มะพร้าวน้ำหอม รสหวานอร่อย เทคนิคการปลูก

0

มะพร้าวน้ำหอม รสหวานอร่อย เทคนิคการปลูก

น้ำมะพร้าว เป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนชื่นชอบดื่มกัน ด้วยความหอมหวานอย่างธรรมชาติ ดื่มแล้วให้ความสดชื่นเป็นอย่างมาก ยิ่งได้เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่มีทั้งความหอมและรสชาติความหวาน หากนำมาดื่มแบบเย็นๆ ช่วยให้ความสดชื่นและความอร่อยที่ถูกใจกันเลยทีเดียว

เกษตรกรหลายๆท่านได้ให้ความสนใจสำหรับการเลือกปลูกมะพร้าวน้ำหอม ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะมะพร้าวน้ำหอมนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก และในวันนี้เราจึงได้นำเทคนิควิธีการดีๆสำหรับการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้มีความหอมหวานถูกใจหลายๆท่าน โดยต้องขอขอบคุณผศ. ประสงค์ ทองยงค์ หรือ อาจารย์ประสงค์ เกษตรกรทำสวนมะพร้าว ที่เกษียนและได้มาสานงานปลูกสวนมะพร้าวต่อจากคุณพ่อ ถึงวันนี้ได้สร้างประสบการณ์มากว่า 55 ปี

วิธีในการปลูก

วิธีในการปลูก ให้ขุดหลุมปลูกที่มีความกว้างยาวและลึกด้านละ 50 ถึง 70 เซนติเมตร ตอนทำการขุดหลุมปลูกนั้นควรให้มีความกว้างยาวและลึกด้านละ 1 เมตร ให้นำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใบไม้แห้งบนกับดินตากแห้ง และทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่รองที่ก้นหลุมให้เต็ม หากปลูกบนที่ลุ่มให้วางต้นพันธุ์เสมอกับปากหลุม ปลูกบนที่ดอนให้วางต้นพันธุ์ปลูกต่ำกว่าปากหลุม ทำการปักไม้หลักและให้ผูกยึดเอาไว้เพื่อป้อง กันในการล้ม เกลี่ยดินกลบและควรปลูกให้มีระยะห่ า งระหว่างต้นห่ า งกันประมาณ 6-7 เมตร หรือจะปลูกเป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้

ขั้นตอนของการใส่ปุ๋ย

ระยะเวลาหลังจากการปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้ 1 ปี ให้ทำการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่เป็นมู ลสัตว์เพื่อที่จะช่วยในการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ และใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่ 1 กิโลกรัมต่อ 1 ต้น โดยทำการหว่านรอบต้นไม้

ต้นมะพร้าวได้เข้าปีที่ 2 ให้เราใส่ปุ๋ยในสูตรเดิม 1-2 กิโลกรัมต่อจำนวน 1 ต้น ในปีที่ 3 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21-2 และทำการเพิ่มแมกนีเซียม 200 กรัมใส่ 3 กิโลกรัมต่อ 1 ต้น ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี คือในต้นของฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมและปลายฤดูฝนหรือในเดือนตุลาคม ก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดี

ขั้นตอนการให้น้ำ

สำหรับในที่ลุ่มปลูกแบบระบบยกร่อง จะรับน้ำพร้อมกับพืชผักและไม้ผลที่ได้มีการปลูกแซมกันเอาไว้ รากมะพร้าวจะมีการแผ่ลงริมร่องที่จะคอยดูดซับน้ำ ซึ่งจะทำให้ต้นมะพร้าวนั้นมีการเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลมาก ส่วนการปลูกในที่ดอนฝนไม่ตกจะต้องให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย จะช่วยให้ต้น มะพร้าวนั้นเจริญเติบโตได้ดี

ระยะการเก็บเกี่ยว

ต้นมะพร้าวน้ำหอมเมื่อมีการปลูกอายุได้ 2 ปีครึ่ง หรือนับตั้งแต่มีการออกช่อจั่นหรือจะได้ 190-200 วัน ก็จะสามารถพัฒนาไปเป็นผลอ่อนมีน้ำหวานหอมเนื้ออ่อนนุ่มๆและมีกะลาที่แข็งแรงและทนทานต่อการขนส่ง เราก็จะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยว ในรอบ 1 ปี จะตัดเก็บมะพร้าว 12-15 ครั้งในทุกๆ 20 วัน จะเก็บมะพร้าวได้ 1 ครั้งครั้งละ 1 ทลาย ทลายละ 20-30 ผล

สำหรับการปลูกต้นมะพร้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีความคุ้มทุนนั้น จะต้องเลือกพื้นที่สำหรับการปลูกที่เหมาะสม พันธุ์ของมะพร้าวที่เลือกมานั้นจะต้องดีและมีคุณภาพ วิธีการปลูกการดูแลการให้น้ำจะต้องดูแลและบำรุงรั ก ษาให้ดีเ พื่อที่จะได้คุณภาพที่ดี

สำหรับท่านใดที่มีพื้นที่หรือกำลังหาช่องทางในการสร้างรายได้สำหรับการปลูกระยะยาว มะพร้าวน้ำหอม ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีไม่ใช่น้อย เพราะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3 ถึง 10 ปี เป็นพืชระยะยาวที่จะสามารถทำมันได้สร้างรายได้ให้กับตัวคุณได้

ที่มา : วารส า ร ด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด สุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here