อาหาร 10 อย่าง กินแล้วไม่ดี กับร่างกาย หลายคนกินทุกมื้ออาหาร

0

อาหาร 10 อย่าง กินแล้วไม่ดี กับร่างกาย หลายคนกินทุกมื้ออาหาร

หากเราจะมีสุ ข ภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกินในแต่ละวันที่เราได้เลือกรับประทานเข้าไปด้วย เป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องใส่ใจกันในจุดนี้ หลายคนชอบกินตามใจปากจนไม่รู้เลยว่าอาหารที่เราทานเข้าไปนั้นมีประโยชน์หรือมีโ ท ษอย่างไร บางอาหารบางประเภทหากเราทานบ่อยๆทานปริมาณที่มากจนเกินไป ก็จะเป็นอัน ต ร า ยต่อร่างกายของเราได้เหมือนกัน วันนี้เราได้นำตัวอย่างทั้ง 10 อาหาร ที่แนะนำกันว่าไม่ควรทานกันอยู่บ่อยๆมาฝากให้กับคนรักสุ ข ภ า พ ได้รู้กัน

1 ไข่เ ยี่ ย วม้า

เมนูไข่เ ยี่ ย วม้านั้นจะมีตะ กั่วที่ค่อนข้างสูง ทำให้การดูดซึมปริมาณของแคลเซียมน้อยลง หากเราทานอยู่บ่อยๆ จะเ สี่ ย งเป็นโ ร คกระ ดู ก โปร่งบาง ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ดี กับร่างกายของเรา

2 ปาท่องโก๋ทอด

กระบวนการสำหรับการทำปาท่องโก๋นั้น ได้มีการใช้ส า รที่จะทำให้แป้งปาท่องโก๋มีความกรอบมีความฟู ซึ่งจะมีตะ กั่ วที่มีความป น เปื้อน ทำให้ไ ต มีการทำงานหนัก ในการขับส า รนี้ออกไป นอกจากนั้นเมื่อเราทานอยู่บ่อยๆจะทำให้คอแห้ง เ จ็ บคอและการทอดปาท่องโก๋นั้น ก็มีปริมาณของน้ำมันจำนวนมาก หากเราสะสมน้ำมันในร่างกายก็จะทำให้เกิดเป็นไข มั นโ ร คอ้ ว นขึ้นมาได้

3 เนื้อย่ า ง

ในกระบวนการย่ า งทำให้เกิดเป็นส า ร เบนโซ ไ พ รีน ซึ่งเป็นส า รก่อ ม ะ เ ร็ ง

4 ผักดอง

เมนูของหมักของด อ งผักด อ งต่างๆ เกลือทำให้ร่างกายได้รับปริมาณของโซ เดียมที่สูงถ้าร่างกายของเราได้รับอยู่บ่อยๆ หรือมากจนเกินไป จะทำให้หัวใจทำงานหนัก เกิดเป็นความ ดั น โล หิ ต สูงเกิดเป็นโ ร ค หัว ใจได้ง่าย นอกจากนั้นกระบวนการห มั กด อ งยังทำให้เกิดส า รแอม โ ม เนียม ไ น ไตรด์ ซึ่งเป็นส า รก่อม ะ เ ร็ ง

5 ตับห มู

ตับ ห มูนั้นได้มีปริมาณของคอ เ ล สเตอรอลที่สูงหากเรามีการทานปริมาณที่มากทานบ่อยมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้เ สี่ ย งต่อการเกิดโ ร ค หัวใจเส้นโล หิ ต สมองและ ม ะ เ ร็ งที่เพิ่มมากขึ้น

6 ผักโขม ปวยเล้ง

ผัก 2 ชนิดนี้มีปริมาณส า รอาหารที่สูงแต่ก็มีจำนวน ก ร ดออกซ า เ ล ตมากซึ่งจะทำให้เกิด การขับสังกะสีและแคลเซียมออกจากร่างกาย หากเราทานปริมาณที่มากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะการขาด แ ค ล เซียมหรือสัง กะ สีได้

7 บะหมี่สำเร็จรูป

อาหารที่หลายๆคนมักจะทานกันเป็นประจำ เพราะสะดวกและรวดเร็วมีราคาที่ถูก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้มีส า รกันบู ด ส า รแต่งรสที่ค่อนข้างสูงมากและมีคุณค่าทางอาหารที่ต่ำ การที่เราเลือกรับประทานบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูปมากจนเกินไปบ่อยครั้งจนเกินไป ก็จะทำให้ร่างกายเป็นโ ร ค ข า ด ส า รอาหาร

8 เมล็ดทานตะวัน

เมล็ดทานตะวันนั้นได้มีก ร ด ไ ขมันไม่อิ่มตัวสูง หากเรากินที่มากจนเกินไปหรือกินบ่อยมากจนเกินไปนั่น จะทำให้กระบวนการเ ค มี ในร่างกายมีความ ผิ ด ปกติทำให้เกิดเป็นการสะ ส ม ของไข มั น ในตับภาวะไข มั น ใน ตั บสูงก็อาจจะทำให้เ สี่ ย งต่อการเกิดโ ร ค ตั บ และโ ร คอื่นๆตามมาในภายหลังได้

9 เต้าหู้หมัก เต้าหู้ยี้

อาหารที่มีการผ่ า นกระบวนการห มั กเต้าหู้นั้น อาจมีการป น เ ปื้ อ นเ ชื้ อโ ร คได้ง่าย ซึ่งเป็นอั น ตรายที่ค่อนข้างสูง กับสุ ข ภาพร่างกายของเรา

10 ผงชูรส

คนเรานั้นไม่ควรรับประทานผงชูรสเกินวันละ 6 กรัม หรือประมาณ 1 ช้อนชา การทานผงชูรสมากจนเกินไปบ่อยครั้งจนเกินไป จะทำให้ก ร ด กลูต า มิกในโล หิตสูง จะทำให้มีอาการป ว ดหัว ใจ สั่น คลื่น ไ ส้

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่