เดินทางไกล ท่องคาถาทุกครั้ง ก่อนที่ออกเดินทาง

0

เดินทางไกล ท่องคาถาทุกครั้ง ก่อนที่ออกเดินทาง

การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั้น นอกจากที่เราจะต้องดูแลตัวสอบความพร้อมในเรื่องของรถยนต์ การเช็คอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมสำหรับการเดินทาง การดูแลตนเองให้พร้อมสำหรับการขับขี่ในระยะทางใกล้หรือระยะทางไกล ความปลอด ภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้นแล้วเพื่อความสบายใจและเป็นการทำสมาธิก่อนออกเดินทางนั้น วันนี้เราได้รวมบทสวดคาถาสำหรับการเดินทางไกลมาฝากให้กับทุกๆท่าน เพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นมีสติและแคล้วคลาด ขับขี่รถได้อย่างปลอ ด ภัยในการเดินทางในทุกๆครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ ก็สามารถที่จะสวดคาถาการเดินทางได้

5 คาถา การเดินทางไกล

คาถาที่ 1 คาถาเดินทางแคล้วคลาดป ล อ ด ภัย

ท่านที่เดินทางบ่อยระยะทางไกล ก่อนออกจากบ้ า นให้สวดมนต์คาถานี้เอาไว้ เพื่อให้พระคุ้มครองและรักษาการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั้น แคล้ว คลาดและความป ล อ ด ภัย

“อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี พระ(วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยป ล อ ด ภัย ปราศจาก อุ บั ติ เ ห ตุ เ ภ ท ภั ย ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คาถาที่ 2 คาถา ร อ ด พ้น อั น ต ร า ย

บทสวดสั้นๆบทสวดที่ทำได้ง่ายๆ หากจำไม่ได้ก็ให้เซฟเก็บเอาไว้ท่องก่อนที่จะออกเดินทาง บทสวดนี้จะช่วยทำให้ร อ ด พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจากอั น ต รายทั้งปวงได้

คาถาที่ 3 คาถาแคล้ว คลาด

บทสวดมนต์นี้ท่องก่อนออกเดินทางหรือในขณะขับรถเพื่ออธิษฐานให้มีการเดินทางอย่างป ล อ ด ภัยให้สวดคาถานี้ 3 จบจะช่วยทำให้ปลอด ภัยจากสิ่งต่างๆได้

” พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

คาถาที่ 4 คาถาขับรถปลอ ด ภัย

สวดบทคาถานี้ในทุกๆครั้งที่จะขับรถให้ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางได้อย่างปลอ ด ภัย ก่อนสวดนั้นให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วจึงค่อยเริ่มสวดบทคาถาด้านล่าง

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

คาถาที่ 5 คาถาสำหรับเดินทางไกล

นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนิ่ง ก่อนออกเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกล สวดมนต์บทนี้ก่อนออกเดินทาง

“มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถาที่ 6 คาถาเดินทางป ล อ ด ภัย ไร้อุปสรรค

บทสวดพระคาถาแบบสั้นๆเดินทางให้มีความป ล อ ดภัยแล้วให้แคล้วคลาดต่อกับอุปสรรคต่อปัญหาต่างๆที่ขวางกัน

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ความเชื่อที่มีมาอย่างหลากหลายเรื่องราว บทสวดในวันนี้จะเป็นบทสวดพระคาถาสำหรับการเดินทาง ที่จะช่วยทำให้การเดินทางนั้นปลอ ด ภัยไปยังจุดเป้าหมาย แต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นการขับรถในทุกๆครั้งควรที่จะต้องมีสติ มีสายตาที่ว่องไว ขับรถอย่างมีสติ ก็จะช่วยทำให้ตัวคุณรวมถึงผู้คนอื่นที่เดินทางอยู่บนท้องถนนนั้นมีความป ล อ ด ภั ยด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : postsara

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here