ทำบุญที่ถูกต้อง เกิดในวันไหน ปล่อยชนิดใดถึงดี

0

ทำบุญที่ถูกต้อง เกิดในวันไหน ปล่อยชนิดใดถึงดี

ประเพณีที่คนบ้ า นเราได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน การทำบุญได้มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตักบาตร การถวายสังฆทานล้วนเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีให้กับตัวเองทั้งสิ้น

บุญกุศลที่เราได้สร้าง ก็จะส่งผลมาให้กับตัวเราให้มีชีวิตที่ดี มีสิ่งที่ดี ผู้คนที่ดีเข้ามา และบุญที่เราได้สร้างก็ยังเผื่อแผ่ส่งบุญให้กับผู้อื่นด้วย ให้กับญาติที่ล่ ว ง ลับไปแล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย เทวดารอบตัวให้ได้มารับผลบุญ ที่ได้ทำในครั้งนี้

และการทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ การช่วยชีวิตสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหอย ปลา กบ นกอื่นๆมากมาย เกิดวันไหนควรที่จะเลือกปล่อยสัตว์ชนิดใด สิ่งแรกที่จะคำนึงถึงเมื่อจะทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์สัตว์ที่ซื้อมาปล่อย จะถูกจะแพงไม่ควรต่อรองราคา และไม่จำเป็นที่จะต้องไปปล่อยที่วัด จะไปปล่อยสถานที่ใด ก็ได้ที่จะทำให้สัตว์ เหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ร อ ด

สิ่งที่ควรรู้นั้นในการปล่อยสัตว์ของแต่ละชนิดจะต้องศึกษาและดูสถานที่วิธีการดำรงชีวิตของสัตว์ในแต่ละชนิดด้วย ว่าถ้าปล่อยไปแล้วจะสามารถอยู่ได้หรือไม่ ได้รับอิสระจริงหรือไม่

การปล่อยเต่า ไม่ควรปล่อยเอาไว้ในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลแรง ควรจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างจะมีความนิ่ง ดินแ ฉ ะๆ เพราะเราไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในลักษณะของกระแสน้ำแรงได้

ปลาไหล ปล่อยลงไปในแม่น้ำที่มี ดิ นแ ฉ ะ และน้ำไหลไม่แรง ตามห้วย ตามท้องสวนท้องนา เพราะปลาไ ห ลจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้

การปล่อยสัตว์เป็นทานตามกำลังวันเกิด

อาทิตย์ : ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 6 ตัว

จันทร์ : ให้ปล่อยนกปล่อย 15 ตัว หรือปล่อยคู่ แต่ปล่อย 15 ตัวจะดี

อังคาร : ปล่อยหอยขม ควรปล่อยเป็นกิโล

พุธ (กลางวัน) : ให้ปล่อยปลาไหลปล่อย 17 ตัว

พุธ (กลางคืน) : ให้ปล่อยปลาไหล ปล่อย 12 ตัว

พฤหัสบดี : ปล่อยเต่า

ศุกร์ : ปล่อยปลาหมอ 21 ตัว หรือตามกำลัง

เส า ร์ : ปล่อยปลาไหล 10 ตัว หรือตามกำลัง

คำอธิฐาน ข้าพเจ้า (บอกชื่อ – นามสกุล) เกิดวันที่ ที่เดือน ปี พ.ศ. ขอตั้งจิตอธิษฐานเป็นมหากุศล และการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองและอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย เจ้าบุญนายคุณ ขอให้รับความสุข โชค ลาภที่ดีมาให้แก่ข้าพเจ้า และปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเองให้นำเอาความทุ ก ข์ทั้งหลายที่มีให้ออกไปจากตัวข้าพเจ้านับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ถูกปล่อยไปนี้ได้เป็นอิสรภาพคืนสู่ผืนดินผืนน้ำสู่ท้องฟ้า รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภั ย ทั้งปวง บุญอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้จงเป็นเครื่องอโหสิก ร ร มเจ้าบุญนายคุณเจ้าก ร ร มนาย เ ว รทั้งหลาย ขอให้อย่าถือโ ท ษโกรธเคืองต่อไป ข้าพเจ้าขอป ล ด ปล่อยให้ท่านได้เป็นอิสระให้พ้นจากความทุ ก ข์ และความเดือด ร้อนทั้งปวงและจงอโหสิก ร ร มให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเถิด

ขอขอบคุณ : kaijeaw

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่