ถวายน้ำดื่ม สะอาด บุญอานิสงส์กุศลยิ่งใหญ่ แก่ตนเอง

0

ถวายน้ำดื่ม สะอาด บุญอานิสงส์กุศลยิ่งใหญ่ แก่ตนเอง

หากได้ลองสังเกตว่า ในเวลาที่เราตักบาตรไหว้พระถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร สำหรับชุดใส่บาตรที่แม่ค้าได้จัดเตรียมเอาไว้ จะมีน้ำดื่มรวมอยู่ในชุดอาหารด้วย น้ำดื่มนั้นนอกจากที่ถวายให้กับพระท่านให้ได้ดื่มน้ำสะอาด หลังจากที่ได้ฉันอาหาร แท้จริงแล้วความหมายนั้นยังคงมีอยู่

เคยมีเรื่องราวเรื่องเล่าจากในสมัยพุทธกาลว่าหญิง ท่านห นึ่ งได้ถวายน้ำเปล่าสะอาดให้แด่พระภิ ก ษุเพื่อดับกระหาย พระท่านได้อนุโมทนาบุญและได้ให้พรขอให้นางนั้นได้มีแต่ความสุขความสงบ มีความร่มเย็นประดุจดั่งน้ำที่เย็นสบาย เมื่อนางได้จากไปก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้า ที่มีวิมานสวยงามและมีสายน้ำที่มีความบริสุทธิ์อยู่ล้อมรอบ

นอกจากนี้นั้นความเชื่ออย่างมีว่าบุญอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มน้ำเปล่าสะอาด หรือการบริ จ า คน้ำดื่มให้กับผู้ที่ต้องการผู้ที่ขาด แคลน จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชค ส่งเสริมในเรื่องของด ว งช ะ ต า แก่ผู้ให้ให้ได้รับสิ่งนี้

1 มั่งมีเงินทองไหลมาเทมาดุจดั่งสายน้ำ

2 มีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาได้อย่างคล่องมือ

3 มีชีวิตที่มีความราบรื่น มีความสงบเหมือนสายน้ำไหล

4 มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำที่บริสุทธิ์

ด้านความเชื่อของชาว จี น น้ำ คือ ขุมพลังแห่งมหาศาลที่จะส่งผลสะท้อนกลับมาตัวผู้ให้ของชีวิตของผู้ให้ การทำบุญด้วยน้ำ ทำให้เงินและชีวิตนั้นมีความคล่องตัว จะทำให้มีทรัพย์สินมีเงินทองและความสุขต่างๆได้ไหลลื่นเหมือนกับน้ำมีความสะดวกขึ้น

จากที่มีปัญหาเคยติด ขั ดในเรื่องการเงิน การงาน รวมถึงในเรื่องต่างๆก็จะมีความราบรื่นเหมือนกระแสน้ำที่ไหลมาเทมาอย่างไม่หยุดยั้ง การทำบุญด้วยการถวายน้ำรวมไปถึงการบริ จ า คน้ำให้กับผู้ที่เขาต้องการ ถวายเครื่องกรองน้ำ ที่กรองน้ำบริสุทธิ์ให้ได้ดื่มกิน ตัวผู้ให้นั้นจะได้รับผลบุญอย่างมากมายมหาศาล

หลังใส่บาตร ให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

ขออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รในทุกภพทุกชาติ หากพูด กล่าวชื่อได้ ก็จะยิ่งดี เพื่อจะได้มารับบุญกุศล ขอให้ได้อ โ ห สิให้ ขาดจากกัน

การทำบุญ ไม่ใช่เพียงการเข้าวัดใส่บาตร เท่านั้นที่เราจะได้รับผลบุญได้ การทำบุญสะสมความดีด้วยวิธีอื่น ตัวเรานั้นก็จะ ได้รับผลบุญเช่นกัน อย่างเช่น การถือศีล การพูดคุยช่วย เหลือผู้อื่น เกิดเป็นความสบายใจ การสนทนาธ ร ร ม การทำความสะอาดห้องพระ ถวายน้ำ 1 แก้ว การเลี้ยงดูพูดพ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามา ถือได้ว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถทำได้

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่