5 บุญทำได้แบบไม่ใช้เงิน ทำได้ทุกวันทุกเวลา ชีวิตดีขึ้น

0

5 บุญทำได้แบบไม่ใช้เงิน ทำได้ทุกวันทุกเวลา ชีวิตดีขึ้น

การทำบุญของคนเรานั้นมักแตกต่างกันไปในคนละด้าน ความเชื่อของแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีความแตกต่างกันออกไป แต่การทำบุญเป็นการสะสมความดีอย่างหนึ่ งที่คนเราทุกคนสามารถที่จะทำได้ในทุกวันและทุกเวลา บางคนเข้าใจว่าการทำบุญนั้นเป็นการใช้เงินเพียงอย่างเดียว การให้เงินและการช่วย เหลือในเรื่องของเงิน ซึ่งแน่นอนว่าการให้เงินนั้นจะเป็นตัวที่เราจะได้รับผลบุญ แต่การทำความดีสิ่งอื่นๆก็จะทำให้เราได้ผลบุญด้วยเช่นกัน

วันนี้เราขอน้อมนำในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า บุคคลใดแม้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองจำนวนมาก แต่ก็สามารถที่จะให้ทานกับผู้อื่นได้ เป็นการสร้างบุญให้กับตนเองสิ่งของ 5 ประการ

1 ใบหน้าเป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าของเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบานความสดใสให้กับคนที่พบเห็น ทำให้ผู้ที่พบเห็นมีความสุขใจ คลายความทุ ก ข์ที่มี เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดี เข้าใจโลกเข้าใจทำเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

2 วาจาเป็นทาน

หมายถึง คำพูดของเราที่ให้กำลังใจ คำพูดของเราที่ชื่นชมไปด้วยคำปลอบประโลมให้กับผู้อื่น นำพุทธวาจาความรู้ที่เรามีเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้อื่นที่ได้รับฟัง มีกำลังใจลุกขึ้นมาใช้ชีวิตที่มีให้มีความสุข

3 จิตใจเป็นทาน

หมายถึง เราสามารถพูดคุยเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ความทุ ก ข์กับผู้อื่นด้วยความนอบน้อม และมีความจริงใจ มีจิตใจที่ดีอ่อนโยนมีใจยินดีต่อบุญต่อก ร ร มของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมและช่วยให้ผู้ที่มีความรู้ และได้เห็นแสงสว่างเห็นหนทางที่ดี

4 ด ว งตาเป็นทาน

หมายถึง การใช้แววตาของเราแห่งความหวังดี แววตาของเรานั้นที่อบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น

5 กายเป็นทาน

หมายถึง ตัวเรานั้นสามารถใช้เพื่อช่วย เหลือผู้อื่นให้ปล อ ด ภั ย พ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

การทำบุญนั้น ไม่มีเงินเราก็สามารถทำได้ สะสมความดีให้กับตนเอง สร้างรอยยิ้มให้กับผู้อื่นให้คนรอบข้าง นั่นก็เปรียบเสมือนการทำบุญที่ยิ่งใหญ่

ขอบคุณข้อมูลจาก : สบายตา

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here