7 ข้อที่ไม่ถูกตามหลักของบ้าน จะทำอะไร ก็ติดๆขัดๆ

0

7 ข้อที่ไม่ถูกตามหลักของบ้าน จะทำอะไร ก็ติดๆขัดๆ

ใครๆก็อยา กที่จะมีบ้ า นเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น ที่อยู่อาศัยรวมกับครอบครัวอยู่กับคนใน บ้ า นและบ้ า นที่ดีนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหลังใหญ่โตจะต้องเป็น บ้ า นที่มีความน่าอยู่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักความเชื่อตามหลักของฮวง จุ้ย

หากใครได้มีบ้ า นเป็นของตัวเองหรือหากกำลังคิดจะซื้อบ้ า นอยู่แล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับในความเชื่อในฮวงจุ้ยนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาฝากกัน หากบ้ า นของเราไม่ดีไม่ถูกตามหลักก็ จะทำให้เจ้าของและคนที่อยู่อาศัย นั้นมีแต่สิ่งที่ไม่ดี จะทำสิ่งใด ก็มักจะมีความติด ขั ดอยู่เสมอ 7 ลักษณะนี้อยู่แล้วจะไม่ดีจะเป็นอย่างไร เราได้มีมาฝากกัน

1 ในส่วนของสภาพแวดล้อมของบ้ า นและตัวรอบๆ มีกลิ่นมีความส ก ป ร กไม่น่าอยู่ ไม่สะอาด ไม่เปิดโล่ง หาเวลาในการจัดบ้ า นทำความสะอาดปัด กวาดเช็ดถู เพื่อที่จะได้นำพาสิ่งที่ดีได้เข้ามาหา หากปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนั้นจะมีความส ก ป ร ก เสียทั้งสุ ข ภาพจิตและเสียทั้งสุ ข ภาพกายของเราด้วย

2 บ้ า นที่อยู่อาศัยนั้นได้อยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าพื้นถนนหรือสูงกว่าถนน ในตามหลักของความเชื่อฮวงจุ้ยเหล่านั้น หากถนนสูงหรือต่ำกว่าตัวบ้ า นของเราจนเกินไปนั้น จะทำให้ปิดรับทางเข้าโชค โชคจะไม่เข้ามาหา วิธีการแก้ก็คือ หากได้เป็นถนนต่ำก็ให้เปิดลานหน้าบ้ า นให้มีความกว้างๆ พร้อมที่จะรับเงินทองเข้ามาให้ไหลมาเทมา ไม่มีสิ่งไหนเข้าไปปิด กั้น

3 สะพานที่ตัด กับตัวบ้ า น หน้าบ้ า นของเรานั้นมีสะพานบังอยู่บริเวณหน้าบ้ า นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกหลักของฮวงจุ้ย หากจะซื้อบ้ า นให้สังเกตดูดีๆด้วย ว่ามีสะพานตัดผ่ า นหรือได้มีอะไรมาบังในส่วนของบริเวณหน้าบ้ า น นั่นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีโชคเข้ามา

4 มีจำนวนประตูหรือหน้าต่างที่มากเกินไป จะทำให้มีเงินทองที่อยู่ในบ้ า นนั้นออกไปข้างนอกจนหมด วิธีการแก้ก็ให้หาผ้าม่านมาบังปิดเอาไว้ที่หน้าต่าง ที่ประตู

5 ในส่วนของรั้วบ้ า นอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากจนเกินไป แม้ทำออกมาแล้วจะสวยจะโชว์ตัวบ้ า นที่สวยงาม แต่ในตามหลักของความเชื่อตามหลักของฮวง จุ้ยเหล่านั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะจะทำให้เก็บเงินทองไม่อยู่ เงินที่อยู่ในบ้ า นก็จะถูกไหลออกมา ให้ทำเป็นรั้วที่สูงขึ้นมาหน่อ ยจะดี กว่ารั้วที่ต่ำ

6 เปิดประตูบ้ า นเข้ามาแล้วเจอกับบันไดเลย ตามหลักของฮวงจุ้ยแล้วจะทำให้เงินทองรั่วไหลออกไปจากกระเป๋า ไหลออกไปจากบ้ า น จะไม่มีสิ่งที่ดีเข้าหา และบันไดไม่ควรตั้งวางอยู่บริเวณกลางบ้ า นให้ชิดในมุมใดมุมห นึ่ ง

7 ประตูทางเข้านั้นเล็กมาก มีความแคบ หากต้องการที่จะให้เงินทองไหลเข้ามาเทมามากๆ ประตูทางเข้าจะต้องมีความกว้างใหญ่ พื้นที่บริเวณทางเข้าจะต้องสะอาด ไม่มีสิ่งใดเข้ามาขวางกั้นไม่มาบังประตู

สังเกตบ้ า นของตัวเองตำแหน่งบ้ า นของตัวเองดู หากได้ มี กับ 7 ข้อลักษณะนี้ ถ้าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ ก็ให้ควรรีบแก้ไข เพราะบ้ า นเป็นสิ่งที่เราอยู่ในทุกๆวัน จะต้องเป็นพื้นที่สำหรับการรับโชค จัดให้ถูกต้องตามหลักตามความเชื่อ ของฮวงจุ้ย เพื่อที่จะทำให้เปิดรับแต่สิ่งที่ดีเปิดรับโชคที่ดีเข้ามา

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่