มีหนี้ค้าง ทำบุญไม่เคยขึ้น สะสมเหรียญ 10 แล้วให้ห่อผ้าขาว

0

มีหนี้ค้าง ทำบุญไม่เคยขึ้น สะสมเหรียญ 10 แล้วให้ห่อผ้าขาว

คนเราทุกคนนั้นล้วนมีปัญหาที่ติดตัวกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเรานั้นไม่ค่อยมีความสุขในการดำเนินชีวิต ปัญหาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราว การงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก ที่จะเป็นปัญหาของหลายๆ คนกัน

ก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ บางคนก็หาทางออกไม่ได้ ยิ่งเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วนั้น บางทีไปยืมคนอื่นเขาเพื่อที่จะนำเงินเหล่านั้นมาใช้ แล้วมานั่งหาเงินไปคืนเขา

ดิ้นรนมาทั้งชีวิต ตั้งใจทำงานขยันหาเงิน แต่ทำอย่างไรก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้ ลำ บากในการใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำ ไม่ประสบความสำเร็จเลย ทำงานหนักมาเป็น 10 20 30 ปี ก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินกิน แถมยังมีหนี้สินที่ติดตัวที่เพิ่มมากขึ้น หากใครกำลังเป็นปัญหาเหล่านี้อยู่ อยา กให้ลองทำตามวิธีนี้ดู

ในปัญหาเรื่องการมีหนี้สิน หยิบยืมเงินคนอื่นมา ทำบุญคนไม่ขึ้น เราจะแนะนำว่าให้สะสมหาเหรียญ 10 บาทเอาไว้สะสมเรื่อยๆ ไม่ใช่การแลกมาแต่จะเป็นการสะสมเมื่อครบ 120 เหรียญ จะให้ทำตามวิธีด้านล่าง

1 นำเหรียญที่สะสมครบจำนวน 120 เหรียญนำไปล้างน้ำทำความสะอาด เช็ดให้แห้งห่อด้วยผ้าสีขาวที่สะอาด จะเป็นผ้าแบบใดชนิดใด ก็ได้

2 นำเหรียญที่ได้ห่อเอาไว้พาครอบครัวไปทำบุญ แล้วให้แบ่งเหรียญทั้งหมดนี้ให้กับคนในครอบครัวแล้วนำไปถวายทำบุญ ถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ นำไปช่วย เหลือคนที่เขาไม่มีเงินซื้อข้าวกิน คนที่เขาไม่มีกิน ทำบุญถวายน้ำมันตะเกียง ถวายหลอดไฟ

3 และสำหรับใครที่นำเงินส่วนห นึ่ งไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อนที่จะถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วก็สวดอาราธนาศีล ต่อ ไปนี้

ให้ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบก่อน แล้วก็ สวด

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หลังจากนั้นก็กล่าวตามว่า หากในอดีตปัจจุบัน ข้าพเจ้านั้นจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่ ว ง เกินคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระ อรหันต์ทุกพระองค์ ทุกๆสิ่งทุกอย่างตลอดจนสิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ร มนายเ ว ร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดจาออกไปไม่ดี ทำอะไรออกไปไม่ดี ตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตาม รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดีเจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ในบัดนี้ก็พระเจ้าน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเ ม ต ตาและให้อภัยตัวข้าพเจ้าด้วย

ทำไมต้อง 120 เหรียญ งั้นก็เป็นเพราะว่า 1 เหรียญแท่นจิตของเรา และที่เหลือก็แทนจิตของมนุษย์

บุญกุศลที่เราได้ทำจะหนุนนำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นไป ให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา จะพ้นกับปัญหาต่างๆ

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsod

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทุกกรณี

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่