ขยันก็ยังไม่มี ทำบุญไม่ขึ้น วิธีแก้ด้วยตัวเอง

0

ขยันก็ยังไม่มี ทำบุญไม่ขึ้น วิธีแก้ด้วยตัวเอง

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ราบรื่น มักจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของงาน ในเรื่องของการเงิน ด้านการใช้ชีวิตต่างๆ เคยสังเกตกันหรือไม่ว่าปัญหาเหล่านี้ทำไมถึงเกิดขึ้นกับคนบางคน ทำไมกับคนบางคนถึงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ คนตั้งใจทำความดี ขยันที่จะทำมาหากินแต่กลับได้รับผลตอบแทนที่ไม่ควรจะเป็น

บางคนมีเงินทองร่ำรวย ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ คนโบราณได้กล่าวกันเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นในเรื่องของก ร ร มเก่าที่ติดตัวเรามา ทำให้ส่งผลมาในปัจจุบันนี้ สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาการทําบุญไม่ขึ้น ขยันแล้วก็ยังไม่มี เราได้รวบรวมวิธีดีๆที่ล้วนเป็นความเชื่อ เมื่อทำแล้วจะเป็นวิธีการแก้ก ร ร มได้อย่างดีที่สุด

1 การขอขมาพ่อแม่

การขอขมาผู้มีพระคุณ ขอขมาพ่อแม่ เมื่อทำแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นราบรื่น จะช่วยหนุนนําให้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป การกราบไหว้ การขอขมาพ่อกับแม่ผู้ที่มีพระคุณ อุ้มชูเลี้ยงดูเรามา คำพูดของท่านทั้งสองเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบเสมือนเป็นพระอรหันต์ในบ้ า นที่เราควรเคารพและบูชา ล้างเท้าพ่อแม่กราบไหว้ผู้มีพระคุณ หาเวลาว่างทำกิจก ร ร มร่วมกัน พาไปทานอาหารอร่อยอร่อย พาไปเที่ยวสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้ม สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของคุณเจริญยิ่งขึ้น เคยได้ยินกันหรือไม่ว่าเลี้ยงดูพ่อแม่จะทำให้ตัวเราไม่อับจนหนทาง

2 ทำบุญด้วยช่วยสั ต ว์ ให้ พ้ น บ่ ว ง

อานิสงส์ของการช่วยสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโคกระบือ นก ปลาหรืออื่นๆ ตามความเชื่อว่ากันไว้ว่าจะทำให้ผู้ที่ทำนั้นมีบุญวาสนามีอายุที่ยืนยาว ปราศจากโ ร ค ภั ยต่างๆ ร่างกายจะมีความแข็งแรงและมีความสมบูรณ์ ปัญหาต่างๆที่เข้ามานั้นก็จะคลี่คลายหายไป

3 เติมน้ำมันตะเกียง

เวลาที่เราไปกราบไหว้ ไปวัด การทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ ตามความเชื่อว่ากันว่าจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นพบเจอกับแสงนำทาง มีแสงสว่างในจิตใจ สติปัญญาของเรามีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ในด้านของชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน การเงิน ความรักในด้านต่างๆเหล่านี้ก็จะใช้ชีวิต ได้อย่างราบรื่นและมีเงินใช้ไม่ขาด การถวายน้ำมันตะเกียงนั้นยังช่วยในการต่อ อ ายุโ ช ค ชะตาให้ได้นานยิ่งขึ้น

4 แผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตาให้ผู้อื่นและเจ้าก ร ร มนายเวร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับใจกัน จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ – ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคภัยทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ – ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

5 สร้างความดี คิดดี พูดดี

การใช้ชีวิตของคนเรานั้นเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ แต่เราสามารถที่จะทำปัจจุบันและอนาคตออกมาให้ดีที่สุดได้ การคิดดี ทำดี พูดดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะติดตัวเราไปจนตลอดชีวิต และยังเป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsod

ข้อมูลส่วนห นึ่ งจากหนังสือสวดมนต์เก่า

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทุกกรณี

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่