กรุงไทยอาหาร เปิดรับพนักงานจำนวนมาก หลายตำแหน่ง สวัสดิการดี มีโบนัส

0

กรุงไทยอาหาร เปิดรับพนักงานจำนวนมาก สวัสดิการดี มีโบนัสประจำปี

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทผลิตอาหารสัตว์ หนึ่งในบริษัทกลุ่ม GFPT ผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และสินค้าปศุสัตว์ส่งออกอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯได้มีแผนการ ขยายฟาร์มเลี้ยงไก่ตั้งแต่ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ ไปจนถึงฟาร์มไก่เนื้อ เพื่อรองรับความต้องการเนื้อไก่ที่มากขึ้นของการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพ ยุโรปและประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ มีการจัดวางระบบการผลิตให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล และผ่านการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001 และ The British Retail Consortium (BRC) ซึ่งเป็นหลัก ประกันที่สำคัญต่อการขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ต่อไปอย่างราบรื่น

สวัสดิการ

– ค่ากะ

– เบี้ยขยัน

– ค่าอาหารต่อวัน

– โบนัสประจำปี

– หอพักพนักงาน

– รถรับส่งบุตรหลานพนักงานไปโรงเรียน

– Internet หอพักฟรี

– โรงอาหารราคาสวัสดิการพนักงาน

– ชุดยูนิฟอร์มประจำปี

– ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

– รถรับส่งกลับกรุงเทพทุกวันหยุด

– ดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส.สวัสดิการพนักงาน

– ร้านค้าสวัสดิการภายในโรงงาน

– ห้องออกกำลังกาย

– ตรวจสุขภาพประจำปี

– งานเลี้ยงประจำปี

– เงินช่วยเหลืองานศพ

– เงินช่วยเหลืองานแต่ง

– ทุนการศึกษาบุตร

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

รายละเอียดของงาน

– รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องจักร การจัดเตรียมเครื่องจักร

– การป้อนวัตถุดิบ

– การเบิก-รับวัตถุดิบและสารเสริม เวชภัณฑ์ให้พอต่อกระบวนการ เพื่อให้สามารถผลิตได้มีคุณภาพ ทันเวลาตามที่กำหนด และปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศ ชาย/หญิง

– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

– รักในการเรียนรู้

วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรุงไทยอาหารจำกัด (มหาชน) บ้านบึง

2. สมัครทาง JobThai.com ( Click Apply now ) สมัครกดตรงนี้

3. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail

สมัครตำแหน่งอื่นๆ

1 . พนักงานธุรการ – จัดทำรายงานการประชุม รวบรวมจัดเก็บเอกสารของแผนก ลงบันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆและงานอื่นๆ

2 . พนักงานฝ่ายผลิต – รับผิดชอบทำความสะอาดเครื่องจักร การจัดเตรียมเครื่องจักร – การป้อนวัตถุดิบ – การเบิก-รับวัตถุดิบและสารเสริม เวชภัณฑ์ให้พอต่อกระบวนการ เพื่อให้สามารถผลิตได้มีคุณภาพ ทันเวลาตามที่กำหนด และปลอดภัย

3 . พนักงานคลังสินค้า – ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในฝ่ายคลังสินค้า

4 . วิศวกรรมพลังงาน – งานส่งเสริมผลักดันการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน – จัดทำแผนงานและกำหนดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน – หาข้อมูล ความรู้ ในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน – จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ์

5 . พนักงานประกันคุณภาพ – 1. การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ – เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ พร้อมลงบันทึกในใบบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารและนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาส่งที่ห้อง QA – ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี 

6 . พนักงานควบคุมเครื่อง Silo and Raw Material Controller รับสมัครด่วน !

รับผิดชอบในกระบวนการรับเข้า จัดเก็บ ดูแล รักษา จ่ายออก และควบคุมเครื่องจักร แผงคอนโทรล – คอนโทรลเตาอบ ตรวจเช็คบันทึกรายงานเอกสาร วัตถุดิบในถังไซโลให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย (จ.ป)รับสมัครด่วน ! 

รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงานประจำปี – ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน – สอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

8 . หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารรับสมัครด่วน !

รับผิดชอบการจำทำ นำเสนอ วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารทั้งหมดของบริษัท เช่น UFAS, Global Gap, GMP, ISO, เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนด

9 . เจ้าหน้าที่วางแผนและสถิติคลัง 

ควบคุมการวางแผน ประสานงาน การรับเข้า จัดเก็บ เบิกจ่ายวัตถุดิบ เวชภัณฑ์ เผื่อสนับสนุนงานของฝ่ายผลิต พร้อมติดตามการระบายเศษซากวัสดุ ปรสานงานทั้งหน่วยงานภายในและนอก โดยรวบรวมแจกจ่ายเอกสารข้อมูลต่างๆ

ติดต่อ

คุณมนต์ปรินทร, คุณปิยะนุช

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)

135/2 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20220

โทร : 038-442-700 ต่อ 2764, 2703

แฟกซ์ : 038-442-788

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่