วันพุธ, มกราคม 27, 2021

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

19 ลักษณะ ของผู้มีบุญสูงส่ง เรียกได้ว่าเป็นเทวดากลับชาติมาเกิด

19 ลักษณะ ของผู้มีบุญสูงส่ง เรียกได้ว่าเป็นเทวดากลับชาติมาเกิด คนไทยมีความเชื่อที่เล่าขานบอกต่อกันมาอย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำ คือ ผู้ที่ร่ำรวย มียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือฐานะดีในชาตินี้ คือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอดีตชาติ และอีกนัยหนึ่งคือเป็นเทวดากลับชาติมาเกิด ซึ่งความเชื่อนี้เชื่อมโยงกับลักษณะนิสัยที่ดีของผู้มีศีลมีธรรม 1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว ไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล คิดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมา 2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น หรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง 4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้นทั้งทางใจและกาย 5. เป็นผู้ไม่บ่น เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร 6. เป็นผู้มีความอดทน...
error: Content is protected !!