ทำบุญคนไม่ขึ้น มีหนี้ ให้สะสมเหรียญ 10 บาท แล้วห่อผ้าขาวไว้

0
750

ทำบุญคนไม่ขึ้น มีหนี้ ให้สะสมเหรียญ 10 บาท แล้วห่อผ้าขาวไว้

เราทุกคนล้วนต้องเจอปัญหากันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว สังคม การทำงาน หรือปัญหาด้านการเงิน บางคนอาจโชคดีมีคนรอบข้างคอยให้ความช่วยก็สามารถนพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ แต่สำหรับบางคนก็หมดหนทางที่จะแก้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน ขยันอดทนขนาดไหนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซ้ำยังไม่มีคนรอบข้างคอยช่วยจนในบางครั้งจะต้องไปยืมคนอื่นมา เพื่อที่จะนำเงินเหล่านั้นมาดิ้นรนใช้ชีวิตต่อไป

และหากใครที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สิน ทำบุญคนไม่ขึ้น เรามีความเชื่อที่ถูกต่อๆกันมามาแนะนำให้ลองนำไปทำตามกันดู โดยแนะนำว่าให้สะสมเหรียญ 10 บาท สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่การแลกมา เมื่อครบ 120 เหรียญแล้ว ให้ทำตามโดยวิธีดังต่อไปนี้

เริ่มจากให้เรานำเหรียญสิบบาทที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ไปล้างน้ำให้สะอาด แล้วก็นำไปห่อด้วยผ้าสีขาวบาง เป็นผ้าแบบไหนก็ได้ที่เป็นผ้าบริสุทธิ์ หลังจากนั้นให้นำเหรียญของเราที่ได้ห่อไว้แล้วนั้น พาครอบครัวไปทำบุญ แบ่งเหรียญทั้งหมดนี้ให้กับคนในครอบครัว นำไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ช่วยคนที่เขาไม่มีจะกิน ทำบุญตามวันเกิด ถวายน้ำมันตะเกียง ทำสิ่งดีๆ เพื่อที่จะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และสำหรับใครที่นำเงินส่วนหไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อนที่จะถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วก็สวดอาราธนาศีลดังต่อไปนี้

ให้ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบก่อน แล้วก็สวด

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

และกล่าวต่อไปว่า หากในอดีต ปัจจุบัน ข้าพเจ้านั้นจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร มนายเวร

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดจาออกไปไม่ดี ทำอะไรออกไปไม่ดี ตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตาม รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดีเจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ในบัดนี้ก็พระเจ้าน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตาและให้อภัยตัวข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าเข้าเจ้าของ หรือว่ามีสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโทษ ขอให้ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานต่างๆ ที่ติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายนั้นต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

หากข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง ในทางที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตจนถึงปัจจุบัน ขอให้ส่งผลดีให้กับข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดทั้งบริวารทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขความเจริญใจ ทั้งกายวาจาใจ อายุวรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยอย่าได้มี ขอให้ข้าพเจ้านั้นพบเจอแต่ความสว่างทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเถิด

สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ เป็นเพราะว่า 1 เหรียญแทนจิตของเรา และที่เหลือก็แทนจิตของมนุษย์หลังจากที่เรานำไปถวายหรือนำไปช่วยผู้อื่นแล้ว คราวนี้ชีวิตการงาน หน้าที่ต่างๆก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น เงินเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนของเราให้อโหสิให้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่หากได้ทำแล้วสบายใจ ไม่เดือดร้อนใครก็สามารถทำได้ไม่แน่ว่าหากทำไปแล้วนั้นปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นั้นจะหายไปได้ในที่สุด

ภาพ / เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsod

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทุกกรณี

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here