ลักษณะ 19 ข้อ สำหรับผู้ที่มีบุญ มีวาสนาสูงส่ง

0

ลักษณะ 19 ข้อ สำหรับผู้ที่มีบุญ มีวาสนาสูงส่ง

ความเชื่อต่างๆที่มีการเล่าขานกันมาอย่างเนิ่นนาน สิ่งหนึ่ งที่เรามักได้ยินอยู่เป็นประจำนั่นคือ ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย มียศฐาบรรดาศักดิ์ มีฐานะดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นั่นคือผู้ที่มีการทำบุญไว้มากตั้งแต่ในอดีตชาติ หรือเป็นเทวดาที่กลับชาติมาเกิดซึ่งในความเชื่อนี้เป็นความเชื่อในสมัยโบราณที่มีความเชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดีของผู้ที่มีศีลมีธรรม ซึ่งจะมีลักษณะนิสัยตามด้านล่างนี้

1 เป็นผู้ที่มีความคิด อารมณ์ใจเย็น ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และมีการคิดไตร่ตรองในทุกๆเรื่องอย่างถี่ถ้วน เห็นถึงผลที่จะตามมา

2 เป็นผู้ที่ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออุปสรรคต่างๆ หรือมีความตื่นตระหนกเกินเหตุอันควรที่จะเป็น

3 เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้าง ไม่อวดโอ้ ไม่มองตนเองดีกว่าผู้อื่นหรือสูงกว่าผู้อื่น มองในแบบที่จะเป็นใช้ชีวิตตามปกติสุข

4 เป็นผู้ที่ไม่ก่อความรำคาญใจให้ทั้งตนเองและกับคนรอบข้าง ไม่คิดทำเรื่องอันใดให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนทั้งทางกายหรือทางใจ

5 เป็นผู้ที่ไม่บ่น รู้ดีว่าธรรมชาติของมนุษย์ชีวิตเป็นอย่างไร เข้าใจธรรมชาติในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่พูดบ่นพร่ำเพื่อ เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด

6 เป็นผู้ที่มีความอดทน มีความนิ่งดั่งน้ำ และมีความใจเย็นดั่งสายลม

7 เป็นผู้ที่มีคำพูดความคิดด้วยปัญญา มีถ้อยคำวาจาฟังที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดที่ไม่ดีต่อผู้อื่น นึกถึงคนรอบข้างและผู้อื่นอยู่เสมอ

8 เป็นผู้ที่ไม่มีความคิดจิตใจฟุ้งซ่าน มีสติปัญญาในทุกๆเรื่อง มีความสงบและมีความเจริญสมาธิอยู่กับตนเอง

9 เป็นผู้ที่มีคำพูดมีวาจาที่สำรวม และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีการก้ า ว ร้ า วไม่ว่าจะทั้งผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ที่มากกว่าตนเอง

10 เป็นผู้ที่วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง รับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายไม่ลำเอืยง

11 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตมีการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นความคิด การกระทำ คำพูดถ้อยคำต่างๆ จะมากด้วยสติและปัญญา

12 เป็นผู้ที่ไม่ถือตนวิเศษไปกว่าผู้อื่น ไม่คิดว่าตนเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่น ทั้งคำพูด การกระทำ ถ้อยคำวาจาต่างๆ

13 เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเ ล สที่เกิดขึ้น สิ่งงมงายต่างๆ เข้าใจความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เป็นไป ว่าย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

14 เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ไม่โศกเศร้าเพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่ไม่นานก็จากไป

15 เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวง

16 เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อผลการกระทำ ไม่ทำบ า ป ไม่คิดที่จะทำที่เป็นสิ่งไม่ดี หรือมีการเบี ย ดเบี ย นผู้อื่นต่อผู้คนรอบข้าง

17 เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม มีความเลื่อมใสในคำสอนของพุทธศาสนา ทำตนให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

18 เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตนเอง หรือใช้ความวิเศษของตนเองเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเขาเชื่อถือและยกย่องยกยอตัวเอง

19 เป็นผู้ที่เข้าวัดเข้าวา หมั่นสร้างบุญทำความดีเพื่อเป็นการสะสมความดีให้กับตัวเองในชาตินี้และในภายภาคหน้า

ความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

เขียน / เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here