ทำแล้วรับทรัพย์ ชีวิตดี การขอขมาเทวดาประจำตน

0

ทำแล้วรับทรัพย์ ชีวิตดี การขอขมาเทวดาประจำตน

ความเชื่อหลายๆด้านที่ได้มีกันมาอย่างเนิ่นนานและได้สืบทอด กันมาเป็นเวลานานตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบันก็ได้มีเรื่องราวต่างๆหลากหลาย สิ่งเหล่านั้นเมื่อทำแล้วดีต่อการดำเนินชีวิต มีความมั่งคั่ง มั่งคง มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงาน การเงิน วิธีความเชื่อของคนโบราณนั้นเราได้มีมาฝากให้กับทุกท่านในวันนี้เป็นในเรื่องของการบูชาการกราบไหว้เทวดาประจำตน เรามีความเชื่อกันไว้ว่าถ้าเราว่าอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีและทำอยู่เป็นประจำนั้น จะช่วยทำให้เสริมความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปในวันข้างหน้า

การบูชากราบไหว้เทวดาประจำตัวตน

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปล อ ด ภั ยจาก อั น ต ร า ย ทั้งหลาย จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ก ลุ่ มม า รทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

สิ่งสำคัญที่เราสามารถสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเอง การถวายสังฆทานเพื่อเป็นการเสริมโชคและเมื่อเราทำบุญเสร็จถวายสังฆทานเสร็จควรมีการกรวดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร บุคคลที่เรานึกถึงที่เราจะทำบุญไปให้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรทำเพื่อเป็นการส่งผลบุญให้กับตนเองรวมถึงผู้อื่นด้วย จะช่วยทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความบริสุทธิ์มีความสะอาดผ่องใส เป็นการสะสมความดีที่จะอยู่กับตัวเราไปตลอด กาล ทำให้ชีวิตมีความเจริญขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : yimlamun

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here