7 อย่างที่ ไม่มีไว้อยู่ในบ้าน นำพาความไม่ดีมาให้ โชคไม่ได้รับ

0

7 อย่างที่ ไม่มีไว้อยู่ในบ้าน นำพาความไม่ดีมาให้ โชคไม่ได้รับ

ในสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆ ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนมีความต้องการกันทั้งนั้น ปัจจัยต่างๆทำให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้น หลายคนได้ให้ความสำคัญและในเรื่องของความเชื่อนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนได้ให้ความสำคัญกันเช่นกัน สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรเอาไว้อยู่ในบ้ า น อยู่กับตัว เพราะจะนำพาเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่เป็นโชคเข้ามาหา เราได้รวมมาฝากกัน เป็นในเรื่องของฮ ว ง จุ้ยของตัวบ้ า น ความเชื่อที่ได้ทำกันมาเป็นเวลานาน

1 นาฬิกาเสีย

นาฬิกาเสีย นาฬิกาพัง ในทางด้านของความเชื่อที่เชื่อกันว่า สิ่งของที่ พั งหรือมีความเสียหายนั้น จะสื่อถึง ชี วิ ตจะนำ พาความสู ญ เสีย จึงไม่ควรเก็บของที่มีความชำรุดหรือเสียหายเอาไว้ โดยเฉพาะกับนาฬิกา หากไม่นำไปซ่อมหรือนำไปซ่อมแล้วก็กลับมาใช้งานต่อไม่ได้ ก็ควรที่จะทิ้งไป

2 ประตูบ้ า นสีดำ

ทางด้านของความเชื่อและในด้านของวงจุ้ยนั้น ประตูสีดำจะนำพาซึ่งในความ โ ช ค ไม่ดี จะเป็นประตูที่คอยเปิดต้อนรับสิ่งที่ไ ม่ ดี เข้ามาในตัวบ้ า น จะยกเว้นกับประตูบ้ า น ที่หันไปทางทิศเหนือพอดีพอดีจะไม่มีปัญหาอะไร ในทางที่ดี ก็ควรเ ลี่ ย งการใช้ประตูสีดำจะดี กว่าให้ใช้เป็นสีอื่นแทน

3 ปฏิทินปีเก่า

ปฏิทินเก่า วันเวลาเก่าๆที่ผ่ า นมาแล้ว จะส่งผลถึงเรื่องราวที่ผ่ า นไปแล้วในอดีต หากเราเก็บเอาไว้จะทำให้เกิด ผ ล กระ ทบในทางลบกับชีวิตของคนในบ้ า น หากมีก็ให้นำไปทิ้งไม่ควรเก็บไว้ จะทำให้นึกถึงแต่เรื่องราวเก่าๆ ไม่ก้าวเดินไปในวันข้างหน้า

4 จานชาม เก่า แ ต ก

จานชามที่มีความเสียหายไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเก็บเอาไว้ หรือพยายามทำให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม เราไม่สามารถต่อใช้ได้ควรเก็บทิ้งออกไปได้เลย

หากได้เก็บเอาไว้จิตใต้สำนึกของเราให้รับแต่เรื่องราวที่แย่ๆเข้ามาในชีวิต และในบ้ า น มีความเชื่อว่ากันว่าไม่ควรเก็บเอาไว้ ควรนำไปทิ้ง หากเก็บเอาไว้จะนำพาแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้ามา

5 กระจก

กระจกที่ในทุกบ้ า นจะมี แต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักของฮวง จุ้ยไม่ว่าจะเป็นกระจกดีหรือเป็นกระจกที่แ ต กมีร อ ย ร้าว จะสือความหมายในด้านลบทั้งนั้น เชื่อกันว่ากระจกจะ ดู ด สิ่งที่ไม่ ดี เข้ามา ทำให้คนในบ้ า นล้ ม ป่ ว ย

6 ต้นไม้ มีหนาม

ปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นและร่มเงา ทำให้ในบ้ า นของเรามีพื้นที่สีเขียวและมีอากาศที่บริสุทธิ์ แต่สำหรับการปลูกต้นไม้นั้น ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนาม อย่างเช่น กระบองเพชร ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบริเวณ บ้ า นหรือนำมาจัดวางตกแต่งเอาไว้ในบ้ า น ตามหลักฮวง จุ้ยตามหลักของความเชื่อกันว่า ต้นไม้ ดอกไม้ที่มีหนามนั้น จะนำพาพลังงาน ในด้านลบและความโ ช ค ไม่ดีเข้ามา

7 ต้นไม้ที่แห้ง

การปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น ร่มเงา จะต้องมีการรดน้ำพรวนดิน ดูแลใส่ใจเพื่อที่จะทำให้ออกดอก ออกผล แต่ถ้าหากว่าเรามีการปลูกต้นไม้แต่ไม่ดูแลให้ต้นไม้ ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้ นั่นหมายความว่าจะเปิดสิ่งที่ไม่ดีและมีความโชค ร้ า ยเข้ามา ควรดูแลน้ำต้นไม้ ให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ เป็นสิ่งที่ดี

ทั้ง 7 สิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรมีอะไรอยู่ในบ้ า น ตามหลักฮวง จุ้ยและความเชื่อ หากใครที่มีอยู่ก็ให้นำออกไป เป็นในเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคล ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจ

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่