ทำบุญแล้วไม่ขึ้น ไม่ก้าวหน้า แก้ได้ด้วยตัวเอง

0

ทำบุญแล้วไม่ขึ้น ไม่ก้าวหน้า แก้ได้ด้วยตัวเอง

เคยได้ลองสังเกตุตัวเองกันดูไหมว่า ทำไมบางครั้งที่ตัวเราเองทำบุญทำความดีขยันทำงาน แต่กลับไม่ได้ผลออกมาที่ดีสักเท่าไหร่ หรือที่ เคยได้ยินกันว่า ทำบุญไม่ขึ้น ทำมาหากินก็ยากลำบาก แบบนี้อาจไม่ได้เกิดจากที่ตัวเราเอง แต่อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้ากร ร มนายเวรอยู่ก็ได้ เราเลยได้มีวิธีการแก้กร ร มมาฝากกัน ที่จะสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แก้ได้ด้วยตัวเอง ทำได้ในทุกที่และทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องรอวันสำคัญ

1 ขอขมาพ่อแม่

พ่อแม่เปรียบเสมือนเป็นพระในบ้ า น การขอขมาพ่อแม่จะช่วยทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาอุปสรรคเดือดร้อนใจเข้ามา คำพูดของพ่อแม่ทั้งสอง บารมีของท่านล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะฉะนั้นแล้วหากรู้สึกว่าชีวิตของตนเองล้วนทำอะไรก็มีปัญหาติดขัดไปหมดซะทุกเรื่อง ลองขอขมาพ่อแม่ เตรียมดอกไม้ไปกราบไหว้ ล้างเท้าพ่อแม่ดู รับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป

2 ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์

อานิสงส์ของการไถ่ชีวิต โคกระบือ สัตว์อื่นๆ อย่างปลา นก เต่า จะทำให้ผู้ที่ปล่อยเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวปราศจากความ ทุ ก ข์ทั้งสิ้น ร่างกายจะแข็งแรงและมีความสมบูรณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามานั้นจากหนักก็จะผ่อนให้เบาลง เป็นที่เคารพเมตตาจากผู้คนรอบด้าน

3 เติมน้ำมันตะเกียง

การทำบุญมี ด้วยกันอยู่หลากหลายวิธี การทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงนั้น มีความเชื่อกันไว้ว่าจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณนั้นมีแสงสว่าง มีจิตใจและมีสติปัญญาที่ดี ชีวิตจะมีความรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นไป ปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาก็จะมลายหายไป ฐานะการเงินจะดียิ่งขึ้น มีเงินใช้ไม่ขาด และความเชื่อนี้ว่ากันว่าการถวายน้ำมันตะเกียงจะเป็นการช่วยต่อ อายุต่อ ชะตาให้นานมากขึ้น

4 แผ่เมตตาเป็นประจำ

บทสวดแผ่เมตาให้ผู้อื่นและเจ้าก ร ร มนายเวร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความ ทุก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภัย จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน ต ร ายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด

5 สร้างความดี คิดดี พูดดี

ทำความดี คิด ดีพูดดี ลงมือทำแต่สิ่งที่ดี สามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา การทำความดีนั้น ความดีเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปอยู่ตลอด ไม่ว่าจะไปที่ไหนความดีของเราก็จะเป็นตัวช่วยให้ตัวเรานั้นพบแต่ความสุขความเจริญ สะสมบุญเอาไว้ตั้งแต่ในตอนนี้ยังไม่สายจนเกินไป

ขอให้ผู้ที่แบ่งปันมีแต่ความเจริญๆยิ่งๆขึ้นไป

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here