มีอยู่ในรถ ให้หยิบออก 6 สิ่ง ไม่ให้มีไว้ ส่วนมากเอาไว้ใช้กัน

0

มีอยู่ในรถ ให้หยิบออก 6 สิ่ง ไม่ให้มีไว้ ส่วนมากเอาไว้ใช้กัน

สิ่งของเล็กๆน้อยๆสิ่งของบางอย่างที่เราเก็บเอาไว้ในรถนั้น ใช่ว่าจะเก็บเอาไว้ได้ในทุกอย่างเลย บางครั้งจะทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ทันรู้ด้วยซ้ำ ว่าสิ่งของเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นอั น ต ร า ยหรือความเสีย ห า ยขึ้นมาได้ กับตัวเรา รวมถึงรถยนต์ของเรา

ด้วยสภาพอากาศของบ้ า นเมืองเราที่มีความร้อน มีแสงแดดจัดและมีความอบอ้าวมากๆ อาคารที่จอดรถก็ไม่เพียงพอสำหรับจำนวนของคนใช้รถเลย ในหลายๆครั้งส่วนมากที่เราได้มีการจอดรถตากแดดเอาไว้เป็นวันๆเอาไว้เป็นเวลานาน ป ฏิ กิ ริ ย า ที่มีความไวต่อแสงแดด หากเรานำไว้อยู่ในรถ ก็จะก่อให้เกิดความเสีย ห า ยตามมาอย่างแน่นอน

1 ขวดพลาสติกวางไว้ในรถ

ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำพลาสติกที่มีน้ำ เมื่อได้เจอกับแสงแดด เจอกับความร้อนที่ส่งมากระ ทบกับขวดน้ำพลาสติก จะเป็นจุดรวมแสง ทำหน้าที่เป็นเ ล น ส์ นู น ก่อให้เกิดเป็น ไ ฟ ขึ้นมาได้ หรือในบางทีที่ไม่ได้โดนแรงๆจนขนาดเกิดเป็น ไ ฟ ขวดน้ำดื่มก็ดื่มไม่ได้แล้ว เพราะเมื่อขวดพลาสติกโดน กับความร้อนมากๆ ก็จะมีการละลาย ส า ร เ ค มีลงไป ป น เปื้อนอยู่ในขวดน้ำ หากเราได้ดื่มเข้าไปก็จะไม่ดีต่อสุ ข ภ า พร่างกาย

2 อุปกรณ์ที่เป็นแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์ที่ได้ใช้แบตเตอรี่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต ดน๊ตบุ๊ค พาเวอร์แบงค์ อุปกรณ์ต่างๆเป็นโลหะที่มีความไวต่อการเกิดป ฏิ กิ ริ ย า เมื่อได้โดยแสงแดดความร้อนระยะเวลานานๆนั้นจ ะทำให้แบตมีการเ สื่ อ ม สภาพ อุปกรณ์ที่เราได้ใช้ก็จะได้รับความเสีย ห า ยตามมาด้วย ที่สุดแล้วจะเกิดเป็นการ ลั ด วง จรในแบตเตอรี่ ทำให้มีประ กายไ ฟ ขึ้นมา

3 กระป๋องสเปรย์ทุกชนิด

สำหรับในกระป๋องสเปรย์ต่างๆนั้นจะถูกอัดเต็มไปด้วยส า รและก๊ า ซเมื่อได้ถูกความร้อนระยะเวลาที่นานๆและแสงแดดจัด จะมีการขยายตัว มีความ ดั น ของกระป๋องออกมาทำให้แ ต กขึ้นมานั่นเอง

อาจจะเกิดเป็นประกาย ไ ฟขึ้นมาได้ แน่นอนว่าจะส่งผลกระ ท บ ต่อในเรื่องของความป ล อ ด ภั ย และความเสีย ห า ยอย่างมากๆ ซึ่งไม่คุ้มแน่ๆ

4 น้ำแข็งแห้ง

สำหรับน้ำแข็งแห้งที่บางครั้งเราซื้อไอศครีมแล้วเขาจะมีน้ำแข็งแห้งมาด้วย เพื่อที่จะให้ไอศครีมไม่ละลายอ ยู่ได้นานขึ้น แนะนำกันว่าให้เก็บเอาไว้ในส่วนของท้ายรถ ให้แยกจากห้องโดยส า ร หากเราเอาไว้ภายในห้องโดยส า รนั้นเมื่อน้ำแข็งได้มีการระเหิดขึ้นมา จะทำให้เกิดเป็นก๊ า ซค า ร์ บอน ไ ด ออก ไซด์ ทำให้เราสูดดมเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะหมด ส ติ ได้โดยที่ไม่รู้ตัว

5 ไ ฟ แ ช็ ก

ไฟแช็คที่สำหรับจุด ไ ฟนั้น จะมีการบรรจุของส า รเอาไว้อยู่เต็ม หากได้มีการจอดรถตากแดดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จะทำให้ ส า รเค มี ในไฟแช็คนั้นมีการขยายตัวเกิดขึ้นมี ไ ฟขึ้นมาได้ เพราะ ฉ ะ นั้นแล้วหากได้มีอยู่ในรถ แนะนำกันว่าให้นำออก ไม่ควรเก็บเอาไว้ในรถโดยเ ด็ ด ขาด

6 ย า งลบ

หลายคนอาจจะมองว่า สำหรับยางลบต้องเอาออกจากรถด้วยหรอ แต่จริงๆแล้วยางลบนั้นเป็นตัวทำ ล า ยพลาสติกได้อย่างดี หากได้มีการเผลอลืมวางยางลบเอาไว้บนคอนโซลหน้ารถ หรือตามบริเวณในส่วนต่างๆที่เป็นพลาสติกในรถ เมื่อยางลบได้ มีการโดนความร้อนเป็นเวลานานๆ ก็จะมีการละลายของส า รตัวนี้ออกมาส่งผลทำให้พลาสติกต่างๆนั้นละลาย และมีการเสีย ห า ยตามไปด้วย

เรียบเรียง : postsod

ขอขอบคุณที่มา feedsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่