การสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต คือการกตัญญูดูแลพ่อแม่และครอบครัว

0
951

การสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต คือการกตัญญูดูแลพ่อแม่และครอบครัว

การดูแลพ่อแม่ ดูแลครอบครัว หลายคนมองว่าเป็นภาระ แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่เราควรต้องทำและทำอย่างดีที่สุด การเป็นลูกที่ดีนั้นควรดูแลพ่อแม่ในยามที่ท่านแก่ชรา หลายๆคนอาจจะคิดท้อ เหนื่อย กับการดูแลพ่อแม่ในยามแก่ชรา หรือบางท่านอาจจะมีการป่วย การที่เรานั้นได้มีโอกาสดูแลบุพการี ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา

การทำบุญสร้างบุญกับพ่อแม่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ ได้บุญมากกว่าการทำบุญอื่นๆ เป็นบุญที่ได้รับการสรรเสริญในทางธรรมได้รับความยกย่อง การทำบุญที่ดีนั้น ควรทำบุญด้วยจิตใจที่ผ่องใส ซื่อตรง ไม่ได้ทำด้วยใจที่มุ่งหวังได้สิ่งตอบแทน แต่เป็นการทำบุญด้วยการเต็มใจที่ได้ทำ แล้วบุญกุศลจากการทำนั้นจะยิ่งทวีคูณ

ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับคนหรือสัตว์เลี้ยงก็ตาม การเลี้ยงดูเอาใจใส่ให้อาหารโดยทำด้วยใจรัก มีเมตตาต่อสัตว์โดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน เพียงแค่อยากเห็นเขาอิ่มท้องสิ่งที่ได้ตอบแทนมานั่นก็คือเราอิ่มใจ

เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตใจที่สูงขึ้น มีความดีงามที่สูงขึ้น มีความคิดที่ดีมีจิตใจที่ดี กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกตัวได้ ในการดูแลบุพการีของเรานั้นอย่ามองว่าเป็นภาระ แต่จงมองว่าเป็นการตอบแทนพระคุณและเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นบุพพการีเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของโดยสรุปย่อ ได้ว่า

1 บิดามารดานั้นเป็นต้นแบบของเราในทางกาย เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ของต่างๆนั้นในโลกดูมีค่ามีราคาสูงขึ้น ยกตัวอย่างได้ว่า ก้อนดินเหนียวธรรมดาเพียงแค่ 1 ก้อน หากเรานั้นนำมาใส่แป้นพิมพ์ก็สามารถพิมพ์เป็นตุ๊กตา ทำให้ก้อนดินเหนียวก้อนนั้นมีค่าขึ้นมา เป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้จากดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้ ถ้าหากเราได้แป้นพิมพ์ที่ดีหรือดีกว่าเดิม เช่นแบบที่เป็นพระพุทธรูป ดินเหนียวก้อนนี้จะทำให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ผู้คนจะกลับไหว้ดินเหนียวก็นี้เมื่อกลายเป็นพระพุทธรูป สังเกตได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้จะอยู่ที่แป้นพิมพ์ก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างนั้นเอง

ในทางเดียวกัน การเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ช้าง ม้า วัว ควาย สิ่งที่ติดตัวมาก็คือปัญญาแต่มีมากน้อยเพียงใดนั้นคงจะไม่เท่ากับความดี ความโชคดีที่เราได้เกิดเป็นคน ได้เป็นบุคคลที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลาย เราจึงควรทำความดี เกิดเป็นคนนั้นย่อมรู้ความดีความชั่วสามารถแยกแยะได้ทั้งนี้พ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายนั่นเอง

2 บิดามารดาเป็นต้นแบบทางใจ คอยให้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งอุปการะเลี้ยงดู ทะนุถนอม อบรมสั่งสอน บ่มนิสัย ให้เราโตมาเป็นคนที่ดี มีกิริยาท่าทางที่ดี มีมารยาทที่ดี ปลูกฝังความดี สอนให้รู้จักทางโลกและทางธรรม

สุดท้ายนี้บิดามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณ เราควรตอบแทนพระคุณท่าน ควรดูแลเอาใจใส่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ ทั้งนี้บุพการีของเรานั้นเป็นทั้งต้นแบบทางกายเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอน ทำให้เราโตขึ้นมาได้ มีการมีงานทำที่ดี เป็นผู้ที่เป็นต้นแบบทางใจ ให้เราเป็นคนดี คิดดี ทำดี การตอบแทนพระคุณผู้ที่เลี้ยงดูมานั้นจะทำให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

เรียบเรียง : postsod

ขอบคุณข้อมูลจาก : อ.นก ศาสตร์คืนดวง

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here