20 ลักษณะคนดีผู้เป็นเทวดาลงมาเกิด(คุณมีกี่ข้อ)

0

20 ลักษณะคนดีผู้เป็นเทวดาลงมาเกิด(คุณมีกี่ข้อ)

ทางความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้วนั้น มนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝนปฏิบัติตนจนบรรลุได้ หรือสามารถดับทุกข์ดับกิเลสให้พ้นจากการเวียนว่ายตา.ยเกิดได้

เพราะมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่ละภพภูมิ แม้ว่าจะอยู่สูงกว่ามนุษย์มีกิเลสน้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่ามีกิเลสอยู่

ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่เรามักจะได้ยินว่า “เทวดามาเกิด” ซึ่งก็เป็นจริง ที่ท่านอาจลงมาบวชเป็นพระในศาสนาพุทธ เพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์ จากกิเลส เข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุด

วันนี้จะขอนำเสนอ 20 ลักษณะนิสัยของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดามาเกิด เขาเหลานั้นดูมีความสงบ สำรวม เพียบพร้อม ใครๆ ก็ยกย่องนับถือให้เป็นครู เป็นที่ปรึกษา หรืออยากเป็นมิตร อยากเข้าใกล้ แล้วสบายใจ

ลักษณะของ ชายและหญิง ที่มีความสงบ 20 ประการ

1. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

2. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

3. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

5. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

6. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

7. เป็นผู้มีความอดทนได้ รอคอยได้

8. เป็นผู้ไม่บ่น

9. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

10. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ

11. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

12. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

13. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงฝ่ายใด

14. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

15. เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่ว เบียดเบียนผู้อื่น

16. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา

17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป

18. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา

19. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน

20. เป็นผู้ศึกษาสนใจ ค้นคว้า และเลื่อมใสในพุทธศาสนา

หากตัวคุณได้พบเจอคนที่มีลักษณะหรือนิสัยดังกล่าวที่กล่าวมานี้ ก็ขอให้อยู่ใกล้และเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติที่เขาทำในทุกๆวัน ลองดูว่าเขาทำอย่างไรแล้วจึงประสบความสำเร็จ

หากตัวคุณเองยังขาดสิ่งเหล่านั้นอยู่ ก็ค่อยๆเติมทีละข้อ เชื่อว่าตัวคุณสามารถทำได้ เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีปัญญาในการที่จะไขว่คว้าสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต และแน่นอนว่าสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ดีควรค่าแก่การลงมือปฏิบัติตามทั้ง 20 ข้อ เมื่ออ่านจบแล้วอย่าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับเพื่อนร่วมโลกของคุณด้วย

ขอขอบคุณ : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here