ทำก่อนจบปี ธูป16ดอก ของใช้4อย่าง เสริมมีกินมีใช้ตลอดทั้งปี

0

ทำก่อนจบปี ธูป16ดอก ของใช้4อย่าง เสริมมีกินมีใช้ตลอดทั้งปี

ใกล้ถึงช่วงสิ้นปี หลายๆคนหาเวลาในการพักผ่อนออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ บางคนชื่นชอบการท่องเที่ยว หรือการเข้าวัดเข้าวา เพื่อเป็นการทำบุญเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป

สำหรับในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึง ในชีวิตของใครที่กำลังติดขัด กับปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในด้านของการงาน การเงินเป็นหลัก ทำให้ตัวคุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต เข้าวัดทำบุญก็ยังคงมีชีวิตที่เหมือนเดิม หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามารุม เ ร้ าในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนโชค ช ะ ตาที่ทำให้คุณได้พบเจอนั้นเอง แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง เราได้นำสิ่งนี้มีมามอบให้กับทุกท่านก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่ในปีใหม่

เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความรุ่งเรือง เสริมสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต เป็นวิธีการกราบไหว้ศ า ลพ ร ะ ภู มิด้วยตนเอง เรามาดูขั้นตอนการทำอย่างถูกต้องกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ข้า ท า สบริวารชาย 5 คน หญิง 5 คน

2 นางรำ 1 คู่

3 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ธูป 16 ด อ ก

แล้วให้ทำการปั ด กวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศ า ล พระ ภูมิ ศ า ล พระ ภูมิ ศาล ตา ย า ย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้ า น ของเราหลังจากนั้นทำการเตรียมธูปทั้งหมด 16 ด อ ก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมานั้น ใส่ถาดวางไว้ข้างหน้า พร้อมที่จะถวาย จุดธูป 16 ด อ ก แล้วกล่าวดังต่อไปนี้

ขั้นตอนพิธี

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่า

เจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระหรหม ศาล ตา ย า ย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทาสบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทางข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้น

จงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเกื้อ กุ ล กันขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพระเจ้าไม่ว่าจะเดินไป ทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหน มีแต่ความปลอด ภั ย ทั้งไปและกลับตลอดปีด้วยเทอญ

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

จะช่วยเสริมความเป็นมง ค ลให้กับตัวเองได้ตลอดทั้งปี สิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆท่าน ทำตามอย่างถูกต้อง หากบ้ า นใครไม่มีศ า ลก็สามารถที่จะจัดวางของที่ใด ก็ได้ให้ทำบริเวณกลางแจ้ง

สำหรับบ้ า นใดที่มีศ า ลใดศ า ลห นึ่ ง ถวายเท่านั้นก็เพียงพอ โดยท่านอาจารย์ แนะนำให้ทำก่อนช่วงเวลาสิ้นปี จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนักแล หลังจากที่ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวด บทอโหสิ ก ร ร ม เชื่อกันว่าเป็นบทที่ที่ ศัก ดิ์สิทธิ์กับตนเองมากๆ

บทอธิษฐานขออโหสิ ก ร ร ม สมเ ด็ จ พระพุฒาจารย์ โต พรหม รังสี

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ทั้งหลาย จงโปรด ย ก โ ท ษให้เป็นอ โ ห สิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า

อย่า ได้จอง เว ร จองก ร ร มต่อกัน เลยแม้แต่ก ร ร มใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็น อ ภั ย ทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตา จิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า

เพื่อจะได้ไม่มี เวร ก ร ร มต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่ง อ ภั ย ทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้ นจากความ ทุ ก ข์ ยาก ลำ บากเข็ญ ใจความ ทุ ก ข์ อย่า ได้ใกล้ ความ เจ็บ ไข้ อย่า ได้มี

โดยหลังจากที่ท่องสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็ทำการกรวดน้ำให้เป็นเรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบพิธีสำหรับการกราบไหว้ ทำจิตใจให้สงบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขใจ

ขอขอบคุณที่มา Postsara

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here