ทานไข่บ่อยๆ แพทย์บอกความจริง จะส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยน

0

ทานไข่บ่อยๆ แพทย์บอกความจริง จะส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยน

คนส่วนมากมักจะมีการเข้าใจผิดว่าการที่ตัวเราเองทานไข่ในทุกๆวัน หรือทานในปริมาณที่มาก จะส่งผลทำให้จำนวน ค อ เลส เ ต อ รอลในร่างกายสูง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายคนคิด กัน วันนี้เราได้นำความรู้จากแ พ ท ย์มาแนะนำให้กับทุกท่านกัน ค อ เ ล สเตอ รอลนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ห นึ่ งก็คือ ค อ เลส เ ต อ รอลที่ดี และสอง คอ เ ล ส เตอรอลชนิดที่ไม่ดี

ในการศึกษาได้พบแล้วว่า การที่ทานไข่อยู่บ่อยๆนั้นจะช่วยลดปริมาณของคอ เ ล ส เตอรอลที่ไม่ดีที่สะสมอยู่ในร่างกายได้ และจะทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประโยชน์ ที่ได้รับจากการทานไข่นั้นก็มีอยู่มากมายหลายประการด้วยกัน เป็นอาหารที่หาซื้อได้ง่าย ในราคาถูก ให้ประโยชน์ให้ส า รอาหารที่ดี อย่างครบถ้วน

1 ทานไข่จะช่วยควบ คุ ม ระดับของ ค อ เลส เตอ รอล ในไข่นั้นจะมีคอ เ ล ส เตอ รอล 200 มิลลิกรัม จะช่วยลดระดับของไข มั นที่ไม่ดีในร่างกาย และจะช่วยเพิ่มระดับของไข มันที่ดีให้กับร่างกาย

2 จะมีส่วนที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบ ภู มิ คุ้ม กัน หากต้องการที่จะให้ ภู มิ คุ้ ม กันในร่างกายดีขึ้น ทานไข่วันละ 1-2 ฟองในทุกวัน ในไข่นั้นจะเต็มไปด้วยซี ลี เนียม ที่จะช่วยทำหน้าที่เพิ่ม ภูมิ คุ้ ม กัน ทั้งยังช่วยควบ คุ ม ระดับ ฮ อ ร์ โ ม น ต่ อ ม ไ ท รอยด์

3 ช่วยทำให้ระบบการทำงานในร่างกายโดยรวมดีขึ้น โค ลี นนั้นจะเป็นส า รชนิดห นึ่ งที่ได้พบในไข่ จะคอยทำหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการทำงานของร่างกาย จากการศึกษางานวิ จั ยได้พบว่า สำหรับคนที่เป็นโรค อั ล ไซ เมอร์หรือมีปัญหาในเรื่องของระบบ ประ ส า ท นั่นเป็นเพราะว่าการ ข า ดโค ลีนนั่นเอง

4 ในไข่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างก ร ะ ดู ก และฟันให้แข็งแรง ไข่นั้นจะเปรียบเสมือนกับแสงแดด ซึ่งแสงแดดนั้นเป็นแหล่งรวมวิตามินที่ดี วิตามินในชนิดนี้นั้นจะมีส่วนช่วยในเรื่องของก ร ะ ดู ก และฟันให้แข็งแรง ช่วยดูด แ ค ล เซียมเข้าสู่ร่างกายช่วยบำ รุ งสุ ข ภ า พ หัว ใจและหลอด โ ล หิต

5 ทำให้ผิวดูสดใส ผิวต้องการวิตามินบี ค อ ม เพล็กซ์ ที่จะทำให้ผิวมีความเรียบเนียนมีความสดใสขึ้น และวิตามินเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมสุ ข ภ า พของเส้นผมทำให้เส้นผมมี สุ ขภ า พที่ดีขึ้นด้วย

6 ดี กับสุ ข ภาพตาของคุณ ในไข่นั้นจะมีส า รอยู่ 2 ชนิด ที่จะสามารถต้านอ นุ มู ล อิสระ ได้คือ ซี แ ซ น ทีนและลู ทีน จะช่วยพัฒนาในด้านของสุ ข ภาพตา ยังเป็นที่รู้กันว่าช่วยป้อง กันการเป็น ต้ อ กระจก และจ อ ประ ส า ท ตา เ สื่ อ ม

7 ทานไข่จะมีส่วนช่วยในการ ล ด น้ำ หนัก การทานไข่จะทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นาน เมื่อรู้สึกอิ่มท้องแล้วก็จะทานได้น้อยลง เมนูไข่จึงเป็นทางเลือกของอาหารเช้า อาหารเย็น ช่วยลดความอ ย า กในระหว่างมื้อ สาวๆที่ดูแลในเรื่องของน้ำ ห นั ก ทานไขได้เป็นประจำในทุกวัน จะเป็นตัวช่วยได้

8 จะช่วยลดความ วิ ต กกัง วลและช่วยลดระดับความเ ค รี ย ด กรดอะมิ โ น ที่จำเป็นที่พบอยู่ในไข่นั้น จะช่วยทำให้สุ ข ภาพ จิ ตของคุณดีขึ้น มีส า รที่จะคอยทำหน้าที่ในการส่งเสริมประ ส า ทที่ดูแลในเรื่องของอารมณ์ ช่วยทำให้ผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้น

ทานไข่ต้มทุกๆวันวันละ 1-2 ฟองจะได้รับประโยชน์ที่ดีในหลายๆด้าน ช่วยทำให้สุ ข ภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ทั้งยังช่วยในเรื่องของหุ่นรูปร่างที่ดีได้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านกันนะคะ มีไข่ติด บ้ า น กันเอาไว้เวลานึกเมนูอะไรไม่ออกก็ต้มไข่ทานจะให้ประโยชน์ที่ดี

ขอขอบคุณ : healthyfoodstar

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่