ทำบุญ สร้างบุญบ่อยๆ ควรรู้การกรวดน้ำอย่างถูกต้อง ทำกันแบบนี่

0

ทำบุญ สร้างบุญบ่อยๆ ควรรู้การกรวดน้ำอย่างถูกต้อง ทำกันแบบนี่

หลังจากการทำบุญเสร็จ มือขวาจับอยู่ที่ภาชนะ มือซ้ายทั้งค่อยๆประคองรินน้ำสะอาดใส่ลงไปในภาชนะสำหรับการรองรับ พร้อมกับกล่าวบทกรวดน้ำ สิ่งนี้คือสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติกันมา เรียกกันว่าการกรวดน้ำ นั่นหมายความว่า เป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำ โดยวิธีการกรวดน้ำนั่นเอง

เข้าวัดทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้สร้างให้กับผู้ที่จากกันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เทว ดา รัก ษ าตัวหรือสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่ได้พลาดพลั้งกันไป ก็ขออโหสิก ร ร ม ด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งตัวเราและตัวเขา ก็จะได้รับผลอนิสงค์ผลบุญเช่นเดียวกัน

การกรวดน้ำที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว เ ท ว ดาที่คอย ป ก ปักและคอยรัก ษ าคอยคุ้มครองตัวเรา บุคคลรอบข้าง การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ทำบุญใส่บาตร หรือการทำบุญสร้างกุศลใดๆก็ตาม จะเป็นตัวช่วยในการเบิกทางของการใช้ชีวิตให้ได้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ทำ มีความราบรื่นและไม่ติดขัด

ก่อนที่จะทำการกรวดน้ำ ให้ทำการสวดบทคาถา (สวด ก่อนนอนก็ได้)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธ ร ณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุก ต น ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรด กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

กรวดน้ำให้ถูกต้องและถูกวิธี จะทำให้ตัวเราเองได้รับผลบุญกุศล หมั่นทำบุญกันอยู่เป็นประจำ บุญที่เราได้สร้างนั้นจะส่งผลให้กับตัวเราเอง ให้กับผู้ที่เราตั้งใจจะทำบุญไปให้ ช่วยหนุนนำ ช ะ ตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป ทำสิ่งใด ก็มักจะประสบผลสำเร็จ ชีวิตของท่านก็จะพบความสุขและมีความสุขขึ้นได้ในทุกๆวัน

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsod

ข้อมูลจากหนังสือสวดมนต์

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทุกกรณี บทความมีลิขสิทธิ์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่