แก้ดูได้ เงินทองไม่พอใช้จ่าย มีทางออกทุกวัน

0

แก้ดูได้ เงินทองไม่พอใช้จ่าย มีทางออกทุกวัน

ความเชื่อที่หลากหลายเรื่องราวที่มากมายที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ เรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ได้มีการปฏิบัติต่อต่อกันมา ความเชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจและได้ให้ผลดี กับการใช้ชีวิต

ซึ่งในวันนี้เองเราได้นำห นึ่ ง เรื่องราวความเชื่อดีๆมาให้กับทุกๆท่านได้นำไปใช้และปฏิบัติตามกันดู ความเชื่อว่ากันว่าทำแล้วจะช่วยทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นมีความสุขสบายยิ่งขึ้น มีเงินมีทองใช้ มีกินมีใช้ในทุกๆวัน ทำกิจการใดๆ ก็ จะมีความรุ่งเรืองค้าข า ยดี หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

พิธีในวันนี้จะเป็นวิธีการไหว้ เ จ้ า ที่เจ้า ทางแต่จะเป็นการไหว้ในบ้ า นเราตามมาดูกันเลยว่าจะมีขั้นตอนของการจัดเตรียมและการไหว้อย่างไร

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

1 เทียน 1 คู่ และ ธูป 5 ดอก

2 ดอกดาวเรือง 9 ดอก

3 น้ำเปล่า 5 แก้ว

4 หมากพลู 9 คำ

5 ผลไม้ 9 อย่าง

สำหรับผลไม้นั้นขอให้มีตัวหลักเป็นกล้วย แก้วมังกร องุ่นและสับปะรด ผลไม้เหล่านี้จะมีความหมายในตัวเอง จะช่วยในเรื่องของเงินทองช่วยในเรื่องของทรัพย์สินให้มีความมั่นคงมีความมั่งคั่ง

ผลไม้แก้วมังกรจ ะช่วยในการจัด การการบริหารการทำงานที่ดี การมีพนักงานมี ลูกน้องที่ดี สำหรับเจ้าของกิจการ ให้นำผลไม้แก้วมังกรมาไหว้ด้วย

ผลไม้กล้วย การกระทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน หรือการเงิน สามารถทำได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งมาติดขัด

ผลไม้สับปะรด จะช่วยทำให้มีหูตา มองอะไรได้กว้างไกลและมองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การจัดวางสิ่งของ

ผ้าสีขาวสะอาดบางปูบริเวณกลางบ้ า นบริเวณที่กว้างขวาง จากนั้นให้ทำการจัดเตรียมสิ่งของที่ได้เตรียมเอาไว้ข้างต้นมาวางบนผ้า จัดเรียงให้สวยงามให้เรียบร้อย และเริ่มด้วยการจุดธูปเทียนพร้อมกับการกล่าวคำขอขมาตามบทด้านล่างนี้

ข้าแต่เจ้า ที่เจ้า ทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าของบ้ า นเรือนนี้ บ้ า นเลขที่ (ให้ว่าบ้ า นเลขที่นั้น)

วันนี้เป็นวันดี ข้าฯ (กล่าวชื่อ นามสกุลเรา) จึงนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าฯขออโหสิก ร ร มท่าน

ขอท่านโปรด งด เว้นโ ท ษ และอ โ ห สิก ร ร ม ให้แก่ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอตาม ปรารถนา สาธุ

เมื่อหลังจากที่ได้กล่าวจบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้รอจนกว่าธูปหมดดอก จากนั้นจึงค่อยทำการขอลาของไหว้ด้วยการจับที่พานแล้วให้กล่าวไว้ว่า

ขอเดนขอชานให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อ ความเป็นสิริม ง ค ล จากนั้นจึงเก็บของไหว้ไปแจกจ่ายกันทานได้

การประกอบพิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบริเวณกลางบ้ า นในลักษณะนี้นั้นแนะนำให้ทำ 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้งก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการขอขมาในสิ่งที่อาจจะปฏิบัติลงไปไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ควร ทำแล้วจะส่งผลทำให้ตนเองรวมถึงคนในครอบครัว ร่มเย็นเป็นสุข ทำกิจการใดๆก็มีความราบรื่น มีความรุ่งเรืองมีเงินทองไหลมาเทมา

เรียบเรียงโดย postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here