เปิดรับสมัครงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ หลายตำแหน่ง

0

สายการบิน Thai Lion Air หรือ ไทยไลอ้อนแอร์ เป็นสายการบินในประเทศไทย เป็นสายการบินที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างสายการบินไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย เปิดให้บริการจาก กรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปยังเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ

ในโอกาสที่สายการบิน Thai Lion Air กำลังขยายการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ในตำแหน่งงานว่างต่างๆ ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครงานสายการบิน Thai Lion Air สามารถคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

ตำแหน่งงานว่าง

Human Resource Officer

คุณสมบัติ :

 • Male or Female, Age over 27 years old (For male must pass military service).
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Good command of written and spoken English.
 • Knowledge in labor law and labor relations will be considered.
 • Experience in Human Resource 1 year or more.
 • Computer in Word, Excel, Power Point and Business plus Program.
 • Able to work independent under pressure.
 • Interpersonal skill and teamwork ability.
 • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.

เลขากรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีภาษี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
 • มีความคล่องตัว ขับรถได้
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Cargo Officer (Administrative)

คุณสมบัติ :

 • Age not less than 24 years.
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • At least 1 years working experience in administrative and financial related.
 • Fluent spoken and written English.
 • Good communication skills.
 • Experience in the airline field preferably.
 • Proactive, well organized and self discipline.
 • Honesty, Meticulous and thorough person.
 • Computer literacy.

Workshop Inspector

คุณสมบัติ :

 • Technical Training School, or Aircraft Maintenance Training School, or Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent
 • work experienced is preferred.
 • TOEIC Score MIN. 450.
 • Has leadership and managerial skill.
 • Has English language skill; written and spoken.
 • Well verse in MS Word and Excel application.

Wheel & Brake Shop Mechanic

คุณสมบัติ :

 • High School Diploma or equivalent.
 • 1-2 years of mechanic and repair technician experience.
 • Ability to read, write, and speak English.
 • Ability to read and interpret assembly drawings and Maintenance Manual.
 • Ability to use a variety of basic common Hand and Electrical Tools.
 • TOEIC Score MIN. 300.
 • Be familiar with all the procedures used for maintenance or repairs on the aircraft or equipment.

Ramp Operation Control Officer

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • Male, Female age not over 27 years old.
 • TOEIC score 500 up (valid within 2 years).
 • Good command in English both written and spoken.
 • Ability to communicate complex issues in a clear and simple way.
 • Good human relationship and positive attitude.
 • Having good negotiation, problem solving and coordination skills.
 • Emphasis on punctuality and attendance.
 • Ability to multitask and meet changing deadlines.
 • Able to work in shift pattern.
 • Working knowledge of email, scheduling, spreadsheets and presentation software (such as Microsoft Office, etc.)

First Officer

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality only, age not over 45 years old.
 • University graduate with a bachelor’s degree.
 • Holding a current CPL or ATPL on fixed-wing aircraft only.
 • Holding valid Class 1 Medical Certificate.
 • Has obtained ICAO Aviation English Language Proficiency of at least level 4.
 • No aviation incidents / accidents record.
 • No criminal record.
 • Exempt from military service for male candidate.
 • Preference will be given to candidate with commercial airline experience, however, new graduates from CAAT accredited flying
 • school are also welcome to apply.

Captain

คุณสมบัติ :

 • Thai Nationality only.
 • University graduate with a bachelor’s degree.
 • Holding a current ATPL on fixed-wing aircraft only.
 • Holding valid Class 1 Medical Certificate.
 • Has obtained ICAO Aviation English Language Proficiency of at least level 4.
 • No aviation incidents / accidents record.
 • No criminal record.
 • Exempt from military service for male candidate.
 • Has obtained.
 • At least of 4,500 total flight hours, of which at least 2000 flight hours with commercial airlines multi engines jet aircraft
 • equipped with EFIS/PFD/ND/FMS, and at least 500 hours as Pilot-In-Command of commercial jet aircraft, OR.
 • At least 4,500 total flight hours, of which at least 2,000 flight hours with commercial airline multi engines aircraft with MTOW of
 • more than 20,000 KGS, and at least 500 hours as Pilot-In-Command of commercial airline multi engines commercial aircraft.

Non Destructive Testing Inspector

คุณสมบัติ :

 • 5 Years minimum experience in Non Destructive Testing in Aircraft Structure and components on Ferrous and Non-Ferrous materials
 • Must possess good English communication and interpersonal skills (written and verbal)
 • TOEIC Score 400
 • PC experience with MS Office Excel and Word application is a must
 • Able to use wide range of tools and equipment
 • Ability to read, understand Maintenance Manual and confidently identify which and what type of NDT testing to apply

Emergency Equipment and Furnishing Mechanic

คุณสมบัติ :

 • High School Diploma or equivalent
 • 1-2 years of mechanic and repair technician experience
 • Ability to read, write, and speak English
 • Ability to read and interpret assembly drawings and Specification Manual or CMM
 • Ability to use a variety of basic and common hand tools
 • TOEIC Score 300

Battery and Oxygen Technician

คุณสมบัติ :

 • High School Diploma or equivalent
 • 1-2 years of mechanic and repair technician experience
 • Ability to read, write, and speak English
 • Ability to read and interpret assembly drawings and Maintenance Manual
 • Ability to use a variety of basic common Hand and Electrical Tools
 • TOEIC Score 300

Production and Planning Control Officer

คุณสมบัติ :

 • College Degree, High School diploma or equivalent work experience preferred

Technical Service Officer

คุณสมบัติ :

 • Male or Female /Thai Nationality.
 • Ages between 21-40.
 • Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent.
 • Require TOEIC score at least 450.Holding a driver license.

Senior Technical Publication

คุณสมบัติ :

 • Male or Female /Thai Nationality.
 • Ages between 21-65.
 • Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent.
 • Require TOEIC score at least 450.
 • Holding a driver license.
 • Having aviation airworthiness knowledge.

Senior Technical Power Plant

คุณสมบัติ :

 • Male or Female /Thai Nationality.
 • Ages between 21-65.
 • Bachelor degree in Aeronautical Field or equivalent.
 • Require TOEIC score at least 450.
 • Holding a driver license.
 • Having aviation airworthiness knowledge.

Mechanic Position for DMK (Don Mueang)

คุณสมบัติ :

 • Diploma degree from aviation school with min. GPA 2.25
 • Able communicate effectively in English with TOEIC min. 350
 • Previous experience in Line Maintenance is an advantage.
 • Certificate of Exemption from military service.
 • Hard worker, self motivated and able to work in a team environment.
 • Have good commitment and honest.
 • Willing to relocate everywhere at all Thai Lion air Station.

Crew Movement

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Good command of written and spoken English (A valid of TOEIC score of 500 will be advantage).
 • Airline Experience will be advantage.
 • Computer literacy.
 • Able to work independent under pressure.
 • Able to work in multi-task.
 • Communication and negotiation skill.
 • Interpersonal skill.
 • Teamwork ability.
 • Accept any shift work and any day.
 • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.

Mechanic Position for HKT (ภูเก็ต), URT (สุราษฎร์ธานี), UBP (อุบลราชธานี), UTP (อู่ตะเภา) Station

คุณสมบัติ :

 • Diploma degree from aviation school with min. GPA 2.25
 • Able communicate effectively in english with TOEIC min. 300
 • Previous experience in Line Maintenance is an advantage
 • Certificate of Exemption from military service
 • Hard worker, self motivated and able to work in a team environment
 • Have good commitment and honest.

LAE (License Aircraft Engineer)

คุณสมบัติ :

 • Hold AMEL with type rating B737-600/700/800/900ER endorsement will be preffered
 • Able to read and understand aircraft manual : AMM, SSM, WDM, SRM, IPC, MEL
 • Able to communicate effectively in english with TOEIC min. 450
 • Hard worker, self motivated and able to work in a team environment
 • Have good commitment and honest.

Publication Control Officer

คุณสมบัติ :

 • Male or Female, Age over 24 years old (For male must pass military service).
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Good computer knowledge
 • Experience in airlines industries.
 • Alert, Energetic and willing to work as part of a team.
 • Work well under pressure and to be on time
 • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.
 • Excellent health

Senior Publication Control Officer

คุณสมบัติ :

 • Male or Female, Age over 24 years old (For male must pass military service).
 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Good computer knowledge
 • Experience in airlines industries.
 • Alert, Energetic and willing to work as part of a team.
 • Work well under pressure and to be on time
 • No criminal conviction, imprisonment, misdemeanor or finding for guilt.
 • Excellent health

Flight Operations Officer / Base at Don Mueang International Airport

คุณสมบัติ :

 • An applicant shall not be less than 24 years of age.
 • Has graduated with Bachelor’s Degree or in aviation field is preferred.
 • Hold FOO License which is issue by CAAT.
 • Experience in airlines business is preferred.
 • Have passed TOEIC test score of 550 or above.

Cargo Loader (base DMK)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา, ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านคาร์โก้และคลังสินค้า
 • มีความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 • มีประสบการณ์ทางด้านสายการบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Cargo Sales (base DMK)

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Background in airline sales representative or marketing will be advantage
 • Having experiences on related filed at least 2 year
 • Excellence in English both written and spoken
 • Having good negotiation, problem solving and coordination skills
 • Proactive, well organized and self-discipline
 • Computer literacy
 • Good at communication, presentation and interpersonal skills
 • Have a car and driving license will be advantage
 • Able to work as shifts at Don Mueang Airport

Cargo Operation (base DMK)

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in any related fields
 • Experience in Cargo fields at least 2 year
 • Excellence in English both written and spoken
 • Background in airline business or related field will be advantage
 • Proactive, well organized and self-discipline
 • Computer literacy
 • Good communication skills
 • Have a car and driving license will be advantage
 • Able to work as shifts at Don Mueang Airport

Crew Scheduler

คุณสมบัติ :

 • Bachelor’s degree in any fields.
 • Experience in airlines industries.
 • Toeic score 500 up (valid within 2 years)
 • Ability to communicate complex issues in a clear and simple way.
 • Emphasis on punctuality and attendance.
 • Ability to adapt on fast changing situations
 • No criminal conviction, imprisonment , misdemeanor or finding for guilt.
 • Excellent health.

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> ไทยไลอ้อนแอร์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่