ชาวสวนบอกเทคนิค ปลูกต้นทุเรียนออกผลผลิตดี สร้างอาชีพได้

0

ชาวสวนบอกเทคนิค ปลูกต้นทุเรียนออกผลผลิตดี สร้างอาชีพได้

สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เรานำมามอบให้กับทุกๆท่านวันนี้ เราเอาใจสำหรับชาวเกษตรกรหรือผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำการปลูกผลไม้ วันนี้เราได้นำความรู้ดีๆ จาก ดต. สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านเหล็ก ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้นำเคล็ดลับดีๆในการปลูกต้นทุเรียนให้ได้ลูกที่ดก ออก ลูกเร็ว และมีวิธีแนะนำในการจัดสวนให้ได้ผลผลิตที่ดี

ลักษณะนิสัยของต้นทุเรียนนั้น ต้นทุเรียนจะเป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่ชื่นชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่จะเหมาะสมจะอยู่ในช่วง 25-30 องศาเซลเซียส ระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงประมาณ 75-85% ดินที่เหมาะสำหรับการปลูกควรมีการระบายน้ำได้ดีและสภาพความเป็นก ร ดเป็น ด่ า งประมาณ 5.5-6.5 และที่สำคัญนั้นจะเลือกแหล่งปลูกบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอตลอดในช่วงของหน้าแล้ง ทุเรียนจะให้ผลผลิต หลังจากทำการปลูกอยู่ที่ประมาณ 5-6 ปีช่วงอายุที่จะให้ผลผลิตสูงประมาณ 10 ปีขึ้นไป ผลผลิตประมาณ 80 – 110 ผล/ต้น หรือประมาณ 240 -320 กก./ตัน/ปี (คิดน้ำ ห นั กเฉลี่ยผลละ 3 กก.)

ในการเตรียมต้นทุเรียนก่อนที่จะออกดอก เตรียมต้นทุเรียนให้มีความพร้อมก่อนออกดอก ต้นทุเรียนที่พร้อมก่อนการออกดอก นั่นก็คือ ต้นทุเรียนที่ได้ผ่ า นการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านสาขา โดยมีการแตกใบอ่อนออกมาอย่างน้อย 1 ชุด มีการสัง เคราะห์แสงและมีการสะสมอาหารในรูปแบบของส า รประกอบคาร์โบ ไ ฮ เดรต ที่เพียงพอ มีปริมาณใบที่มากพอ เราจะสังเกตได้โดยเมื่อมองจากใต้ต้นขึ้นไปแล้วจะเห็นช่องว่างระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ผิวทรงพุ่มนั่นเอง ใบส่วนมากนั้นหรือใบทั้งหมดเป็นใบแก่ ในส่วนของกิ่งแต่ละยอดเริ่มแก่ ทำให้ได้เห็นชัดเจนว่ายอดตั้งขึ้นเกิดจากในทุกยอด

ต้นทุเรียนที่จะได้รับการจัด การที่ดีจะต้องมีสภาพที่พร้อมสำหรับการออกดอก จึงสังเกตได้จากต้นที่มีปริมาณของใบที่พอเหมาะเพียงพอใบมีความสมบูรณ์อยู่ในสภาพที่ดี มีสีเขียวเข้มเป็นมันและแก่ ในส่วนของกิ่งของยอดแก่ หรือยอดตั้งได้ เมื่อสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม สำหรับการออกดอกนั่นก็คือจะช่วงฝนทิ้งช่วง 10-14 วัน และมีอุณหภูมิความชื้นของอากาศที่ค่อนข้างจะต่ำ ทำให้ต้นทุเรียนออกดอกได้มาก มีความสม่ำเสมอทั่วกันทั้งต้น

ในการปลูกพืชต้นอื่นๆแซมต้นที่ต า ย การปลูกทุเรียนนั้นจะต้องปลูกระยะห่ า ง กันพอสมควร ระยะประมาณ 8 * 8 เมตรและให้มีต้นที่เหลือรอดและต้นที่ต า ย คุณสุวรรณศักดิ์จะนำต้นพืชอื่นๆมาปลูกแทนอย่างเช่นต้นแก้วมังกร ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายใช้เวลาเพียง 8 เดือนเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้

สำหรับการตัดแต่ผลออกเราจะต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง เราจะเริ่มด้วยการตัดแต่งผลอ่อนที่ได้มีรูปทรงที่ขนาดเล็ก มีความบิดเบี้ยวหรือต่างรุ่นออกไป เหลือแต่ผลอ่อนที่ได้มีลักษณะรูปทรงที่มีความสมบูรณ์ควบผลใหญ่ การตัดแต่งผลอ่อนในครั้งแรกจะต้องทำให้สำเร็จภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ดอกบาน

โดยปริมาณของผลที่เก็บเอาไว้ควรจะมีมากกว่าจำนวนผลที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณร้อยละ 20 และการป้อง กันไม่ให้ ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงระหว่างพัฒนาของผลอ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะหากว่ามีการแตกใบอ่อนออกมาในช่วงนี้ผลอ่อนจะไม่สามารถที่จะแข่งขันเพื่อแย่งอาหารสะสมกับใบอ่อนได้ ผลอ่อนที่กำลังจะเติบโตกำลังจะพัฒนาก็จะมีการหยุด ชะงักไปและเกิด ผ ล อื่นๆตามมาได้

ในการจัด การหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนหมดแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของต้น เพื่อที่จะออกดอกและติดผลใหม่ จะต้องมีการตัดแต่งกิ่งทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

โดยเราสามารถที่จะมีการตัดแต่งกิ่งให้ได้เป็น 3 ระยะ ในระยะแรกการตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่น เป็นการตัด กิ่งแห้ง กึ่งแขนง กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ให้เราทำการตัดขั้วผลที่ติดค้างอยู่ทิ้งไปได้เลย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระ ตุ้ น ให้ต้นทุเรียนนั้นได้ มี การแตกกิ่งที่สมบูรณ์ออกมาใหม่

ในระยะที่ 2 การตัดแต่งในช่วงของปลายฝน ก่อนที่เราจะทำการใส่ ปุ๋ ย ครั้งที่ 2 เป็นการตัดแต่งกิ่ง ตะขาบกิ่ง น้ำค้างกิ่ง กระโดงและกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกไป เพื่อที่จะทำให้ทรงพุ่มมีความโปร่งโล่งและการให้ ปุ๋ ยบำรุงต้นในช่วงนี้จะส่งผลไปถึงกิ่งที่จะสามารถให้ผลผลิตออกมาได้ดีได้รับปุ๋ ย บำ รุงอย่างเต็มที่

ระยะที่ 3 นั่นก็คือการตัดแต่งกิ่ง หลังจากทุเรียนได้ติดผลแล้วประมาณ 30-45 วัน ในระยะนี้จะเป็นการตัดแต่ง เฉพาะกิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือคำที่ชาวสวนมักจะเรียกกันเรียกว่า ใบขิง พร้อมๆกับการตัดแต่งผลอ่อน เพื่อที่จะลด การใช้อาหารในการสร้างกิ่งต้านขึ้นมาใหม่ ธาตุอาหารที่ใส่ไปก็จะทำให้ต้นได้มีการดูดซึมเข้าไปได้โดยตรง ทำให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลจาก : kampangdin

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่