สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ บัดนี้นักวิจัยฮาวาร์ดค้นพบมีหลักฐานว่าเป็นจริง แทบไม่น่าเชื่อ

0
656

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ บัดนี้นักวิจัยฮาวาร์ดค้นพบมีหลักฐานว่าเป็นจริง แทบไม่น่าเชื่อ

นักวิจัยอังกฤษและเยอรมันพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิด ล่าสุด ก็มีนักวิจัยจากฮาวาร์ดยืนยันว่าตายแล้วเกิดจริง แสดงว่าสิ่งที่ฝรั่งค้นพบเริ่มจะเข้าทางพระพุทธศาสนาแล้ว

เมื่อนักวิจัยฝรั่งสามารถอธิบายได้ว่า ชาติหน้ามีจริงนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าธรรมในพระพุทธศาสนา ที่พระองค์ตรัสเอาไว้ซึ่งเป็นจริงขึ้นมาแล้ว

ดร.สตีเวนสันชาวแคนาดาได้ทำสำรวจพบว่ามีคนไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ คนที่ระลึกชาติก่อนได้จริง มีหลักฐานพิสูจน์ด้วย และอย่างใดก็ตามก็มีนักวิจัยชาวอังกฤษและเยอรมันสามารถพิสูจน์ได้ว่าตายแล้วจะไปเกิดใหม่ ที่สำคัญทางฮาวาร์ดก็ได้ยืนยันอีกว่า เมื่อตายไปแล้วต้องไปเกิดแน่นอน

นั้นแสดงให้เห็นว่าขณะนี้พระพุทธศาสนาเริ่มเจริญเข้าไปในหมู่ชาวต่างชาติที่เจริญแล้ว ถึงแม้จะเป็นขั้นต้น แต่ก็แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้คือความเจริญแท้แน่นอน คือความจริงอันสูงสุด และเป็นความจริง

พระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสว่าความจริงมีอยู่ ๓ ระดับ

ระดับแรก เห็นได้ด้วยมังสจักษุ

ระดับที่สอง เห็นได้ด้วยทิพยจักษุและ

ระดับที่ ๓ เห็นได้ด้วยปัญญาจักษุ

หนำซ้ำทรงแนะวิธีเพื่อพัฒนาให้ได้ทั้งทิพยจักษุและปัญญาจักษุด้วย มนุษย์เราโดยทั่วไปยึดถือความจริงอยู่แค่ระดับแรก กล่าวคือติดอยู่แค่เป็นนักประสบการณ์นิยม

ปีที่แล้ว มีนักวิจัยอังกฤษและเยอรมันพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิด ล่าสุด ก็มีนักวิจัยจากฮาวาร์ดยืนยันว่าตายแล้วเกิดจริง แสดงว่าสิ่งที่ชาวต่างชาติค้นพบ เริ่มจะเข้าทางพระพุทธศาสนาแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้น

จะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากต้องตายในไม่กี่วันข้างหน้า? เป็นประเด็นที่จะต้องคิดกันแล้ว วิสัยทัศน์พระพุทธเจ้าข้ามภพ ข้ามชาติ ถ้าหลงติดอยู่กับความรู้ ที่เชื่อว่าเป็นแค่สมมติบัญญัติ ชีวิตคงจะซวนเซมากกว่าจะเข้าใจธรรม

ขอขอบคุณ : ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here