ของใส่บาตร ใส่ประจำ วาสนาบารมีมาก รับเงินมาก

0

ของใส่บาตร ใส่ประจำ วาสนาบารมีมาก รับเงินมาก

ตื่นเช้าจัดเตรียมอาหาร เพื่อที่จะใส่บาตร เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ทำเป็นประจำในทุกๆวันอยู่แล้ว หรือจะทำเฉพาะวันพระ วันสำคัญต่างๆ การใส่บาตรในช่วงเวลาเช้าการเข้าวัดเข้าวา ถวายสังฆทานเป็นสิ่งที่หลายท่านได้พึ่งปฏิบัติกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และมักจะถูกปลูกฝังให้ใส่บาตรกันอยู่เป็นประจำ ตักข้าวใส่ลงไปในบาตรพระที่ท่านเดินมา บิ ณ ฑ บาตในทุกๆเช้า ตักข้าวจำนวน 3 ทัพพีและให้นึกน้อมถวายอยู่ในใจ

ทัพพีที่ 1 ถวายพระ พุ ท ธ

ทัพพีที่ 2 ถวายพ ระธรรม

ทัพพีที่ 3 ถวายพระ สงฆ์

เมื่อตักเสร็จแล้วนั่งคุกเข่า รับพร แก้วน้ำที่เตรียมเอาไว้มาทำการกรวดน้ำให้กับบรรพบุรุษ ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รและอธิษฐานขอพร

อานิสงส์ของการใส่ บ า ต ร

เป็นประเพณีที่หลายๆท่านได้นับถือได้ปฏิบัติสืบทอด ต่ อ กันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ การทำบุญใส่บาตรนั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเราเอง สะสมบุญที่ดีให้กับตัวเราและเป็นการแผ่บุญ แผ่เมตตาส่วนกุ ศ ลที่เราได้สร้างขึ้นให้กับบุคคลที่เราตั้งใจทำไปให้ ให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รและเทวดาทั้งหลาย ญาติมิตรที่ได้จากไป โดยมีความเชื่อกันอยู่ว่าอาหารที่เราได้ใส่บาตรลงไปนั้นจะส่งไปถึงบุคคลที่เราได้ตั้งใจจะทำบุญไปให้

การทำบุญใส่บาตรจะให้ได้ความสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้น นั่นก็คือตัวผู้ให้จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในตอนที่ทำการถวาย ขณะที่ทำการถวายและหลังจากที่ได้ถวาย ผู้รับ คือ พระภิก ษุ สามเ ณ รได้มีการปฏิบัติตนและทำในสิ่งที่ดีตามพระ ธ ร ร มวินัย สิ่งของที่เราได้นำมาจัดถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุ จ ริ ต และไม่เดือด ร้อนทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นด้วย

และการใส่บาตรนั้นได้เป็นประเพณีที่ทำมาในหลายยุคหลายสมัย นำข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารของแห้ง ดอกไม้สดปัจจัยที่เราได้นำมาถวายเป็นประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นการสะสมบุญสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง และแผนบุญกุศลที่เราสร้างในครั้งนี้ส่งไปให้กับบุคคลที่ตั้งใจทำบุญไม่ให้ให้ได้รับผลบุญด้วย

หลังใส่ บ า ต ร เสร็จทุกครั้ง ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าว

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัม พุ ท ธ เจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และนอกจากนี้การแผ่เมตตา ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อตนเองให้ตนเองนั้น มีการใช้ชีวิตที่สงบ จิตใจมีความสบาย จิตใจเย็นใจร่มเย็นขึ้นอย่างทันตา ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน

บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เ บี ย ด เบียน ซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุ ก ข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

บทแผ่เมตตาให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนี ฆ า สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสั ต ว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ป ร า ศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มี ภั ย ไม่มีความคับ แ ค้ น ใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด

ขอให้ทุกๆท่านหมั่นทำบุญกันอยู่เป็นประจำ และกรวดน้ำในทุกครั้งหลังจากที่ทำบุญ จะเพิ่มบุญเพิ่มวาสนาที่ดีให้กับตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่