มีที่ดินเปล่าของตัวเองอยู่ 9 สิ่งนี่ที่จะทำให้เสียไปง่ายๆ

0

มีที่ดินเปล่าของตัวเองอยู่ 9 สิ่งนี่ที่จะทำให้เสียไปง่ายๆ

มีที่ดินเปล่าเป็นที่ดินว่างที่ตัวเรานั้นได้เป็นเจ้าของอยู่แล้ว หากใครที่มีที่ดินเป็นของตัวเอง วันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินมาฝากกันให้รู้เอาไว้ก่อนที่คุณจะเสียประโยชน์ในพื้นที่ของคุณไปได้ง่ายๆ 9 สิ่งที่จะต้องดู กันเอาไว้ จะเป็นประโยชน์มากๆกับตัวคุณเอง หากคุณไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เสียพื้นที่ของคุณไปได้

ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประ กั น เพื่อความมั่น ค ง สามารถที่จะนำไปทำประโยชน์ได้อย่างมากมาย หากมีปัญหาในเรื่องของการเงิน ก็ยังสามารถที่จะใช้ที่ดินบนพื้นที่เหล่านี้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และถึงแม้ว่าที่ดินที่เป็นของตัวเองครอบครองนั้น แม้จะเป็นก ร ร มสิทธิ์ของตัวเอง แต่ถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นที่ ร กร้างไม่เข้าไปดูแล ไม่แสดงความเป็นเจ้าของ ก็จะทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ตรงนี้ไปได้ง่ายๆเลย

9 วิธีที่จะป้ อ ง กันไม่ให้ที่ดินของตน ตกเป็นของผู้อื่น

1 ที่ดินว่างเปล่าที่เรามีเป็นของตัวเอง ใช่ว่ามีแล้วก็จะเป็นของเรา หากไม่เข้าไปดูแล ไม่เข้าไปจัด การไม่เข้าไปสำ รวจดูแลที่ดินของตัวเองนั้น ก็จะตกไปเป็นของคนอื่นได้ง่ายๆ ควรเข้าไปดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

2 หากได้เข้าไปดูแลที่ดินของตัวเอง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีผู้คนอื่นได้เข้ามาใช้ประโยชน์บนที่ดินของเรา อาจจะใช้วิธีในการสอบถามเพื่อน บ้ า นในละแวกนั้นๆ ในละแวกใกล้เคียง ให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของที่ดินตนเอง

3 หลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้น ได้ปักอยู่ในที่เดิมหรือไม่ หรือมีการชำ รุ ดเสียหาย หรือไม่มีการเคลื่อนย้ายโยกย้ายไปไหนหรือไม่ เพราะสำหรับหลักหมุดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และเพื่อเป็นการยืนยันกับทางกรมที่ดิน

4 หากได้มีการตรวจสอบ แล้วหลักหมุดที่ปักเอาไว้หายไปหรือมีความเสียหายให้รีบแจ้งเพื่อเป็นการลงบันทึกประจำวัน แล้วให้นำเอกส า รไปยื่นทำเรื่องกับทางกรมที่ดินเพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

5 ที่ดินของตนเองที่เป็นเจ้าของ หากได้อยู่ตามริมแม่น้ำ ริมตลิ่ง ริมคลองให้ทำการวัดที่ดินในทุกระยะ 5 ปี เป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ อาณาเขตของพื้นที่ เพราะอาจจะมีการเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมในถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 หากได้มีคนอื่นได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของตนเอง หรือเข้ามาใช้ประโยชน์บนที่ดินของตัวคุณเองนั้น ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยดีว่า บุคคลนั้นต้องการที่จะเช่าหรือต้องการที่จะซื้อที่ดินนั้น เป็นการไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ และเมื่อคุยตกลงกันเสร็จเรียบร้อยควรที่จะทำสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร หากตกลงกันไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะให้เขาออกไปในบริเวณที่ดินของเรานั้นได้ในทันที

7 บนที่ดินนั้นให้มีการล้อมรั้วการกั้นอาณาเขตให้ชัดเจน ว่าที่ดินผืนนี้มีเจ้าของไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

8 นำป้ายมาปัก เพื่อแสดงให้เห็นได้เลยว่าบนที่ดินผืนนี้นั้นเป็นที่ดินที่มีเจ้าของที่ดินส่วนบุคคล เพื่อเป็นการป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นที่เขาไม่รู้นั้นเกิดเป็นความเข้าใจผิดว่า เป็นที่ดินที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้

9 เวลาที่เข้าไปดูที่ดินของตัวเองนั้นให้สังเกตรอยผ่ า นด้วย เป็นรอยทางรถ รอยทางเดิน เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีที่กั้นที่ดินเอาไ ผู้คนอื่นๆในละแวกนั้นก็จะเข้าใจผิดเขาจะใช้เป็นทางผ่ า นของรถหรือใช้เป็นทางผ่ า นเดินไปมาได้

อย่างที่ได้บอกกันว่า หากคุณได้มีที่ดินเป็นของตัวเองนั้น สิ่งสำคัญก็ควรที่จะต้องเข้าไปดูแลด้วยไม่ควรปล่อยให้พื้นที่ดินในบริเวณนั้น ร กร้าง หากเราไม่เข้าไปดูแล อนาคตวันข้างหน้าที่ดินผืนนั้นอาจจะตกไปเป็นของบุคคลอื่นเลยก็ได้

เรียบเรียง : postsod

ขอบคุณข้อมูลจาก : kapook

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่