วันจันทร์, พฤษภาคม 23, 2022

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

อ่านเถิดหนา วิธีวัดความสำเร็จ เปลี่ยนชีวิตของฉันไปทั้งชีวิต

อ่านเถิดหนา วิธีวัดความสำเร็จ เปลี่ยนชีวิตของฉันไปทั้งชีวิต วิธีวัดความสำเร็จ … คนเราแต่ละคนมีวิธีวัดความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่างกัน … บางคนวัดความสำเร็จ จากราคาหรือพื้นที่ของบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ บางคนวัดความสำเร็จ จากยี่ห้อหรือแรงม้าของรถยนต์ที่ใช้ บางคนวัดความสำเร็จ จากปริมาณเงินทองและทรัพย์สินที่มี บางคนวัดความสำเร็จ จากหัวโขนที่สวมใส่ในเวลาทำงาน และจำนวนลูกน้องบริวาร บางคนวัดความสำเร็จ จากชื่อเสียงและความโด่งดังในสังคม ในขณะที่บางคน ความสำเร็จอาจหมายถึง การมีหลาย ๆ ข้อข้างต้นรวมกัน ตัวผมก็มีวิธีวัดความสำเร็จในแบบของตัวเอง ซึ่งแตกต่างออกไป … ผมวัดความสำเร็จ จากจำนวนวันที่ได้อยู่บ้าน จากจำนวนมื้อที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว จากจำนวนชั่วโมงที่ได้ออกกำลังกายในแต่ละสัปดาห์ จากจำนวนครั้งที่ได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกับลูกและภรรยา จากจำนวนชั่วโมงที่ได้สอนและเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย จากจำนวนเล่มของหนังสือดี ๆ ที่ได้อ่าน...
error: Content is protected !!