เพิ่งรู้!! ผลไม้ที่ห้ามนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อโบราณ หากทำแล้วชีวิตอับเฉา ไม่เจริญ

0

เพิ่งรู้!! ผลไม้ที่ห้ามนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อโบราณ หากทำแล้วชีวิตอับเฉา ไม่เจริญ

ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

– ละมุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิดๆ ซ่อนๆ

– มังคุด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ๆ ด้วน ๆ ไม่โดดเด่น

– พุทรา เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรกๆ ช่วงหลังๆ ซาซา

– มะเฟือง เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง

– มะไฟ เชื่อกันว่าทำอะไรแล้วมักต้อง เร่งๆ รีบๆ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

– น้อยหน่า เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักมีปัญหา อุปสรรค เล็กน้อย จุกๆจิกๆ อยู่เสมอๆ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

– น้อยโหน่ง เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบรูณ์เพียงน้อยนิด มีอุปสรรคปัญหา ไม่สมบรูณ์แบบ

– มะตูม เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอด ไม่ก้าวหน้า ไปไม่ได้ไกล

– มะขวิด เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วมักจะประสบปัญหา วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ขาดโน่น ขาดนี่เสมอ

– ลูกจาก เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

– ลูกพลับ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงานต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้า

– ลูกท้อ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

– ระกำ เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

– กระท้อน เชื่อกันว่า ทำอะไรแล้ว สิ่งที่ดีๆ ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อนมายังจุดเดิม

– ลางสาด เชื่อกันว่า เป็นผลไม้ที่มียาง ทำอะไรแล้วมักจะมีเรื่อง ยุ่งยากวุ่นวาย

ผลไม้ที่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

– ลำไย หมายถึง ความรัก ความหวานฉ่ำความสุข

– ลิ้นจี่ หมายถึง ความเป็นศิริมงคล

– สับปะรด หมายถึง การมีสายตาก้าวไกล มีความรอบรู้

– กล้วย หมายถึง การให้มีลูกหลานมากๆ

– ทุเรียน หมายถึง ความฉลาดหลักแหลม การรู้เท่าทันผู้อื่น เจริญรุ่งเรือง

– สาลี่ หมายถึง การรักษาคุณงามความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

– องุ่น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งการงานและชีวิตครอบครัว

– แอปเปิ้ล หมายถึง การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงอายุยืนยาว

– แก้วมังกร หมายถึง ความรุ่งเรื่องมีอำนาจ มีวาสนา

– เกาลัด หมายถึง การมีมารยาทงาม

– มะม่วง หมายถึง ความมีสติปัญญาเหนือผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here