ทำให้ได้สักครั้ง ธูป 36 ดอก จุดปักไว้ที่กลางแจ้ง

0

ทำให้ได้สักครั้ง ธูป 36 ดอก จุดปักไว้ที่กลางแจ้ง

ความเชื่อที่ได้ปฏิบัติกันแล้วจะเกิดเป็นผลที่ดีตามมากับชีวิต และแน่นอนหลายๆท่านต่างก็ได้ สืบทอดและทำกันมา เวลาที่มีเรื่องราวไม่สบายใจ เป็นกังวลในเรื่องต่างๆ มีปัญหาเข้ามาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเงินหรือในเรื่องครอบครัว เวลาที่เราเป็นกัง ว ลใจไม่สบายใจ ก็มักจะเข้าวัดทำบุญใส่บาตร เพื่อที่จะทำให้ความรู้สึกของเรานั้นดีขึ้น ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบ

วันนี้เราได้มี ห นึ่ งเรื่องราวที่อยา กจะให้ทุกๆท่านที่ยังไม่เคยทำได้นำไปกราบไหว้กัน เป็นสิ่งที่ควรทำสักครั้งในชีวิตนี้ การจุดธูปจำนวน 36 ดอก แล้ว ให้ปักเอาไว้ที่บริเวณกลางแจ้ง

คนเรานั้นได้เกิดมาในหลายภพหลายชาติ เจ้าก ร ร มนายเ ว รบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ ล่ ว ง เกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ เทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินหรือได้เคยพูดในการ บ น บานศาลกล่าวอะไรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สิ่งที่มองไม่ เห็น ในทุกประการ การที่เราพูด กล่าวขอขมาก ร ร ม ไม่ใช่การลด ก ร ร มแต่อย่างใด แต่จะเป็นการขอ ข ม า ในสิ่งที่ได้เคยทำล่ ว ง เกินเอาไว้ ให้ได้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน

ต่อไปนี้เป็นคำขอขมา และอธิฐานจิต สำหรับอธิฐานต่อหน้าพระพุทธรูป

ขอแนะนำ นะครับ จะได้ไม่ งง อ่านให้เข้าใจก่อนทำ

ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่วัด สามารถทำได้ที่ไหนก็ได้ ให้หันหน้าไปในทางทิศตะวันออก และช่วงเวลานั้นให้ทำก่อนช่วงเวลาเที่ยงหรือก่อนเที่ยงวัน เฝ้ารอจนธูปหมด หากธูปติดลุกเป็นไฟ ถือว่าจะไม่ผ่ า น ให้ทำหลังจากนั้น 6 เดือน ค่อยทำใหม่

โดยจุดธูป 36 ดอก หมายถึงไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน อบายภูมิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น

(ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึง) เตรียมดอกบัว 1 กำ ไหว้พระแก้วมรกตหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว(หากไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ให้ฤลึกนึกถึงเอาครับ) ดอกบัวหรือดอกไม้ เมื่อทำเสร็จ ถวายแก่ศ า ลหรือพระบูชาในบ้ า นได้ครับและกล่าว (นะ โม 3 จบ)

” สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต “

หากข้าพเจ้า(บอกชื่อตัวเอง) จงใจหรือประม า ทพลาด พลั้งล่ ว ง เกิน บิดา- มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐานคำสา บ า นที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ า นมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส า ร สมบัติ อุปสรรคใดๆ โร ค ภั ยใดๆ ขอให้ม ล า ยสิ้น ไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทาง โลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอ ถ อ นคำ สัญญา คำสา บ า น คำอธิษฐานที่ผูก มั ด ตัวเองและผู้อื่น

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งป ว ง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี)

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว รสร้างกร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภ พ ใด ก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิ ก ร ร มให้

พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ….

ท่านใดที่ยังไม่เคยทำขอให้ได้ทำสักครั้งในชีวิตนี้ เพราะจะเป็นสิ่งที่ดี กับตัวคุณเอง ทำแล้วจะเกิดเป็นผลที่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิต ปัญหาต่างๆที่เข้ามาจากหนักก็จะกลับกลายเป็นเบา แล้วจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตของคุณนั้นมีความราบรื่น มีความสุขได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : FW Line

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่