คนหนี้ท่วมหัว มีทางออกแล้ว…(รายละเอียด)

0

คนหนี้ท่วมหัว มีทางออกแล้ว…(รายละเอียด)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยระบุว่า การแก้ปัญหาความยากจนของประเทศที่ผ่านามานั้น มีปัญหาหลัก 2 ประการ คือ

1. การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อาจจะละเลยในเรื่องการพัฒนาทางสังคม

2. การแก้ปัญหาที่ขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จนทำให้มาตรการต่างๆ หรือนโยบายสาธารณะที่ออกมาอาจเป็นลักษณะเหมารวม หว่านแห เน้นสูตรสำเร็จที่ไม่มีจริง ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แตกต่างของแต่ละครัวเรือนได้ นำไปสู่การใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือสร้างกระแสประชานิยมที่ผิด

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แก้ปัญหาสำหรับผู้มีรายได้น้อยและมีหนี้สิน รัฐบาลได้มีโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ในการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่เป็นหนี้เสีย (NPL) ของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครัวเรือน รวมทั้งให้โอกาสลูกหนี้ NPL ในการที่จะกลับมามีวินัยทางการเงินที่ดี มีเครดิตที่ดีสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต โดยไม่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือติด Black List ของธนาคาร ไม่ต้องถูกติดตามทวงถามหนี้ ไม่ต้องถูกฟ้อง หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 สำหรับลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ อาทิ ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน นับว่ามีผลงานความก้าวหน้าดี และได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30,000 ราย มียอดหนี้ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้รวมแล้วเกือบ 130 ล้านบาท หรือเฉลี่ยภาระหนี้เงินต้นประมาณ 230,000 บาทต่อราย ซึ่งเฉลี่ยเป็นหนี้อยู่กับธนาคาร 3 แห่ง

โดยปีนี้ โครงการดังกล่าวได้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่ประจำ ไม่มีหลักประกัน อาทิ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้รับจ้างทั่วไป ชาวไร่ชาวนาที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่ร่วมในโครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงอาจจะขาดวินัยการออมโดยคลินิคแก้หนี้ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ บริหารหนี้อย่างเป็นสุข ดอกเบี้ยอัตราต่ำ และพิจารณาความสามารถที่แท้จริงจากรายได้ รายจ่ายที่พิสูจน์ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ยังจะให้ความรู้ คำปรึกษาด้านการเงินกับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

โดยให้ SAM เข้ามาเป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ และให้คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกหนี้ไม่เกิน 7% มีเงื่อนไขลูกหนี้ต้องปรับพฤติกรรม ให้มีการบริหารการเงินดีขึ้น และห้ามก่อหนี้เพิ่มในช่วง 5 ปี

คุณสมบัติของลูกหนี้ ที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ รายละเอียดมีดังนี้

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ

2. ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการ)

3. มีหนี้รวมห้ามเกิน 2,000,000 บาท

4. มีหนี้กับธนาคารมากกว่า 2 แห่งใน 17 ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

5. จะต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่ 4% – 7% ต่อปีเท่านั้น

6. มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกิน 3 เดือน กับ 2 ธนาคารขึ้นไป และไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ขอขอบคุณ : thaisod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่