ท่องได้ทุกวัน บทสวดแบบสั้น จำง่าย เพิ่มความเจริญ

0

ท่องได้ทุกวัน บทสวดแบบสั้น จำง่าย เพิ่มความเจริญ

การสวดมนต์เป็นประเพณีที่ดี งดงามของคนไ ท ย การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ การสวดมนต์ในทุกๆคืนนั้นเพื่อที่จะช่วยให้ก ร ร มดีเป็นตัวช่วยในการหนุนนำชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้สวด

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆค่ะ

บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข) , อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์) , อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร) , อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปรา ศ จากอุป สรรคทั้งปวง) , สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนี ฆ า สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศ จากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

คุณประโยชน์การสวดมนต์

สิ่งที่ดีต่อสุข ภาพร่างกายของเรานั้น ผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่เป็นสม่ำเสมอ จะก่อให้เกิดผลดีต่อในด้านของจิตใจ จะมีความผ่องแผ้วสว่างบริสุทธิ์จิตที่สว่างซึ่งนั่นจะทำให้อารมณ์มีความผ่องใส ไม่เครียดได้ง่าย

การที่มีจิตผ่องแผ้วถือได้ว่าเป็นโอสถทิพย์ที่สำคัญต่อร่างกาย ที่จะทำให้ร่างกายผลิตฮ อ ร์ โมนที่เป็นปกติ ทำให้ร่างกายมีความสมดุล เมื่อมีความสมดุลขึ้นแล้วก็จะมีอายุที่ยืนนาน เป็นคนที่อารมณ์ดีและไม่เครียด

มีจิตมีสมาธิในขณะที่มีการสวดมนต์อยู่นั้น จะต้องมีการสำรวมใจของตนเองที่แน่วแน่ จึงเกิดเป็นสมาธิ ความสงบ ในจิตจะเกิดขึ้น ทำให้เราก็ทำสิ่งต่างๆได้อย่างใจเย็นและทำออกมาได้อย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : tnews

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here