ทำเสร็จแล้ว ได้รับโชครับทรัพย์ ขอขมาเทวดาประจำตนที่มีทุกคน

0

ทำเสร็จแล้ว ได้รับโชครับทรัพย์ ขอขมาเทวดาประจำตนที่มีทุกคน

เรื่องราวของความเชื่อที่มีมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และได้มีการสืบทอดเรื่องราวเหล่านั้นต่อกันมา ความเชื่อในเรื่องราวต่างๆหลายคนที่ได้ทำกัน ก็จะเกิดเป็นผลที่ดี กับชีวิต จะเปลี่ยนชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือ เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นในหลายๆด้าน ในด้านของการดำเนินชีวิต การงานที่มั่นคง การเงินที่มีเข้ามา ความรักที่ดีขึ้น ครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน

เรื่องราวความเชื่อในวันนี้ จะเป็นในเรื่องของการกราบไหว้ การ บู ช า เทวดาประจำตัวตนเอง ที่จะมีกันอยู่แล้วทุกคน โดยมีความเชื่อกันว่า การกราบไหว้อย่างถูกต้องและถูกวิธีตามวิธีที่เรานำมาฝากนี้ เมื่อได้กราบไหว้กันอยู่เป็นประจำ ก็จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีความรุ่งเรืองมั่งมี ยิ่งขึ้นไป

การบูชา การกราบไหว้เทวดาประจำตัวตน

ตั้งนะโม 3 จบ

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุ ท ธ เจ้า ด้วยอานุภาพของพระธร ร ม ด้วยอานุภาพของพระส ง ฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอช่วยอโหสิก ร ร มแก่ตัวข้าพเจ้าและขออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า จงบัน ด า ลให้ตัวข้าพเจ้าและคนในครอบครัวได้พบแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไป ในการใช้ชีวิต ช่วยให้แคล้ว ค ล า ด จากสิ่งอั น ต ร า ยต่างๆ ให้มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การพูดคุยเจรจา การค้าข า ย ขอให้ได้เป็นที่รักของคนรอบข้างของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย และให้ตัวข้าพเจ้าเองได้รับแต่ความโชคดี ความสำเร็จดังปรารถนา

การหมั่นทำบุญอยู่บ่อยๆเข้าวัดเข้าวา การช่วย เหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจ เป็นการสะสมบุญสะสมความดีให้กับตัวเราเอง จะทำให้ตัวเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไป เลี้ยงดูพ่อแม่ที่ได้อุ้มชูเรามา สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่านทั้งสอง เป็นบุญยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำได้ ไม่มีใครสามารถทำแทนได้ กันได้เลย

เรียบเรียง : postsod

ขอบคุณข้อมูลจาก : yimlamun

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่