8 สิ่งของที่ผิดหลักฮวงจุ้ย พาโชคไม่ดีมาหา หากมีให้นำออก

0

8 สิ่งของที่ผิดหลักฮวงจุ้ย พาโชคไม่ดีมาหา หากมีให้นำออก

ความเชื่อดีๆที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงในปัจจุบัน ทำแล้วก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีและเกิดเป็นความสบายใจให้กับตัวผู้ทำ วันนี้เราได้นำ 7 อย่างเป็นในเรื่องของความเชื่อ ในเรื่องของฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรมีเอาไว้อยู่ในบ้ า น เพราะถ้าหากว่ามีเอาไว้อยู่ในบ้ า น แล้วละก็จะนำพาซึ่งสิ่งไม่ดีตามมา จะมีแต่สิ่งที่ไม่เป็นมง ค ล เข้ามาหาตัวคุณ รวมถึงคนในบ้ า น หากว่ามีอยู่แนะนำว่าให้เอาออก ให้นำออกจากบ้ า นของคุณ

1 นาฬิกาเสีย พัง

ในทางด้านของฮวงจุ้ย มีความเชื่อว่าสิ่งของที่เสียหายที่พังจะสื่อถึงชีวิตของเราได้ จะนำมาซึ่งความสูญเสียภายในบ้ า น เรา ไม่ควรที่จะเก็บของที่เสียหายของที่ชำรุดเอาไว้ โดยเฉพาะกับนาฬิกา นาฬิกาที่เสียไม่เดิน ให้นำทิ้งออกไปหรือถ้าหากว่าไม่อยา กทิ้งก็ให้นำไปซ่อมไม่ควรปล่อยวางทิ้งเอาไว้อยู่ในบ้ า น

2 ประตูบ้ านสีดำ

ในความสมัยใหม่ในความทันสมัยบ้ า น โดยส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นประตูสีดำ แต่ในทางกลับกันของด้านฮวงจุ้ยมีความเชื่อกันเอาไว้ว่า หากเราใช้ประตูสีดำจะ นำพาในเรื่องของความโชคไม่ดีเข้ามาหา เป็นประตูที่ต้อนรับแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในบ้ า น ของเรา แต่จะยกเว้นถ้าหากว่าประตูหน้าบ้ า น ได้หันไปในทางทิศเหนือ พอดิบพอดีเลย ก็จะไม่มีปัญหาอะไร

3 ปฏิทินเก่า

ปฏิทินเก่าปฏิทินปีเก่าๆ วันเวลาที่ผ่ า นมาแล้วจะสื่อถึงเรื่องราวที่ผ่ า นไปแล้วในอดีต หากเราได้เก็บเอาไว้อยู่ก็จะทำให้เกิดเป็นผลกระทบในด้านของทางลบกับชีวิต สมาชิกคนในบ้ า น

4 จาน ชามที่เเตก รอยร้าว

จานอาหารจานชามที่เสียหายที่มีรอยร้าวรอยแตก หากเราเก็บเอาไว้ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยห รือพยายามที่จะทำให้กลับมาใช้เหมือนเดิมก็ไม่ควร เราควรที่จะเก็บทิ้งไปได้เลย เพราะถ้าหากเก็บเอาไว้ตามความเชื่อว่ากันว่า จะเป็นการตอกย้ำและเป็นการสะ ก ด จิตใต้สำนึก ให้รับแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเข้ามาในบ้ า น

5 กระจก

กระจกเป็นสิ่งที่ในทุกๆบ้านมักจะมีกันอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักความเชื่อของฮวงจุ้ยนั้นไม่ว่าจะเป็นกระจกที่ดีหรือกระจกที่มีรอยร้าวรอยแตก ล้วนแต่สื่อความหมายในเชิงด้านลบกันทั้งนั้นก ระจกนั้นจะสามารถดู ด วิญ ญาณ ทำให้คนใน บ้า นเกิดเ จ็ บ ป่ ว ยขึ้นมาได้เป็น ความเชื่อของคนโบราณ

6 ต้นไม้มีหนาม

ปลูกต้นไม้เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นร่มเงาให้กับ บ้ า นต้นไม้ต่างๆที่มีหนาม อย่างเช่น ต้นกระบองเพชร แต่จะยกเว้นต้นกุหลาบ ไม่ควรนำมาปลูกเอาไว้ในส่วนของบริเวณบ้ า น หรือนำมาวางตกแต่งที่บ้ า น ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วนั้นต้นไม้เหล่านี้ต้นไม้ที่มีหนาม จะนำพาซึ่งพลังงานในด้านที่ไม่ดี ในด้านลบ นำพาความโ ช ค ร้ายในสิ่งที่ไม่ดีมาให้

7 ไม่ดูแลต้นไม้

ปลูกต้นไม้ก็ควรที่จะดูแลใส่ใจรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ย อย่าปล่อยให้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นมีความแห้งหรือไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ เพราะนั่นจะหมายถึงเป็นการเปิดทางให้กับสิ่งที่ไม่ดี ให้ความโ ช ค ร้ายได้เข้ามาหาตัวคุณและคนในบ้ า น

นี่ก็เป็น 7 สิ่งที่เป็นสิ่งอัปม ง ค ล ไม่ควรมีเอาไว้อยู่ในบ้ า น ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วหากได้ลองดูบ้ า นของคุณแล้วมีสิ่งเหล่านี้อยู่ ให้เก็บออกจากบ้ า น ด่วนเลย เป็นในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ทำแล้วเกิดเป็นความสบายใจ

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่