บ้าน 20 ลักษณะที่ไม่ดี อยู่แล้วจน เจอปัญหา มีรีบแก้ไขเลย

0

บ้าน 20 ลักษณะที่ไม่ดี อยู่แล้วจน เจอปัญหา มีรีบแก้ไขเลย

ไม่ว่าใครก็คงต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง เป็นที่พักผ่อน เป็นที่ที่ทำให้เราได้นอนหลับสบาย และหากใครที่มีความเชื่อหรือสนใจในเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วหล่ะก็ เรื่องของการตกแต่งและที่ตั้งของบ้านก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ และในวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างหรือการเลือกที่ตั้งในการสร้างบ้านมาฝากกัน

1 ไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมรอบต้นไม้ เมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้น จะมีการเจริญเติบโตที่ใหญ่และสูง มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้กิ่งไม้แห้งร่วงหล่นลงมา ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบ้าน ลองนึกถึงเวลาที่มีฝนตกหนักมีพายุลมแรงกระโชก จะทำให้ต้นไม้เอนเอียงตามกระแสลม สร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านและตัวท่านเองได้

2 นอกจากนี้เรายังไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้แนวเดียวกับประตูบ้าน เนื่องจากการปลูกต้นไม้จะบดบังทิศทางเข้า นั่นเป็นการสร้างความสับสนให้กับกัลยาณมิตร เพื่อนและแขกที่มาเยี่ยมเยือน ตลอดจนต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนั้นจะทำให้การปรับเปลี่ ยนใช้งานพื้นที่ทำได้ยากมากขึ้น

3 ไม่ควรสร้างบ้านในสถานที่ที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยจะหาความสงบสุขไม่ได้ เนื่องจากมีเสียงรบกวนตลอดเวลา มีฝุ่นมีควันจากการจราจร การสัญจรของรถ คอยรบกวนผู้อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือกลางคืนก็ตาม ระยะยาวจะส่งผลไม่ดีต่อจิตใจ ทำให้พลังกายชีวิตของท่านลดลงได้

4 ห้ามมีร่องน้ำไหลผ่านกลางที่ดินหรือบ้าน เพราะอาจก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังมีการดูแลรักษาที่ยากจนอาจจะเป็นต้นกำเนิดของโรค อันเป็นภัยต่อท่านได้ การมีร่องน้ำอยู่กลางบ้านของท่านนั้น ก็มีลักษณะเหมือนบ้านของท่านแยกออกจากกันเหมือนเมืองอกแตก อันเป็นลักษณะที่ไม่ดี

5 ห้ามสร้างบ้านอยู่ในน้ำ โดยปกติในอากาศจะมีความชื้นอยู่ในระดับที่พอเหมาะ หากบ้านท่านอยู่บนน้ำแล้วความชื้นในอากาศก็จะมีมากขึ้นส่งผลให้ท่านรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัว มีโอกาศเป็นโรคทางเดินหายใจได้ นอกจากนั้น โครงสร้างของบ้านที่อยู่ระหว่างน้ำและอากาศ ก็มีโอกาสจะสึกกร่อนได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วย

6 ไม่ควรสร้างกำแพงหรือรั้วสูงกว่าตัวบ้าน การสร้างกำแพงหรือรั้วสูงๆนั้น จะเป็นการปิดกั้นทิศทางลม ทำให้อากาศในบ้านท่านอุดอู้ ไม่เกิดการถ่ายเทแต่อย่างใด

7 ห้ามปลูกบ้านตั้งอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ ท้อแท้และหดหู่ บันทอนพลังชีวิตของท่าน เช่น ป่าช้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เรือนจำ หรือศาล เป็นต้น

8 ห้ามขุดบ่อน้ำไว้หลังบ้าน เพราะหลังบ้านเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีกิจกร รมสักเท่าไร อีกทั้งยังมืดและอาจจะรก ร้าง การมีบ่อน้ำอยู่หลังบ้านจึงเป็นภัย อาจก่อให้เกิดเหตุ ตลอดจนการดูแลรักษาทำได้ยาก

9 ห้ามสร้างสระน้ำใหญ่ติดกับตัวบ้าน สระน้ำที่มีขนาดใหญ่นั้นจะข่มบดบังรัศมีของบ้านแล้วนั้น ก็ยังมีเรื่องความชื้นที่สระน้ำขนาดใหญ่ถ่ายเทให้กับอากาศในปริมาณที่มากจนเกินไปได้ และยังต้องระวังการทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน แต่หากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ทะเลสาบ, แม่น้ำ ไม่เป็นไร

10 ห้ามปลูกบ้านคร่อมบ่อน้ำหรือตอไม้ บริเวณที่มีตอไม้นั้นการขุดหลุมหรือปรับพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากมีรากไม้ที่แม้จะแห้งแล้วแต่ก็มีความแข็งแรง ยากแก่การรื้อถอน แต่พอตอไม้เริ่มผุพังก็อาจเป็นที่อยู่ของปลวก มดได้ ส่วนบ่อน้ำเก่านั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของดินน้อยกว่าส่วนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีการถมอย่างดีแล้วก็ตาม นอกจากนี้บ่อน้ำเก่าบางแห่งยังเป็นตาน้ำที่มีน้ำซึมตลอดเวลาอีกด้วย จะเห็นว่าทั้งสองส่วนนี้จะมีผลต่อการวางโครงสร้างบ้าน

11 ไม่ควรก่อสร้างกำแพงก่อนการสร้างบ้าน ในการสร้างบ้านนั้นท่านจำเป็นต้องขนย้ายวัสดุต่างๆ เข้าออกอยู่ตลอดเวลา หากท่านสร้างกำแพงบ้านก่อนแล้วนั้น การขนย้ายวัสดุก็ไม่คล่องตัว อีกทั้งอาจจะทำให้กำแพงสวยๆ ที่สร้างเสร็จแล้วของท่านชำรุดเสียหายได้

12 ไม่ควรสร้างบ้านบนหน้าผาสูงชัน แม้ว่าตามหน้าผาสูงๆ จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามก็ตาม บ้านที่อยู่บนหน้าผาสูงชันนั้น ทำให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกที่ไม่สะดวกใจ หากคำนึงถึงตั้งแต่ในช่วงการก่อสร้างแล้ว การขนย้ายวัสดุเพื่อมาก่อสร้างก็ทำได้ยาก

13 ไม่ควรสร้างศาลพระภูมิหันหน้าออกนอกบ้าน เรื่องของความเชื่อและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน การวางศาลพระภูมิในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้น ทำให้มีความสะดวกต่อการสักการบูชาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้

14 ไม่ควรสร้างบันไดหรือห้องน้ำอยู่กลางบ้าน โดยหลักการพื้นฐานแล้วบันไดกับห้องน้ำห้องส้วมนั้นเป็นส่วนที่ต้องการแสงสว่าง บันไดนั้นจำเป็นต้องมีการให้แสงสว่างที่เพียงพอเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก้าวขึ้นลงบันได ในส่วนของห้องน้ำห้องส้วมนั้น เป็นห้องที่ต้องการแสงสว่างและการระบายอากาศที่ดีเพราะเป็นเรื่องสุขอนามัย ดังนั้นหากบันไดและห้องน้ำห้องส้วมอยู่กลางบ้านเสียแล้วทั้งแสงสว่างและการระบายอากาศก็ย่อมจะทำได้ยาก

15 ไม่ควรสร้างซุ้มประตูใหญ่กว่าตัวบ้าน ซุ้มประตูที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะข่มให้บ้านของท่านหมดสง่าราศี เนื่องจากขนาดของบ้านที่เล็กกว่า

16 ไม่ควรสร้างห้องน้ำห้องส้วมมากกว่าสมาชิกในบ้าน ไม่มีความจำเป็นอันใดที่ปริมาณห้องน้ำห้องส้วมจะมากกว่าสมาชิกในบ้าน เพราะโอกาสที่คนในบ้านจะใช้ห้องน้ำพร้อมกันนั้นมีน้อยมาก

17 ไม่ควรสร้างประตูหน้าต่างมากเกินไป การมีประตูหน้าต่างมากๆอาจทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายก็จริง แต่ว่าหากมีมากจนเกินไป ก็อาจทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทำได้ยาก อีกทั้งเวลาเกิดฝนตกหรือลมพายุ การจะปิดประตูหน้าต่างจำนวนมากๆ เพื่อป้องกันกระแสลมแรงและน้ำฝนที่ซัดเข้าบ้าน ในเวลาอันรวดเร็วก็ดูเหมือนจะมีความยุ่งยากไม่น้อยทีเดียว

18 ไม่ควรสร้างบ้านที่ใหญ่เกินไปแต่มีคนอยู่น้อย การสร้างบ้านควรพิจารณาถึงสมาชิกในบ้านด้วยเพราะหากบ้านมีขนาดใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การพบปะของสมาชิกในบ้านน้อยลงเนื่องจากขนาดที่ใหญ่ของบ้านนั้นเอง นอกจากนี้ยังดูแลรักษาให้ทั่วถึงได้ยาก

19 ไม่ควรสร้างห้องนอนไว้ใต้บันไดบ้าน ห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความสงบเป็นส่วนตัวเพื่อพักผ่อนนอนหลับ ขณะที่บันไดเป็นส่วนที่บุคคลภายในบ้านใช้เป็นทางสัญจรขึ้นลงตลอดเวลา จึงเกิดเสียงรบกวนหากทำห้องนอนไว้ที่ใต้บันได ใช้ประโยชน์จากส่วนใต้บันไดนี้อาจใช้เป็นห้องเก็บของก็จะดูมีความเหมาะสมกว่า

20 ไม่ควรดัดแปลงเอากำแพงเจาะเป็นช่องหน้าต่าง เนื่องจากกำแพงเป็นสิ่งห่อหุ้มอาณาเขตและปกป้องบ้านของท่าน และในการดัดแปลงนั้นเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและยากกว่าคิดวางแผนสร้างตั้งแต่ต้น ถ้าเป็นไปได้จึงไม่ควรจะดัดแปลงโดยไม่จำเป็น

สำหรับใครที่คิดจะสร้างบ้านหรือกำลังออกแบบวาดภาพบ้านในฝผันกันอยู่ก็อย่าลืมนำความรู้ดีๆในการสร้างบ้านที่เราได้นำมาฝากนี้ไปปรับใช้กันดูได้

เรียบเรียงส่วนหนึ่งโดย : Postsod

ขอขอบคุณ : บ้านน่ารู้, believeconstructionthaicon

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่