ติดขัดในหลายเรื่อง จุดธูป16ดอก ปักเอาไว้ที่โล่ง

0

ติดขัดในหลายเรื่อง จุดธูป16ดอก ปักเอาไว้ที่โล่ง

ในหลายๆครั้งการดำเนินชีวิตของเราก็มักจะพบเจอกับปัญหาที่พบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ทำให้ติดขัดในหลายๆเรื่อง ทำมาหากินไม่ขึ้น ในส่วนนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นในช่วงของเศรษฐกิจ ที่แย่ที่ไม่ดี แต่ในบางครั้งก็เป็นในเรื่องของโชคในเรื่องของก ร ร มที่มีติดตัวของเรามา

การดำเนินชีวิตที่ติดขัดในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก รู้สึกท้อ ขยันแล้วแต่ก็ยังไม่มีเงิน ขยันแล้วก็ยังไม่เจอทางออกที่ดี ยังคงมีปัญหาต่างๆนานาเข้ามาอยู่มากมาย ทำให้รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกท้อกับในเรื่องราวที่เกิดขึ้น เหมือนกับว่าเราเดินย่ำอยู่กับที่ ไม่เดินหน้า ไม่ขยับไปไหน วันนี้เราได้มีแนวทางในเรื่องของความเชื่อมาฝากกันที่ทำแล้วจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากให้ทุกท่านได้ลองนำไปทำตามกันดู

วิธีการก็คือให้จุดธูปจำนวน 16 ดอกโดยห้ามใช้ปากเป่าให้เราใช้มือพัดจากนั้นให้ทำการท่องนะโมตัสสะจำนวน 3 จบและให้ตั้งจิตอธิษฐาน อัญเชิญครูบาอาจารย์ สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นาคราช บิดามารดา ทุกภพทุกชาติ และเทวดาที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราประจำตัว รวมถึงโครงมหาเทพทุกพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 พระภูมิ รวมถึงพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้านั้นได้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ เจ้าที่เจ้าเรือน เจ้าก ร ร มนายเวร เจ้าบุญคุณนาย ทุกสิ่งทุกอย่างทุกภพทุกชาติ ที่ตัวข้าพเจ้าเคยผูกพันกันมาตั้งแต่ในอดีต ให้มารับรู้รับฟัง คำขอขมา คำขอถอนคำที่มีต่อกัน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และให้เอ่ยคำว่า

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอขมาก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายก ร ร มจีก ร ร มและมโนก ร ร ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าก ร ร มมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิ ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอืกต่อไป และโปรดถอดถอน คำ สาบที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำ สาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย

ขออนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถา ว่า

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัย พิ บั ติและเคราะห์ ทั้งปวงเถิด สาธุๆๆ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่พญายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้ ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุ ก ข์ยาก ลำบาก และ ภั ย พิ บั ติทั้งปวง

เรียบเรียงโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : postsara

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่