ยกขา 2 ข้างขึ้นผนัง วันละ 10 นาทีทุกวัน ผลลัพธ์ได้ดีมาก

0

ยกขา 2 ข้างขึ้นผนัง วันละ 10 นาทีทุกวัน ผลลัพธ์ได้ดีมาก

สวัสดีทุกๆท่าน วันนี้เราได้นำสิ่งที่ดีมาบอกให้กับสาวๆทั้งหลายหรือหนุ่มๆที่รักสุ ขภ าพได้นำไปทำตามกันได้อย่างไม่ยากเลย นั่นก็คือ การทำท่าโยคะแบบง่ายๆ ที่รับรองว่าจะให้ผลออกมาที่ดีอย่างแน่นอน ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆให้ยุ่งยาก เรามาดูกันเลยว่าจะทำอย่างไร และให้ประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างไร

วิธีฝึกโยคะท่ายกขาขึ้นกำแพง

เริ่มด้วยการนอนหงายโดยจะให้ ก้ นของเรานั้ชิดเข้ากับกำแพงด้านใดด้านห นึ่ ง จากนั้นให้เราพาดขาทั้งสองข้างขึ้นไปบนกำแพง โดยให้แนบชิ ด กับกำแพง จากนั้นวางมือของทั้งสองข้างหงายขึ้น กางแขนออกเล็กน้อย ให้หลังแนบไปกับพื้น จะทำค้างในท่านี้เอาไว้นาน 5 นาที

6 ประโยชน์จากท่ายกขาขึ้นกำแพง

1 ทำให้นอนหลับง่าย

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนเรานั้นสุ ข ภาพไม่แข็งแรง มักจะเป็นโ ร คต่างๆได้อย่างง่ายๆ นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอ มักมาจากอา การเ ค รี ยดสะสม ที่ทำให้ตัวเรานั้นนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท หลับได้ยากก ารทำในท่านี้จะมีส่วนช่วยกระ ตุ้นให้โลหิตในร่างกายมีการไหลเวียนไปยังศีรษะได้มากขึ้น จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อน คลายและหลับได้ง่าย

2 บรรเ ท า อ า ก า รป ว ด เท้าได้ดี

ในท่านี้จะช่วยผ่อนคลาย กล้าม เนื้อของคนที่ทำงานอย่างการใส่รองเท้าส้นสูงนานๆ ยืนนานๆ เดินเป็นเวลานาน เมื่อเรายกขาแล้วพาดเอาไว้ที่กำแพง จะทำให้ระบบ ไ ห ล เวียน ผ่ า นในช่วงขาและบริเวณเ ท้ า ซึ่งจะช่วยล ด ความตึงของกล้าม เนื้อในส่วนนั้นได้อย่างดี

3 ช่วยผ่อนคลาย ส่วนต่างๆ

มีส่วนช่วยในการกระ ตุ้นการไหลเวียน และยังช่วยกระ ตุ้นระบบประส า ทภายในร่างกายให้มีการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้ร่างกายมีความผ่ อ น คลายได้มากยิ่งขึ้น

4 ช่วยให้ระบบย่ อ ย อ า ห า รได้ดี

สำหรับท่านี้เป็นท่าโยคะ ท่าห นึ่ งที่เหมือนกับเป็นการออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นท่าที่ช่วยบริหาร กล้าม เนื้อ ในส่วนของการย่ อ ยอาหาร ทำให้เรามีการย่ อ ยอาหารได้ดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้บริเวณหน้าท้องนั้นมีความเป็นราบได้มากขึ้นด้วย

5 ช่วยให้ขา เรียวเล็กลง

ท่าโยคะท่ายกขาพาดขึ้นบนกำแพงนั้น จะช่วยทำให้เกิดเป็นแรงต้านทานโน้มถ่วงบริเวณของขาและเ ท้ าของเราซึ่ งการทำท่านี้อยู่เป็นประจำนั้นจะมีส่วนช่วยในการลด อา การบ ว ม น้ำ และทำให้ขามีความกระ ชับมากขึ้น ทำให้ขาดูเรียวเล็กลง

6 ฝึกทุกวัน ช่วยให้จิตใจสงบ

ช่วยทำให้ตัวคุณนั้นมีความรู้สึกผ่อน คลาย เมื่อได้ฝึกอยู่บ่อยๆ สามารถทำสมาธิหลับตาหายใจเข้าลึกๆ จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบมากขึ้น และรู้สึกเป็นท่าที่ทำง่าย ช่วยผ่อน คลายกล้าม เนื้อบริเวณส่วน ข าได้อย่างดีมากๆ

ทำเป็นประจำในทุกๆวันจะให้ผลที่ดี กับสุ ข ภาพ ทั้งยังช่วยทำให้ขามีความเรียวเล็กลง ทำอย่างน้อยวันละ 5-10 นาทีเห็นผ ล ลั พธ์ได้อย่างดีมากๆ

เรียบเรียงโดย postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here