ทำบุญ 15 อย่างนี่ เสริมโชค เสริมสิ่งที่ดี มีกินมั่งคั่งเงินทอง

0

ทำบุญ 15 อย่างนี่ เสริมโชค เสริมสิ่งที่ดี มีกินมั่งคั่งเงินทอง

1 การถือศีล 5 เป็นประจำนั้น จะเป็นการช่วยเสริมโชค ช ะ ต า รวมถึงจิตใจของเราให้มีความตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม การทำความดี การที่เราตัวนั้นไม่ไปเบียด เบียนใคร ถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการสร้างกุศลได้ผลบุญผลอานิสงส์ที่มาก เป็นผลทำให้เกิดความโชคดี สิ่งที่ดี ก็จะตามมา

2 ถือศีล 8 จะช่วยเสริมด ว งและเป็นการแก้ เคราะห์ได้เช่นเดียวกันกับการถือศีล 5 แต่ สำหรับการถือศีล 8 นั้นจะค่อนข้างปฏิบัติได้ยาก เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จตัวเรานั้นก็จะได้รับผลบุญที่มาก จะช่วยเสริม ช ะ ต า ชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นไป ให้มีสิ่งที่ดีเข้ามา

3 ไม่ทานเนื้อสัต ว์กินเจเพื่อเป็นการ ล ด ละ ชีวิต สัตว์ จะทำให้ตัวเรานั้นได้รับผลบุญผลอนิสงค์ ปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัด อธิษฐานเอาไว้ว่า 7 วันก็ทำให้ครบทั้ง 7 วัน หรือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละ 3 วัน 7 วันก็แล้วแต่ตามที่สะดวก

4 การไหว้พระการถวายดอกไม้ธูปเทียน ปิดทอง ถวายเครื่องหอมการ ทำบุญนี้จะส่งผลทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน

5 ถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อเป็นความรุ่งโรจน์ของการใช้ชีวิต เป็นการเพิ่มแสงสว่าง ให้ พ้ นจากความมืดมิด ให้พ้ น จากปัญหาต่างๆที่เข้ามาทั้งหลาย ทำให้เรามีทางเดินที่ดีมีแสงสว่างนำพาชีวิต

6 ทำบุญถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายสิ่งของที่จำเป็นให้กับพระสงฆ์ ผลบุญผลอานิสงส์ที่จะได้รับจะส่งผลทำให้ชีวิตหมด เคราะห์ ทำสิ่งใด ก็ราบรื่น และไม่ติด ขั ด จะพบแต่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้

7 การทำบุญช่วยชีวิต สั ต ว์ ทำบุญปล่อย สัตว์ เป็นการไม่เบียด เบียนชีวิตของผู้อื่น ถือได้ว่าตัวเรานั้นจะได้รับผลบุญมาก จะต้องทำด้วยความเต็มใจและความตั้งใจจริง ไม่เดือด ร้อนตัวเรา ผลบุญที่เราได้ทำนั้นส่งผลทำให้ตัวเราได้รับบุญที่มากพบเจอแต่ความสุขและความเจริญ

8 การทำบุญให้ทานเป็นการรู้จักเสียสละ และเป็นการแบ่ง ปั นให้กับผู้อื่น ผลบุญที่เกิดขึ้นจะทำให้ตัวเรานั้นมีจิตใจที่ดีจิตใจของเรา ยินดีในการทำบุญให้ทาน ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพุทธศาสนาหรือการช่วย เหลือผู้อื่น ที่เขาต้องการได้รับผลบุญทั้งสิ้น

9 การทำทานให้กับคนที่ไร้ยาก เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจ ผลบุญจะหนุนนำให้ตัวเรานั้นมีแต่ความราบรื่น ไม่มีปัญหาที่ติด ขั ด ยามมีเคราะห์ ก็จะแคล้ว คลาด เพราะแรงบุญที่เราได้สะสมได้ทำเอาไว้

10 การทำบุญถวายโ ล ง ซื้อโลงบริ จ า คให้กับผู้ที่ไร้ ญาติ จะทำให้ตัวเรานั้นได้รับผล อนิสงฆ์ที่มาก การทำบุญเช่นนี้ จะช่วยเสริมด ว งชะ ตาชีวิตให้แข็งแกร่ง จากหนักก็จะกลับกลายเป็นเบา

11 การร่วมทำหนังสือธ ร ร มะ หนังสือสวดมนต์ เป็นการเสริมด ว งชีวิตให้มีวาสนามีบารมีที่ดี เพื่อให้ปัญญาสว่างจะช่วยหมดทุ ก ข์หมดโ ศ กไม่มี เคราะห์ มีแต่โ ช ค

12 การช่วย เหลือวัด บ ริ จ า คค่าน้ำค่าไฟ จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความราบรื่น หมดทุ ก ข์ประสบแต่ความโชคดี

13 ซื้อข้าวถวายวัด เลี้ยงอาหารเ ด็ กตามสถานสง เคราะห์ต่างๆ เป็นการสะสมบุญกุศล เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้

15 การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่น การทำบุญร่วมกับผู้อื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการบ ริ จาคทรัพย์ หรือในทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ที่ดีด ว งแข็งแกร่ง จะช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้และชาติหน้า

ขอขอบคุณ : sanook

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่