ติดขัดมาหลายเรื่อง จุดธูป16ดอก ปักที่โล่ง บอกทางสว่าง

0

ติดขัดมาหลายเรื่อง จุดธูป16ดอก ปักที่โล่ง บอกทางสว่าง

ความเชื่อในหลายๆด้าน ที่มีกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้ หลายๆความเชื่อก็ทำต่อกันมาเพื่อให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ราบรื่นขึ้น หากใครที่กำลังมีความรู้สึกกับตัวเองอยู่ว่า ในตอนนี้ล้วนพบเจอกับอุปสรรค ทำมาค้าข า ยไม่ขึ้น ติดขัดในหลายๆเรื่อง ชีวิตพบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดี มีปัญหาต่างๆนานาเข้ามารอบตัวรอบด้านและรู้สึกว่าเหนื่อยท้อไม่มีกำลังใจ ไม่ขยับก้าวหน้าไปไหน หลายคนได้เจอกับปัญหาเหล่านี้ วันนี้เราได้มีความเชื่อเป็นแนวทางที่เชื่อกันว่า เมื่อทำแล้วจะช่วยให้ชีวิตพบเจอกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ลองนำไปทำตามกันดู

วิธีการทำคือจุดธูปจำนวน 16 ดอกแล้วให้ท่องนะโมตัสสะ 3 จบจากนั้นให้เราตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ และเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราประจำตัว

รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้าเรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย ทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติ

ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา คำขอถอนคำที่มีต่อกัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และจากนั้นให้เอ่ยคำว่า

ข้าพเจ้ากล่าว ชื่อนามสกุล ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร มจีก ร ร มและมโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โ ก ร ธเคือง อย่าได้จอง เ ว ร ต่อข้าพเจ้าอืกต่อไป และโปรดถอดถอนคำ สาบที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำ สาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย

ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดี มีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่พญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความ ทุ ก ข์ยาก ลำบาก ทั้งปวง

หลายๆท่านได้ทำตามแล้วเห็นผลที่ดี ปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะค่อยๆเบาลงไป การใช้ชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขได้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล หากทำแล้วเกิดความสบายใจไม่มีอะไรที่เสียหาย เพื่อเกิดความสบายใจให้กับตัวเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก : postsara

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here