ปลูกไว้ 10 ต้นไม้ เสริมความโชคความดี ความมั่งมีเงินทอง

0

ปลูกไว้ 10 ต้นไม้ เสริมความโชคความดี ความมั่งมีเงินทอง

การปลูกต้นไม้เอาไว้บริเวณรอบบ้ า นก็เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ความสวยงาม ให้ความร่มรื่นและร่มเงา อยู่อย่างเย็นสบาย ปลูกเอาไว้บริเวณโดยรอบ หรือจะปลูกเป็นต้นเล็กๆใส่ลงในกระถาง วางเอาไว้ในบ้ า นวางเอาไว้บนโต๊ะทำงาน

สำหรับต้นไม้ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะต้นไม้แต่ละชนิดนั้นล้วนได้ให้ความหมายที่ต่างกันออกไป วันนี้เราจึงได้นำต้นไม้มง คลมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกท่าน ให้สามารถไปเลือกซื้อเลือกปลูกกันได้ 10 ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ม ง คลที่จะให้ความหมายที่ดี จะช่วยส่งเสริมในด้านของโช ค ลาภ เสริมบารมีเสริมเงินทอง ความมั่งมีให้มียิ่งขึ้นไป

1 ต้นมะขาม

ต้นมะขาม แนะนำไปปลูกไว้ทางทิศตะวันตกมีความเชื่อกันว่าต้นมะขามจะทำให้ผู้ที่ปลูก ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นที่น่าเกรงขาม น่ายำเกรง มีผู้คนชื่นชอบ และนอกจากนี้ยังช่วยนำแต่สิ่งที่ดีเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีออกไป

2 ต้นไผ่

ต้นไผ่นั้นอาจจะทำให้คนในครอบครัวมีความปองดอง มีความรักและมีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน และไผ่ยังเป็นต้นไม้ที่อ่อนไหวตามลม จะทำให้เป็นคนที่อ่อนโยน ปลูกไผ่จะช่วยทำให้สมาชิกที่อยู่อาศัยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีสติปัญญามีความกตัญญู

3 ต้นขนุน

การปลูกต้นขนุนนั้นว่ากันว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับการสนับสนุน มีคนคอยช่วย เหลือ คนอุปการะจุนเจือ

4 ต้นกล้วย

หลายบ้ านนิยมปลูกต้นกล้วย เพราะเราสามารถนำส่วนต่างๆมาทานได้ และยังมีความเชื่อว่าการปลูกต้นกล้วยเอาไว้บริเวณรอบบ้ านนั้น จะช่วยทำให้หน้าที่การงานมีความราบรื่น คิดสิ่งใด ก็จะสมหวังปรารถนา ทำสิ่งใด ก็จะ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

5 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะเด่นมี ดอกสีเหลืองทองสวยงาม เชื่อกันว่าการปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นมีแต่ความเจริญมีความรุ่งเรือง เป็นทวีคูณยิ่งๆขึ้นไป ใบของราชพฤกษ์นั้นมักจะนำมาใช้ในพิธีการสะเดาะเคราะห์ จะมีความเชื่อกันว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และให้ความหมายที่ดี

6 ต้นมะยม

ต้นมะยม จะทำให้คนนิยมชมชอบ คนรักใคร่มีชื่อเสียง

7 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิมเงินกวนอิมทอง ความเชื่อว่ากันว่าเป็นต้นไม้ของความสำเร็จ นิยมใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดมาประกอบในพิธีการบูชาเ ท พเจ้า ความเชื่อว่ากันว่าจะช่วยส่งผลให้คนในบ้ า นนั้นมีฐานะที่ดี มีเงินทองและมีความร่ำรวยขึ้น

8 ต้นมะม่วง

หลายๆบ้ า นนิยมปลูกต้นมะม่วง เป็นต้นใหญ่ให้ความร่มเงา ทั้งยังนำมาทานได้ ถือได้ว่ามีประโยชน์ที่ดีเลยทีเดียว และนอกจากนี้การปลูกต้นมะม่วงนั้นมีความเชื่อกันว่า จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้ า นมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยป้อง กันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา

9 ต้นกระดังงา

ความเชื่อว่ากันว่า การปลูกต้นกระดังงานั้น จะทำให้มีชื่อเสียงมีความโด่งดัง และเป็นที่นับหน้าถือตา มีเงินทองใช้มีล า ภ ย ศ ได้ที่การงานดี

10 ต้นโกศล

ต้นโกศล คล้ายกับคำว่ากุศล จึงมีความเชื่อว่า คือ การสร้างบุญสร้างความดี จะช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีสีสันที่สวยงามมีความหมายที่ดี จึงเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างมาก

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here