12 วิธีง่ายๆ สร้างความสุข เสริมบารมีให้กับตัวเอง

0
1446

12 วิธีง่ายๆ สร้างความสุข เสริมบารมีให้กับตัวเอง

1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที(หรือ เดินจงกรมก็ได้) อานิสงส์ที่ได้ คือ

– เพื่อสติ ปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า

– เพื่อจิตใจ ที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ ง่าย

– จิตจะรู้วิธี แก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ

– ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองไม่มีวันอับจน

– ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพกายและ จิตแข็งแรง

– เจ้ากรรมนาย เวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละ ครั้งก่อนนอน อานิสงส์ที่ได้ คือ

– เพื่อให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

– ชีวิตหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า

– เงินทองไหลมา เทมา แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

– แนะนำพระคาถา พาหุงมหากา , พระคาถาชิน บัญชร ,พระคาถายอด พระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวด เสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรคให้วัด , ออกเงินค่า รักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ก่อให้เกิด สุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หาย จะทุเลา

– สุขภาพกายจิต แข็งแรง อายุยืนทั้ง ภพนี้และภพหน้า

– ถ้าป่วยก็จะ ไม่ขาดแคลนการรักษา

4. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ได้ช่วยเหลือ ศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลน อาหาร

– ตายไปไม่หิว โหย อยู่ในภพที่ ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหาร อุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ แจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน อานิสงส์ที่ได้ คือ

– เพราะธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรม จึงสว่างไปด้วยลาภยศ

– สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมี อย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนาย เวรอโหสิกรรมให้

– ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัด อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ผ่อนปรนหนี้ กรรมให้บางเบา ให้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง

– สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็น สุข

– ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระ อย่างน้อย 9 วันขึ้นไป อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ได้ตอบแทนคุณ พ่อแม่อย่างเต็มที่

– ผ่อนปรนหนี้ กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร

– สร้างปัจจัย ไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพแข็ง แรง ช่วยต่ออายุ

– ต่อไปจะมีผู้ คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปัก รักษา

– ได้เกิดมามี ร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็ จะมีราศีผุดผ่อง

9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อย สัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ช่วยต่ออายุ ขจัด อุปสรรคในชีวิต

– ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำ มาค้าขึ้น

– หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิต ที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส

– เป็นอิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา,บริจาค หนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ, อาสาสอน หนังสือ อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ทำให้มีสติ ปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะ ฉลาดเฉลียวมีปัญญา

– ได้มีโอกาส ศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญา สมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน , ให้เงินคนที่ เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม) อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ทำให้ เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตก ทุกข์ได้ยาก

– เกิดมา ชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความ ยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง

– จะได้ เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8 อานิสงส์ที่ได้ คือ

– ไม่ต้องไป เกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก

– ได้เกิดมา เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญ รุ่งเรือง

– กรรมเวรจะไม่ ถาโถม ภัยอันตราย ไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้า ปกปักรักษา

วันนี้ผมมาบอกบุญ ขอให้เพื่อนๆ มีความสุขกาย สบายใจกันมากๆนะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

ขอขอบคุณ : horoscope.sanook

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here