ของ 8 อย่างในบ้าน มีให้เอาออก ไม่ปล่อยวางเอาไว้

0

ของ 8 อย่างในบ้าน มีให้เอาออก ไม่ปล่อยวางเอาไว้

บ้ า นเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วเอาไว้พักผ่อนมีความสบายใจ หลายคนเลือกตกแต่งบ้ า นเพื่อที่จะให้บ้ า นมีความสวยงามและมีความน่าอยู่ขึ้นในแบบของเราเอง จึงได้หาซื้อของต่างๆเข้ามาตกแต่ง สิ่งของเล็กๆน้อยๆให้สวยงามหรือการปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่นร่มเย็น

สำหรับการซื้อของตกแต่งบ้ า นนั้น หรือสิ่งของที่มีอยู่ในบ้ า น สิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญกันเลย นั่นก็คือในเรื่องของหลัก ฮ ว ง จุ้ย ว่าสิ่งของนี้ ดีหรือไม่ดี ควรเอาไว้ในบ้ า นหรือไม่ หากเราได้นำสิ่งของที่ดีมีความหมายที่ดีเข้าบ้ า น ก็จะทำให้มีโชคที่ดีเข้ามาด้วย แต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งของที่ไม่ดีมีความหมายที่ไม่ดี ก็จะนำพาความโชค ไม่ ดีเข้ามาหาด้วยเช่นกัน

8 สิ่ง ไม่ให้มีเอาไว้ในบ้ า น

1 กระจกเอาไว้ส่อง ในทุกๆบ้ า น ก็จะต้องมีกระจกเอาไว้อยู่แล้ว แต่สำหรับการที่ตั้งกระจกเผชิญหน้ากับเตียงนอน ไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ควรทำ โดยตามหลักของความ เชื่อ ฮ ว ง จุ้ยแล้วนั้นการตั้งวางกระจกเอาไว้ในส่วนที่ตรงข้ามกับเตียงนอนไม่ใช่เรื่องที่แนะนำกันเลย เพราะจะส่งผล กับในด้านของความ สัม พันธ์ จะทำให้มีปัญหาต่างๆ เข้ามา

2 ประตูในส่วนของบริเวณหน้าบ้ า นเป็นสีดำ ตามความเชื่อของช า ว จี นแล้วนั้นประตูหน้าบ้ า น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะต้องใส่ใจ เพราะมีผลต่อในเรื่องของการนำความ โ ช ค ดีหรือโชคที่ ไม่ ดีเข้ามา สีดำนั้นจะเป็นสีที่นำโชคไม่ดีเข้ามา จะนำปัญหาต่างๆเข้ามา ทางที่ดีควรเลือกใช้เป็นสีอื่น

3 ปลูกต้นไม้เอาไว้รอบบ้ า น เพื่อที่จะมีพื้นที่สีเขียวมีความร่มรื่น ออกใบออกดอกได้อย่างสวยงาม หลายๆบ้ า น ก็จะต้องปลูกต้นไม้กันอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับต้นไม้ที่มี ห น า ม ลักษณะของความแ ห ล ม ความ ค ม จะนำพาซึ่งความ โชค ไม่ ดี มาให้

4 วันเวลาเก่าๆ ปฏิทินวางผิดที่หรือปฏิทินเก่า เชื่อกันว่าหากได้มีการแขวนปฏิทินเอาไว้บริเวณขอบประตูหน้าบ้ า น จะเป็นการเตือนความทรงจำในช่วงเวลาอดีตที่ได้ผ่ า นมา หรือการเก็บปฏิทินเก่าเอาไว้ ก็จะส่งผลที่ไม่ดี กับ ผู้ที่อยู่อาศัย

5 รูปภาพแขวนเอาไว้ที่ผนังบ้ า น รูปภาพของเรือ อั บ ปาง เป็นสัญลักษณ์ของความทุ ก ข์และยังส่งผลต่อพลังในการใช้ชีวิตเชิงลบ

6 นาฬิกาเสีย นาฬิกาที่ไม่เดิน ในด้านของความเชื่อแ นะนำว่าไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้อยู่ในบ้ า น การเก็บสิ่งของที่มีความ พั งมีความ เ สี ย หาย โดยเฉพาะกับนาฬิกาที่ พั งแล้วที่ไม่เดินแล้ว จะสร้างความสูญ เ สี ย ให้กับคนในบ้ า น

7 แก้ว จาน ชาม ภาชนะต่างๆที่มีรอย ร้ า วหรือรอย แ ต ก มีข้าวของที่มีความเสียหาย ไม่ให้วางเก็บเอาไว้อยู่ในบ้ า น หากมีให้นำทิ้งออกไปเลย เพราะมีความเชื่อกันว่า การที่เราเก็บของที่มีความ เ สี ย หายมี ร อ ย แตก รอยร้ า วนั้น จะนำพาในสิ่งที่ไม่ดี นำพาปัญหา ต่างๆเข้ามา

8 ต้นไม้ที่ปลูกกันไม่เจริญเติบโต มีความแห้งควรถอนทิ้งไม่ ควรปล่อยเอาไว้แบบนั้น เพราะจะนำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต การปลูกต้นไม้นั้นก็ควรที่จะดูแลรดน้ำพรวนดิน ให้ออกใบออกดอก ออกผลออกมาได้อย่างสวยงาม

9 ที่นั่งที่ไม่ได้ใช้งาน หากมีที่นั่งโยกอยู่ในบ้ า น วางทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้งานนั้น จะนำพาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทนที่ หากมีอยู่และไม่ได้ใช้งานก็ควรนำไปให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จะดี กว่า

หากได้มีสิ่งของเหล่านี้อยู่ในบ้ าน นั้น ให้นำออก เพราะจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นในเรื่องของความเชื่อและ ฮ ว ง จุ้ยที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติกันมา ตัดสินใจได้ตามความเหมาะสม เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณข้อมูลจาก : sanook

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่