ท่องทุกวันก่อนนอน วันละ 5 นาที วาสนาดี มีเงินทองใช้

0
1090

ท่องทุกวันก่อนนอน วันละ 5 นาที วาสนาดี มีเงินทองใช้

หากจะพูดถึงในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตสืบทอด กันจนถึงในยุคของปัจจุบันนี้ มีความเชื่อหลายอย่างที่ทำแล้วจะรู้สึกสุขสบายใจ เสมือนว่า เป็นในเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่เมื่อเราได้ทำทำให้ตัวเรานั้นรู้สึกสบายใจกับสิ่งที่ได้ทำ

สำหรับในวันนี้เราได้มีบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยห ล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธัง มัดจิต ธัม มัง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

สามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย ท่านบอกว่าสวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

เมื่อหลังจากที่เราได้กล่าวพูดคำสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้เราเตรียมการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีสติมีสมาธิจิตใจไม่วอกแวก ทำทุกวันจะช่วยให้ตัวท่านนั้นเกิดความสุขกายมีความสบายใจ จะมีคนคอยปกปักคุ้มครองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของท่าน ให้มีวาสนามีเงินทองใช้ การงาน การเงินราบรื่น มีชีวิตที่เจริญยิ่งขึ้นไปในวันข้างหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here