื่นทำไม่ได้ แต่คนราศีกุมภ์สามารถทำได้สำเร็จ

ตามเกณฑ์ดาวเสาร์ จะส่งผลให้ได้โชคลาภและประสบความสำเร็จแบบไม่คาดฝัน จะได้ลาภแบบไม่รู้ตัว โดยตัวเองไปแสวงหาลาภผลแล้วประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จจากต่างถิ่นต่างแดน ต่างชาติต่างภาษา การลงทุนลงแรงในสิ่งที่ทำไว้จะประสบความสำเร็จ และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเกินความคาดหมาย

ราศีมีน (ช่วงเวลาเกิดระหว่าง 14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ราศีมีน เป็นราศีที่ 12 แห่งจักรราศี เป็นราศีธาตุน้ำทะเล ใจใหญ่ ชอบวิชาการและหลักการ มีความนุ่มนวล เหมาะเป็นครูอาจารย์ นักกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคนนับถือความรู้ความสามารถ จะรุ่งโรจน์เพราะความจงรักภักดี

ชาวราศีมีน ตามเกณฑ์ดาวพฤหัสฯ ในปี 2561 เป็น “พินทุบาทว์” ตำราว่า “จันทร์กับชีวาเป็นแปด..ว่าร้อนนิรันดร์” จะมีเรื่องเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองและกิจการงานที่ทำอยู่ ดาวครู ดาวหมอ ดาววิชาการ ให้โทษ ทำให้เกิดความเสียหาย เพราะขาดความรอบคอบ ขาดสติสัมปชัญญะ บ้างก็ใช้วิชาความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิด ประมาทในการใช้ความรู้ความชำนาญทางวิชาชีพ เจ้าชะตาและผู้หลักผู้ใหญ่จะเจ็บป่วย สุขภาพอนามัยจะอ่อนแอ จึงควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ระวังจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง อย่าเห็นผิดเป็นชอบเพราะอาจนำมาซึ่งความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ ควรดูแลรักษาเลี้ยงดูผู้ใหญ่บุพการีให้ดีเพราะอาจจะเจ็บป่วยได้

ตามเกณฑ์ราหู จะส่งผลให้กลายเป็นคนชอบสนุกสนาน เพลิดเพลิน รื่นเริงบันเทิงใจ ชอบดื่มชอบเที่ยวแสวงหาความสุข บางครั้งก็ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง จนทำให้เกิดปัญหาที่คาดไม่ถึง โดยราหูโคจรไปตรงไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตรงนั้น ชาวราศีมีนจึงควรดูแลเอาใจใส่บุตรบริวารให้ดีเรื่องสุขภาพอนามัย การเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วงนี้บุตรบริวารค่อนข้างดื้อไม่ค่อยเชื่อฟัง เอาแต่ใจตนเอง ชอบเที่ยวเตร่ ติดเกม ติดการเล่น การพนัน สุรายาเสพติดทั้งหลาย รวมถึงอบายมุขต่าง ๆ ชาวราศีมีนควรระมัดระวังการริเริ่มกิจการงานใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการเกี่ยวกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับโรงเรียน การรื่นเริงบันเทิงใจ หากไม่รอบคอบ ไม่ระมัดระวัง จะนำความเสียหายแบบไม่คาดฝันมาให้ได้เสมอ

ตามเกณฑ์ดาวเสาร์ ในปี 2561 จะทำให้ต้องแบกรับภาระหนักเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน แต่การงานที่ทำก็จะประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ นำมาซึ่งรายได้ลาภผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย จะได้ลาภผลจากการทำงานเป็นที่พึงพอใจ แต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ต้องรับภาระหนัก เหน็ดเหนื่อย เกิดความทุกข์ใจ ความอึดอัด ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ดังนั้น ในปี 2561 จึงต้องใช้ความเพียรพยายาม ความอดทน และความรอบคอบ เป็นอย่างมาก แล้วสุดท้ายก็จะสามารถประสบความสำเร็จ มีลาภผล ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การงาน หรือหลักทรัพย์ก็ตาม

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่