สะสมบุญด้วยตนเอง ทำได้ทุกสถานที่ ทำได้ทุกวันเวลา

0

สะสมบุญด้วยตนเอง ทำได้ทุกสถานที่ ทำได้ทุกวันเวลา

การทำบุญเป็นการสะสมความดีอย่างห นึ่ งที่คนจำนวนมากได้ทำ การตื่นเช้าใส่บาตรเข้าวัดเข้าวา ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์ฟังธ ร ร ม เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากและปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน แต่ยังมีคนยังคงมีความเข้าใจผิดว่า การทำบุญนั้นนั่นคือการเข้าวัดอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลย การทำบุญทำความดี เราสามารถทำได้ในทุกสถานที่และยังทำได้ในทุกๆเวลาด้วย

วันนี้เราได้รวบรวม 16 วิธีการทำบุญมาฝากให้กับทุกท่าน เป็นการทำบุญที่จะสะสมความดี ทำได้ในทุกที่และทุกเวลาเพิ่มบุญให้กับตัวเอง

1 ดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ คนที่ได้เลี้ยงดู ดูแลท่านทั้งสองให้มีความสุข ท่านทั้งสองนั้นจะเปรียบเสมือนกับเป็นพ ร ะ ประจำบ้ า น เราควรใส่ใจและให้ความสำคัญสร้างความสุขมอบรอยยิ้ม กราบไหว้ท่าน พาไปทานอาหารอร่อย พาไปทำบุญร่วมกัน ลูกที่ทำบุญกับพ่อแม่จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับ

2 ตื่นเช้าขึ้นมาสักนิดในทุกๆวัน เพื่อที่จะใส่บาตรในเวลาเช้าๆ จะซื้อเป็นกับข้าวสำเร็จรูปหรืออาจจะทำเองใส่บาตรได้ในทุกวัน จะทำให้จิตใจเกิดเป็นความสุขความสงบ เป็นการสะสมบุญให้ตัวเองด้วย

3 สวดมนต์วันละ 1 บท นั่งสมาธิ 5-10 นาที บทสวดมนต์อาจจะเป็นบทสวดมนต์แบบสั้นๆง่ายๆที่ง่ายต่อการจดจำ นั่งสมาธิเพื่อที่จะทำให้มีสมาธิอยู่กับตัว จิตใจไม่วอกแวก

4 น้ำเปล่า 1 แก้วถวายให้กับพระพุทธรูปที่บ้ า น อาหารคาวหวาน ดอกไม้สด

5 นั่งสมาธิวันละ 5-10 นาที ในช่วงเช้าหรือจะเป็นในช่วงเวลาก่อนนอน การนั่งสมาธินั้นจะทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความสุขความสงบนิ่ง มีจิตใจที่ไม่วอกแวกจะ

6 ใน 1 สัปดาห์ไม่กินเนื้อสั ต ว์ 1 วัน นอกจากที่จะทำให้ตัวเราได้รับบุญแล้วนั้น ยังได้ในเรื่องของสุ ข ภ า พ ที่ดีตามมาด้วย ทานเป็นผักผลไม้และเรื่องอาหารที่ได้ให้ประโยชน์ที่ ดี กับร่างกาย

7 แลกเปลี่ยนความรู้พระธ ร ร มซึ่งกันและกัน พูดคุยให้คำปรึกษาที่ดี ตัวเรานั้นมีความรอบรู้และยังเป็นการบอกบุญบอกสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้าง นำเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

8 ในระหว่างที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้วบังเอิญพบเจอพ ร ะที่ยืนรอรถ อาจจะมีการอาสาพาไปส่ง ยังสถานที่หรือเป็นทางผ่ า น

9 คนรู้จักของคนรอบข้างมีปัญหาสิ่งใดที่เราพอจะช่วย เหลือซึ่งกันและกันได้ ก็ช่วย เหลือด้วยความเต็มใจ ตามกำลังที่เราพอจะทำได้ อย่างเช่นให้สิ่งของที่เรามีมาก มอบให้กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

10 ให้คำแนะนำที่ดี กับคนรอบข้าง ผู้ที่มีความทุ ก ข์หรือมีปัญหาได้เข้ามาขอคำปรึกษา ตัวเรามอบคำแนะนำที่ดีด้วยความเต็มใจและตัวเราไม่เดือด ร้อน

11 ให้ความช่วย เหลือกับคนที่นำของมาข า ยกับเรา คนที่ลำ บ า ก หากเรามีกำลังที่จะสามารถช่วยได้ ก็ให้ช่วยด้วยความเต็มใจ ช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งที่ดี

12 สัตว์เลี้ยงในบ้ า นดูแลอาบ น้ำให้อาหาร คอยทำความสะอาด จัดหาที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยดี ไม่ใช่แค่เอามาไว้แค่เฝ้าบ้ า น แบบที่ไม่ใส่ใจการเลี้ยง ดูแลสัตว์เลี้ยงถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ดี และเรายังได้เพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราด้วย

13 หลังจากที่ได้ทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จาน ชามอยู่ในอ่างล้างจาน ก็ควรที่จะล้างและทำความสะอาดเลย นำเศษอาหารออกให้หมด หากวางเอาไว้แบบนั้น ม ด ก็จะขึ้น บางทีที่เราราดน้ำทำความสะอาด ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ ทางที่ดีเมื่อเราทานเสร็จก็ควรล้างเลยทันที

14 ถือศีล 5

15 อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อภัยให้กับผู้อื่น อภัยให้กับตัวเอง เมื่อเราทำได้ตัวเราก็จะเบาสบาย เป็นคนที่มีจิตใจดีและหาความสุขง่ายๆได้จากสิ่งรอบตัว

16 สิ่งของที่มีอยู่มากเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือพอมีกำลังที่จะซื้อและแบ่ง ปันให้กับคนที่ไม่มีเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อย่างเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือที่เราไม่ได้ใช้แล้ว นำไปมอบให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะไปทำประโยชน์

บุญทั้ง 16 อย่าง เห็นไหมล่ะคำว่าเราไม่ต้องเข้าวัดเพียงอย่างเดียว เราสามารถทำบุญได้ในทุกที่และทำได้ในทุกเวลาด้วย เป็นการทำบุญสะสมบุญที่ดีให้กับตนเอง เพื่อที่จะหนุนนำชีวิตให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้นไป

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่