รู้กันน้อยมาก เวลาที่ทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานตามนี่ แล้วผลจะดี

0

รู้กันน้อยมาก เวลาที่ทำบุญจริงๆ ต้องอธิษฐานตามนี่ แล้วผลจะดี

เวลาที่เราได้ไปตามสถานที่ในการทำบุญไหว้พระต่างๆนั้น ไปทำบุญถวายสังฆทาน เราก็มักจะต้องขอพรในเรื่องของงานในเรื่องของเงิน ความรัก สุ ข ภาพ โชค ล า ภเงินทอง ครอบครัว แต่จริงๆแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าการที่ตัวเรา ได้ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆนั้น อธิษฐานแบบไหนคำพูดแบบไหนถึงจะดีสำหรับตัวเรา วันนี้เราจะมาบอกวิธีการอธิษฐานกัน เวลาที่เราไปทำบุญว่าจะต้องทำอย่างไร

คนจำนวนมากหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของตนเอง แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคำอธิษฐานแบบไหน ถึงจะส่งผล ดี กับตัวเราได้มากที่สุด เราได้นำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาฝากกัน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก………….(ธ ร ร มทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร รมนาย เ ว ร และผู้ปก ปัก รั ก ษาดูแลช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอให้บุญนี้เป็นปัจจัยให้ตัวข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันหากไม่ถึงในเพียงใด ขอให้คำว่าไม่รู้ไม่มีจงอย่าปรากฏกับตัวข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประ เ ท ศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธ ร ร มได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระย ม ราชจงเป็นสัก ขี พยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์นี้ ส่งให้กับคนที่คุณรักคนรอบข้างครอบครัว เพื่อนรัก เพื่อนสนิทของคุณจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่ดีให้กับตนเองด้วย ให้ผู้อื่นได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้กัน จะเป็นธ ร ร มเป็นทาน ชนะทั้งปวง

เพื่อเป็นการลดวิ บ า กก ร ร มให้ลดลง อโหสิก ร ร มต่อ กันและกัน และแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลที่เราได้สร้างให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่าน ที่ได้ทำตามนี้แล้วได้ผลจากชีวิตที่เป็นปัญหาได้พ้นจากวิบ า ก ก ร ร มที่มีอยู่ ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ครอบครัวที่รักหมดโรคหมดภัย ชีวิตมีแต่ความสุขและเป็นที่รักของคนรอบข้าง ทำสิ่งใด ก็เจริญรุ่งเรือง

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่